Onderzoeksprotocollen

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid voert GGD Fryslân gezondheidsonderzoeken uit in opdracht van de Friese gemeenten. De uitkomsten van deze onderzoeken voorzien de gemeenten van cijfermatige onderbouwing van hun (gezondheids)beleid.

Voor de uitvoering van een onderzoek hanteert GGD Fryslân een onderzoeksprotocol. Hierin staat meer informatie over de opzet en uitvoering van het onderzoek, bijvoorbeeld over hoe wij omgaan met selectie en privacy van deelnemers.

Download protocol Kindmonitor 2018

 

Download protocol Jeugdmonitor 2019

Vragen over de onderzoeksresultaten?

GGD Fryslân bespreekt met elke Friese gemeente de resultaten van de verschillende Gezondheidsmonitoren. Heb je vragen, neem contact op met team epidemiologie van GGD Fryslân. Ook de resultaten uit oudere onderzoeken kun je bij ons opvragen. Op de website staan alleen de meest recente onderzoeken gepubliceerd.

epidemiologie@ggdfryslan.nl