Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Preventieve logopedie

Praten is voor mensen - en kinderen en tieners in het bijzonder - een belangrijk middel om contact met anderen te maken. Als iemand stottert, achterloopt in de taalontwikkeling of bijvoorbeeld moeite heeft met slikken, dan kan dat veel invloed hebben op zijn of haar verstandelijke, emotionele en sociale ontwikkeling.

Logopedist van de GGD

Het is belangrijk om problemen zo snel mogelijk op te sporen en op te lossen, omdat goed kunnen spreken en met taal om kunnen gaan zoveel invloed heeft op een kind of tiener, Hier kan een logopedist van GGD Fryslân een grote rol in spelen. 

Onze logopedist kan:

  • schoolkinderen preventief screenen
  • ouders betrekken en adviseren over een mogelijk vervolgtraject
  • aanvullende activiteiten verzorgen, zoals groepsobservaties, ouderavonden en koffieochtenden
  • leerkrachten coachen en opleiden
  • mondeling taalaanbod stimuleren

Contact

Wil je meer weten over hoe onze logopedist precies iets voor jouw school kan betekenen of wil je een offerte aanvragen? Ook wanneer er een logopedist van de GGD werkzaam is op jouw school kun je voor vragen contact opnemen. Bel dan met GGD Fryslân.

Bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur tot 17:00 uur