Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Gezondheidsonderzoeken

Na de zorg van de jeugdgezondheidszorg op het consultatiebureau blijft de jeugdgezondheidszorg kinderen in hun ontwikkeling en groei volgen. In zijn hele schoolloopbaan krijgt een leerling op verschillende momenten te maken met de zorg van de jeugdgezondheidszorg van de GGD. Wanneer nodigen wij kinderen en hun ouders of jongeren uit voor onderzoeken? Wat houden de onderzoeken in? En wat vragen we hierin van school?

Basisschool

In het schooljaar 2021-2022 nodigen we alle kinderen geboren in 2016 uit voor een screening door de doktersassistente. Tijdens het onderzoek doen we een ogentest, gehoortest en bekijken we de groei van het kind. Daarnaast nemen we de ingevulde vragenlijst met de ouders door. Bij sommige kinderen plannen we een vervolgafspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

In het schooljaar 2021/2022 nodigen we alle kinderen geboren in 2012 uit voor een onderzoek door de jeugdverpleegkundige. Dit is een onderzoek naar gezondheid, ontwikkeling en groei. De ingevulde vragenlijst wordt met ouders besproken.

Deze groep kinderen ontvangt ook een uitnodiging voor een prik: de DTP en BMR vaccinatie. Dit gebeurd op een GGD-locatie.

Wij vragen ouders samen met hun kind een digitale vragenlijst in te vullen. Sommige kinderen nodigen we daarna met hun ouders uit voor een vervolgafspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Digitale nieuwsbrieven voor ouders

Wij sturen sinds het schooljaar 2020/2021 ouders met kinderen in groep 7 en 8 een digitale nieuwsbrief over opvoeden en opgroeien. Ook vragen wij scholen deze informatie met de ouders te delen.

Plannen van de onderzoeken

De doktersassistente neemt contact op met school over de planning van de onderzoeken. De school ontvangt van ons een voorlopige planning, zodat de leerkracht weet wanneer welke kinderen aan de beurt zijn.

We voeren deze onderzoeken bij voorkeur uit op de schoollocatie. Dit heeft onze voorkeur omdat school voor kinderen een bekende omgeving is. Kan het niet op de schoollocatie? Dan wijken we uit naar een GGD-locatie.

Informatie voor ouders

Wil je als school informatie delen in de nieuwsbrief of ouderapp over het geplande onderzoek van 5-jarigen, 9 jarigen of groep 8? Download dan hier deze informatie.

Delen van informatie over kinderen

We nemen de informatie van leerkrachten over kinderen en de groep graag mee in onze onderzoeken. Daarom werken wij met signaleringslijsten. Vul jij als leerkracht deze vooraf voor ons in? Wij gaan ervan uit dat ouders op de hoogte zijn, als er informatie over hun kind wordt gedeeld.

Ouders ontvangen de uitnodiging voor de screening of onderzoeken op hun huisadres. Daarnaast ontvangen ouders een inlogcode voor het invullen van een digitale vragenlijst als voorbereiding op het onderzoek. Past de datum of tijd niet? Dan kunnen ouders contact opnemen met ons via 088 22 99 444.

Alle informatie over de onderzoeken op een rijtje? Download dan de toelichting op de onderzoeken.

Factsheet scholen 4 -12 2021/2022 Toelichting op onderzoeken

Voortgezet onderwijs

Alle leerlingen van klas 1 worden uitgenodigd voor een onderzoek.

  • Leerlingen vullen een digitale vragenlijst in. Deze vragenlijst wordt op school ingevuld of leerlingen ontvangen vooraf inloggegevens thuis.
  • Elke leerling krijgt een uitnodiging voor een gesprek met de doktersassistente of jeugdverpleegkundige
  • Op basis van de antwoorden op de vragenlijst, of door informatie van school, krijgen sommige leerlingen een uitnodiging voor een vervolgafspraak

Alle leerlingen die vorig jaar niet zijn uitgenodigd voor een onderzoek, krijgen dit jaar alsnog een uitnodiging.

Alle derde klassen worden bezocht door de jeugdverpleegkundige. 

Vaccinaties

  • Alle meisjes geboren in 2009 (13 jarigen) ontvangen een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie.
  • Alle jongeren geboren in 2008 (14-jarigen) ontvangen een uitnodiging voor de vaccinatie tegen de meningococcenziekte.
  • Alle ouders van kinderen in de eerste en tweede klas ontvangen een digitale nieuwsbrief over opvoeden en opgroeien.

De doktersassistente of jeugdverpleegkundige neemt contact op met de school over het plannen van de onderzoeken en gesprekken. We voeren deze onderzoeken bij voorkeur uit op de school locatie. Dit heeft onze voorkeur omdat school voor jongeren een bekende omgeving is. Kan het niet op de schoollocatie? Dan wijken we uit naar een GGD-locatie.

Delen van informatie over jongeren?

We nemen de informatie van mentoren over jongeren en de groep graag mee in onze onderzoeken. Daarom werken wij met signaleringslijsten. Vul jij als mentor deze vooraf voor ons in? Wij gaan ervan uit dat de jongere op de hoogte is, als er informatie over hem of haar wordt gedeeld.

De jongeren ontvangen de uitnodiging voor onderzoeken op hun huisadres. Daarnaast ontvangen ze een inlogcode voor het invullen van een digitale vragenlijst als voorbereiding op het onderzoek. Past de datum of tijd niet? Dan kunnen ze contact opnemen met ons via 088 22 99 444 of de betreffende doktersassistente of jeugdverpleegkundige.

Factsheet scholen 12+ 2021/2022

Zorgen om een leerling?

Maak jij je als docent zorgen over een leerling, uit welke groep of klas dan ook? Op medisch, sociaal en/of psychologisch gebied? Vraag dan om advies. Voor elke leerling in elke groep is er namelijk advies, ondersteuning of begeleiding beschikbaar.

Bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur tot 17:00 uur