Vertrouwenspersoon

Wordt een leerling lastiggevallen op school door andere leerlingen of een medewerker van de school? Vaak gaat het dan om machtsmisbruik, of het nu te maken heeft met seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie of pesten. Voor zulke situaties is het goed dat er een vertrouwenspersoon is. Elke school heeft hiervoor een eigen vertrouwenspersoon en een externe vertrouwenspersoon. Deze is er ook voor geschillen in communicatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en schoolleiding.

Externe vertrouwenspersoon van de GGD

Veel Friese scholen kiezen voor een externe vertrouwenspersoon van de GGD waar leerlingen terecht kunnen bij ongewenst gedrag van medewerkers of andere leerlingen. Zo'n vertrouwenspersoon kan:

  • leerlingen, ouders en jou als professional ondersteunen en advies geven
  • eventueel voor bemiddeling zorgen
  • ouders en leerlingen helpen als ze een klacht willen indienen bij de klachtencommissie
  • doorverwijzen naar hulpverlening als dat nodig is
Folder externe vertrouwenspersoon voor jongeren

 

Folder externe vertrouwenspersoon voor ouders

 

Folder externe vertrouwenspersoon voor personeel

 


Contact of meer informatie?

Heeft jouw school een externe vertrouwenspersoon van GGD Fryslân en wil je contact? Of heeft je school nog geen externe vertrouwenspersoon van de GGD en wil je meer informatie of een offerte? Neem contact op met iemand uit jouw GGD-team of bel ons.

Bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur tot 17:00 uur