Alcohol volop aanwezig in de directe omgeving van kinderen

06 november 2023

De Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN) start vandaag opnieuw haar landelijke en regionale campagne ‘Zien drinken, doet drinken’. De campagne is in het bijzonder gericht op ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar. De campagnevideo’s worden ingezet op Facebook en Instagram en er zijn opvallende posters ontwikkeld.

Het campagneadvies luidt: ‘Drink geen alcohol als je kinderen erbij zijn’. Daarmee geven ouders het goede voorbeeld. Uit onderzoek (1) blijkt dat hoe vaker kinderen hun ouders zien drinken, des te jonger ze zelf gaan drinken. Het voorbeeldgedrag van ouders lijkt kinderen al vanaf de leeftijd van 2 jaar te kunnen beïnvloeden. Uit nieuw vooronderzoek (2) blijkt dat een meerderheid (ruim 56%) van de ouders gelooft dat hun kinderen hun drinkgedrag kopiëren. De helft van hen geeft daarom aan hun drinkgedrag op aan te passen.

Hoe zit het in Fryslân?

Volgens de laatste cijfers van GGD Fryslân houdt 30% van de ouders met kinderen tussen de 4 en 12 jaar geen rekening met hun drankgebruik algemeen en in de nabijheid van hun kinderen. Van de Friese kinderen tussen de 12 en 14 jaar geeft 8% aan de laatste maand alcohol te hebben gehad. Van de 15-18 jarigen is dit 55%. Veel kinderen krijgen dit aangeboden in de thuissituatie en bij vrienden.

GGD Fryslân ondersteunt de campagne ‘Zien drinken, doet drinken’ vanuit het programma ‘De Nuchtere Fries’. Nuchtere Fries is een platform waarin verschillende partijen samenwerken aan het verminderen van de problematiek rondom jeugd, alcohol en drugs. In Fryslân wordt de campagne uitgezet bij consultatiebureaus, gemeenten en sportverenigingen. De komende drie weken is de campagnevideo ook bij 122 huisartsen in Friesland in de wachtkamers te zien. De campagne wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bronnen

1) Factsheet ‘Zien Drinken, Doet Drinken?’; de invloed van de zichtbaarheid van alcohol in de sociale omgeving op kennis, opvattingen en gebruik van alcohol door jongeren. Uitgave Trimbos-instituut; Dr. Koen Smit, Dr. Karin Monshouwer, Dr. Lonneke van Leeuwen en Dr. Carmen Voogt; 2022.

2) Factsheet ‘Alcohol in de kinderwereld, een eerste overzicht van alcohol in de leefwereld van kinderen en een reactie van ouders’. Dr. Joris van Hoof (Twente Research) & Dr. Hanneke Hendriks (Radboud Universiteit, BSI). Uitgave, Twente Research, 2023.

Jeugdmonitor 2023 GGD Fryslân.

Kindmonitor 2022 GGD Fryslân.