Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals. Lees op onze dienstverleningspagina welke maatregelen er gelden tijdens een afspraak met GGD Fryslân.

Pre-expositie profylaxe (PrEP) voor hiv bij de GGD

18 november 2019

In september 2019 zijn de drie noordelijke GGDén gestart met een vijf jaar durende PrEP pilot voor maximaal 266 mannen die seks hebben met mannen (MSM) met een hoog risico op hiv, conform de opdracht van VWS. De pilot is niet gericht op onderzoek naar effectiviteit of veiligheid van PrEP. Dit is reeds aangetoond. ‘In ruil’ voor het verstrekken van gegevens over gedrag, soa en ervaringen krijgt de client consultatie, onderzoeken en PrEP (emtricitabine/tenofovir) tegen lage kosten.

Wie komt in aanmerking voor PrEP?

PrEP is geïndiceerd voor mannen die (soms) onbeschermde anale seks hebben met een man (MSM) waarvan de hiv status onbekend of positief is of die het afgelopen half jaar een rectale soa of syfilis kregen of in het ziekenhuis een PEP kuur voorgeschreven gekregen i.v.m. een seksaccident. De doelgroep kan zichzelf informeren over PrEP via mantotman.nl en thuisarts.nl.

Wie komt in aanmerking voor de pilot?

MSM en transgenders die in aanmerking komen voor PrEP komen in principe ook in aanmerking voor de pilot. Echter, in verband met een beperkt aantal plaatsen (in Friesland 82 personen) ten opzichte van het grote aantal gegadigden, wordt hierin zo nodig voorrang gegeven aan 'kwetsbare' personen:

  • Mannen jonger dan 25 jaar
  • Mannelijke sekswerkers
  • Transgenderpersonen
  • Mannen die recent zijn geïmmigreerd
  • Mannen met een inkomen op of onder het minimumloon
  • Onverzekerden
  • Mannen die geen grenzen kunnen aangeven, bv met een (licht-)verstandelijke beperking.  

Hoe kunnen mannen zich aanmelden?

Als mannen denken dat ze voor de pilot in aanmerking komen kunnen ze voor een oriënterend gesprek bellen naar Sense Noord-Nederland (0900 736 736 6).

Waarom worden mannen met een PrEP indicatie naar de huisarts verwezen?

Als de pilot vol is kunnen nieuwe aanmelders niet meer geïncludeerd worden totdat er (door natuurlijk verloop) een plek vrijkomt. De GGD mag geen PrEP-zorg buiten de pilot bieden, ook niet tegen betaling. Het kan dus zijn dat je ondanks aanmelding bij de pilot toch het verzoek krijgt om PrEP-zorg te verlenen.

Wat kun je doen als je PrEP wilt voorschrijven maar nog geen ervaring hebt?

PrEP-zorg kan goed gegeven worden door de huisarts als hij/zij op de hoogte is van de mede door de NHG opgestelde richtlijn. SOA Aids Nederland heeft een samenvattingskaart gemaakt. Er is een geaccrediteerde gratis digitale nascholing over PrEP voor huisartsen op de website van SOA Aids Nederland. Je kunt ook een lid van de SeksHAG raadplegen.

Waar kunnen MSM elders PrEP-zorg krijgen?

SGNN biedt (betaalde) PrEP-zorg aan mannen die deze zorg niet bij de huisarts of GGD kunnen of willen krijgen (tel 050-3132250).