Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Hoofdluis

Hoofdluis: een heel vervelend klein beestje. Niet alleen voor kinderen en ouders, maar ook voor scholen. Juist op scholen krijgen de hoofdluis de kans zich snel te verspreiden. Als een kind hoofdluis heeft, is de kans groot dat andere kinderen het ook krijgen. Bij het spelen houden ze hun hoofden tegen elkaar of als ze een selfie maken, dan lopen de luizen makkelijk over.

Aanpak hoofdluis

Op school krijg je er vast en zeker wel eens met hoofdluis te maken. Wat kun je als school doen? Veel scholen hebben luizenwerkgroep van ouders. Door structureel alle kinderen te controleren op hoofdluis, kun je verdere verspreiding beperken. Scholen kunnen ouders informeren en adviseren bij hoofdluis. Bijvoorbeeld door nieuwsberichten, mailtjes en flyers.

Voor de aanpak van hoofdluis heeft een school een hoofdluisprotocol. Dit protocol geeft informatie wie wat doet binnen de school. Hiervoor hebben wij een voorbeeldprotocol. Samen met ouders kan de school grote verspreiding van hoofdluis beperken.

Advies aan Ouders

Ouders adviseren we elke week zelf thuis te controleren op hoofdluis. Voor de behandeling van hoofdluis adviseren wij twee weken lang te kammen met een luizenkam. Deze methode is veruit het meest effectief om van hoofdluis af te komen.

Instructie luizenwerkgroep

Als school kun je gebruik maken van een gratis hoofdluisinstructie van GGD Fryslân. Wat zijn luizen en hoe behandel je die? Hoe zet je een ouderwerkgroep op? Welke materialen heb je nodig? Tijdens deze bijeenkomst geven wij antwoord op deze vragen en geven we een hoofdluisinstructie. 

Instructie aanvragen

 

Thuisbegeleiding

Blijft hoofdluis een hardnekkig probleem op jouw school? Dan kun je de jeugdverpleegkundige van GGD Fryslân inschakelen, die ouders van een kind met hoofdluis thuis advies en begeleiding kan geven.

Meer informatie


Direct contact

Wil je advies of informatie over hoofdluis? Of wil je een hoofdluisinstructie aanvragen?

Bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur tot 17:00 uur