Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor professionals

Cijfers en onderzoek

Hoe gezond is Fryslân?

Om daar antwoord op te kunnen geven doen wij onderzoek naar de gezondheidssituatie van de Friese bevolking. Dit doen we door vragen voor te leggen aan bepaalde groepen Friezen. Zo verzamelen we elk jaar nieuwe informatie. We vragen niet ieder jaar dezelfde groep. Dit wisselen we af.

Elke groep wordt eens in de vier jaar onderzocht. De uitkomsten van de onderzoeken worden gebruikt om gemeenten te adviseren bij het maken van gemeentelijk beleid en het uitvoeren van activiteiten die de gezondheid en het welzijn van de Friese bevolking verbeteren. De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in rapportages.


Kindmonitor 0-12 jaar

In het voorjaar van 2018 heeft GGD Fryslân ouders gevraagd naar de gezondheid van hun kinderen. De ouders konden zowel digitaal als op papier een vragenlijst invullen. De kinderen van 0 tot en met 12 jaar zijn in twee groepen verdeeld, 0 tot en met 3-jarigen en 4 tot en met 12-jarigen. In het onderzoek gaat om thema's als voeding, buitenspelen, ouderschap, opvoedondersteuning, pesten en beeldschermgebruik. Naast gemeentelijke cijfers zijn er ook cijfers op gebiedsniveau uitgewerkt.

Naar de resultaten van Gezondheidsonderzoek 0-12 jaar

Gezondheidsonderzoek Jeugd 12-18 jaar

In het voorjaar van 2016 heeft GGD Fryslân de jeugd gevraagd naar hun gezondheid. Jongeren van 12 tot en met 18 jaar hebben een online vragenlijst ingevuld. In het onderzoek GO Jeugd gaat het om thema’s als alcoholgebruik, roken, voeding, lichaamsbeweging, sport, pesten en internetgebruik. GGD Fryslân hield drie keer eerder een GO Jeugd. Sinds 2016 levert het GO Jeugd onderzoek naast gemeentelijke cijfers ook cijfers op gebiedsniveau op.

Naar de resultaten van Gezondheidsonderzoek 12-18 jaar

Gezondheidsmonitor 19+

In het najaar van 2016 heeft GGD Fryslân de volwassen bevolking van Fryslân gevraagd naar hun gezondheid. De Friezen van 19 jaar en ouder zijn hiervoor in twee groepen verdeeld, 19 tot en met 64 jarigen en 65-plussers. Zij konden zowel digitaal als op papier een vragenlijst invullen. GGD Fryslân hield drie keer eerder een Gezondheidsmonitor 19+. Sinds 2016 levert de Gezondheidsmonitor 19+ onderzoek naast gemeentelijke cijfers ook cijfers op gebiedsniveau op.

Naar de resultaten van Gezondheidsmonitor 19+

Vitaliteit in de derde levensfase

Het expertteam ouderen van GGD Fryslân heeft een half jaar onderzoek verricht naar de opgave voor de publieke gezondheid en de mogelijke bijdrage van GGD Fryslân. Het expertteam heeft zich georiënteerd op basis van de vraag: Waarmee boeken we vanuit publieke gezondheid de meeste gezondheidswinst voor Friese ouderen?

Naar het adviesrapport "Vitaliteit in de derde levensfase"

Onderzoeksmethode en protocollen

Voor de onderzoeken hanteert GGD Fryslân een onderzoeksprotocol. Hierin staat meer informatie over hoe wij omgaan met selectie en anonimiteit.


Vragen over de onderzoeksresultaten?

GGD Fryslân bespreekt met elke Friese gemeente de resultaten van de verschillende Gezondheidsmonitoren. Heb je vragen, neem contact op met team epidemiologie van GGD Fryslân. Ook de resultaten uit oudere onderzoeken kun je bij ons opvragen. Op de website staan alleen de meest recente onderzoeken gepubliceerd.

epidemiologie@ggdfryslan.nl