Veelgestelde vragen Mijn Kinddossier

Vind hier het antwoord op jouw vraag over Mijn Kinddossier. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met je mee.

Vind direct antwoord op jouw vraag over:

Inloggen

Ga je naar de landelijke website van Mijn Kinddossier en log daarna in met gebruik van je eigen DigiD. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via de website van DigiD.

 

Als inloggen niet lukt, dan kan dit verschillende redenen hebben:

 1. Je gebruikt je eigen DigiD om in te loggen in Mijn Kinddossier. Heb je nog geen DigiD en wel een BSN (burgerservicenummer)? Vraag deze dan aan via de website van DigiD.
 2. Je bent geen ouder of voogd met gezag over een kind in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
 3. Probeer een andere browser of mobiel, tablet of computer om in te loggen.
 4. Mijn Kinddossier werkt met de meest recente browsers. Oudere versies worden niet ondersteund. Krijg je hierover een foutmelding? Zorg dan voor een nieuwere versie.
 5. Je bent als ouder niet bent aangemeld voor Mijn Kinddossier. Neem in dat geval contact met ons op.

Heb je nog steeds problemen met inloggen? Neem dan contact op met een ons via 088 22 99 444. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

 

Er kunnen ook andere redenen zijn waarom je niet kunt inloggen:

 • Je hebt geen gezag over het kind. Het gezag over een kind is vastgelegd in het Gezagsregister.
 • Je kind krijgt geen zorg bij GGD Fryslân.
 • Je kind is net geboren of je bent net in de provincie komen wonen. In dat geval kun je tijdens de eerst afspraak met GGD Fryslân aangemeld worden voor Mijn Kinddossier.
 • Je kind is 12 jaar of ouder. Mijn Kinddossier is alleen beschikbaar voor een kind tussen de 0 en 12 jaar.
 • Het kind of de ouder/voogd met gezag hebben geen Burgerservicenummer (BSN).
 • In de Basisregistratie Personen (BRP) staat hoe het ouderlijk gezag over het kind is geregeld. Wij nemen deze registratie over.

 

Kijk voor meer informatie op de pagina over:

Mijn gegevens

Je kunt je eigen contactgegevens aanpassen door in te loggen in Mijn Kinddossier. Onder het kopje 'Mijn gegevens' kun je je naam, e-mailadres en telefoonnummer toevoegen of wijzigen. Het is belangrijk dat deze contactgegevens kloppen, want we deze gebruiken we om je een e-mails of sms’jes te sturen over afspraken en vragenlijsten.

 

Het is niet mogelijk om contactgegevens van een ouder/voogd, die ook gezag over het kind heeft, in te zien of aan te passen. Deze moet daarvoor zelf inloggen met de eigen DigiD in Mijn Kinddossier.

 

Dit kan meerdere redenen hebben:

 1. Is je kind ouder dan 12 jaar? Mijn Kinddossier is voor kinderen tot 12 jaar en wordt automatisch gesloten als je kind deze leeftijd bereikt. De gegevens van dit kind zijn dan niet meer zichtbaar in het overzicht.
 2. Je kind is (nog) niet schoolgaand in onze regio of ontvangt (nog) geen zorg van GGD Fryslân.
 3. Je kind is nog maar net schoolgaand in onze regio. Het kan zijn dat de administratieve overdracht nog niet is afgehandeld. Dit kan zes weken duren.
 4. Er ontbreken gegevens die wij nodig hebben om de relatie tussen gezaghebbende ouder en kind te leggen. Alleen een ouder met gezag heeft toegang tot de gegevens van het kind in Mijn Kinddossier.

Is dit niet aan de orde of heb je vragen? Neem dan contact op ons via 088 22 99 444. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

 

Wij registreren sinds 2018 vaccinaties digitaal. Eerdere vaccinaties en vaccinaties die niet door ons gegeven zijn, ontbreken daardoor in het overzicht.

Ontbreken er vaccinaties die na 1 januari 2018 door ons gegeven zijn? Neem dan contact op met ons op via 088 22 99 444. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

 

Voor het openen van een folder kun je gebruik maken van Adobe Acrobat Reader. Deze software kun je gratis downloaden voor Android of IOS. Werkt een link niet? Neem dan contact op met ons via 088 22 99 444. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

 

Ja, dat is mogelijk. Dit verschilt per browser. Ga naar het onderdeel van Mijn Kinddossier waarvan je een afdruk wilt maken en klik in je browser op 'Afdrukken'. Kijk hier voor de uitleg per browser.

 

Kijk voor meer informatie op de pagina over:

Mijn afspraken

Een ouder/voogd kan alleen zelf de afspraak verplaatsen als het kind tussen 14 maanden en 4 jaar is. Daarbij geldt wel dat:

 • bij de afspraak de knop Verplaatsen staat;
 • er nog een tijdstip beschikbaar is;
 • de afspraak minimaal zeven dagen later plaatsvindt.

Bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 maanden is het zelf online verplaatsen van afspraken niet mogelijk vanwege de vaccinaties die in deze periode gegeven worden. Bij kinderen ouder dan 4 jaar vinden de afspraken in groepsverband plaats. Hierdoor is het niet mogelijk om zelf de afspraak te verplaatsen.

 

Gebruik je DigiD om in te loggen in Mijn Kinddossier. Onder 'Afspraken' zoek je de afspraak die je wilt wijzigen. Een afspraak verplaatsen is alleen mogelijk als er onder de afspraak een knop 'Verplaatsen 'staat. Als je hierop klikt, verschijnt een kalender met mogelijke data en tijdstippen. Kies één van de opties en sla deze keuze op. Daarna ontvang je een e-mail met de afspraakbevestiging. Een week voordat de afspraak plaatsvindt, ontvang je een sms met een afspraakherinnering.

 

Dit gebeurt als je e-mailadres ontbreekt of niet goed in Mijn Kinddossier staat. Dit kun je zelf controleren en aanpassen door in te loggen in Mijn Kinddossier. Onder 'Mijn gegevens' kun je je e-mailadres invullen of aanpassen. Het is belangrijk dat deze contactgegevens kloppen, want we deze gebruiken we om je een e-mails of sms’jes over afspraken en vragenlijsten te sturen.

In Mijn Kinddossier zie je onder 'Afspraken' de details van de afspraak waarover je een sms hebt ontvangen.

 

Waarschijnlijk ontbreekt je e-mailadres in Mijn Kinddossier of klopt deze niet. Ga hiervoor in Mijn Kinddossier naar Mijn gegevens en vul het juiste e-mailadres in. Vanaf dat moment ontvang je afspraakbevestigingen per e-mail.

De details van alle afspraken vind je in Mijn Kinddossier onder 'Afspraken'.

 

De mail wordt gestuurd naar het e-mailadres dat je hebt ingevuld onder 'Gegevens' in Mijn Kinddossier. Zijn er twee ouders of voogden met gezag, dan ontvangen zij beiden via de mail een uitnodiging en bevestiging.

 

Kijk voor meer informatie op de pagina over:

Vragenlijsten

 • Ga naar de landelijke website van Mijn Kinddossier.
 • Log in met gebruik van je DigiD. Heb je deze nog niet? Vraag deze dan eerst aan via de website van DigiD.
 • Ga wanneer je ingelogd bent naar het kopje 'Mijn gegevens' en controleer of je e-mailadres en telefoonnummer kloppen. Deze gebruiken we om je e-mails en sms-berichten over afspraken en vragenlijsten te sturen.
 • Klaar? Verzend de vragenlijst en sluit de pagina.
 • Klik vervolgens op 'Vragenlijsten' en vul de vragen in.

 

Ja, log hiervoor opnieuw in op Mijn Kinddossier en klik op 'Vragenlijsten'.

 

Ja, als beiden zijn aangemeld voor Mijn Kinddossier en met de eigen DigiD zijn ingelogd in Mijn Kinddossier. Antwoorden die je invult in vragenlijsten zijn dan door beide ouders te lezen en aan te passen. Daarbij wordt altijd de laatste versie opgeslagen.

 

Kijk voor meer informatie op de pagina over:

Toegang en privacy

De informatie van een kind in Mijn Kinddossier is alleen toegankelijk voor de ouder/voogd die gezag heeft over het kind en die is aangemeld voor Mijn Kinddossier. Om als ouder of voogd toegang te krijgen tot de gegevens in Mijn Kinddossier gebruikt je altijd je eigen DigiD. De contactgegevens van de ene ouder/voogd is niet zichtbaar voor de andere ouder.

Er wordt voor meer informatie doorverwezen naar Mijn Kinddossier. Ook hier gebruikt de ouder of voogd met gezag de eigen DigiD om toegang tot deze gegevens te krijgen.

 

In Mijn Kinddossier worden geen gegevens van het kind opgeslagen. De informatie die zichtbaar is, wordt iedere keer wanneer een ouder inlogt opgehaald uit het digitaal dossier van het kind. Deze data worden hiervoor versleuteld en via een beveiligde verbinding verstuurd. Hierdoor zijn de gegevens niet te herleiden.

Onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht en delen geen gegevens zonder je toestemming. Meer hierover lees je op de pagina Privacy en jouw gegevens.

 

Mijn Kinddossier is alleen toegankelijk voor ouders en voogden met gezag. Dit is door onze medewerker na te gaan in het Gezagsregister. Deze ouder krijgt toegang tot het dossier als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de ouder een DigiD heeft;
 • het kind in de leeftijd van 0 tot 12 jaar zorg krijgt van GGD Fryslân;
 • de ouder én het kind een Burgerservicenummer (BSN) hebben;
 • de ouder die volgens het Gezagsregister gezag heeft over het kind.

 

Alleen ouders met gezag kunnen inloggen in Mijn Kinddossier. Iedere ouder doet dit met zijn/haar eigen DigiD. Antwoorden die je invult in vragenlijsten zijn door beide ouders te lezen.

Als pleegouder kun je toegang tot Mijn Kinddossier krijgen als een ouder met gezag daar schriftelijk toestemming voor geeft aan de pleegouder. Als er sprake is van een voogd, dan heeft de pleegouder alleen de schriftelijke toestemming van de voogd nodig die (tijdelijk) het gezag van de ouder heeft.

Voor toegang vraagt de pleegouder de ouder met gezag of voogd het Toestemmingsformulier Mijn Kinddossier in te vullen en te ondertekenen.

Naast de schriftelijke toestemming is ook een aantal kopieën van identiteitsbewijzen nodig. Op het toestemmingsformulier staat om welke identificatiebewijzen dit gaat. Met de app van de Rijksoverheid kun je een veilige kopie van het identiteitsbewijs maken. Meer lees je op de website van de Rijksoverheid.

De pleegouder stuurt het ingevulde en ondertekende formulier per e-mail of per post naar de Jeugdadministratie van GGD Fryslân. Vergeet daarbij niet de gevraagde kopieën van identiteitsbewijzen mee te sturen. De pleegouder ontvangt een e-mail of brief als er toegang is verleend of als er nog onduidelijkheden zijn.

Postadres
GGD Fryslân
T.a.v. Jeugdadministratie (JA+)
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN

E-mailadres
jeugdadministratie@ggdfryslan.nl

Nee, Mijn Kinddossier wordt gebruikt voor kinderen tot 12 jaar. Als het kind 12 jaar wordt, dan wordt het account van het kind in Mijn Kinddossier automatisch afgesloten en zijn de gegevens niet meer te zien.

 

Een ouder of voogd kaan er altijd voor kiezen zelf geen gebruik (meer) te maken van Mijn Kinddossier. Bij voorkeur bespreek je dit tijdens een afspraak met de GGD, zodat de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistent je gelijk kan afmelden. Een ouder kan alleen zichzelf afmelden voor Mijn Kinddossier.

Om jezelf af te melden kun je bellen met 088 22 99 444. De medewerker zal een notitie maken voor het team waar het kind zorg krijgt. Deze neemt vervolgens contact met je op. Reden is dat alleen de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistent een ouder kan aan- of afmelden voor Mijn Kinddossier.

 

Bij verhuizing buiten de provincie sluiten wij het digitaal kinddossier van je kind af. De gegevens zijn niet meer in te zien totdat het dossier is overgedragen aan de jeugdgezondheidsorganisatie in de nieuwe woonplaats van je kind. Je krijgt als ouder bericht als het dossier is overgedragen. Als de organisatie met Mijn Kinddossier werkt, dan kunnen zij deze weer aanzetten en heb je als ouder met gezag weer toegang. Werkt de organisatie niet met Mijn Kinddossier dan blijft deze afgesloten.

 

Kijk voor meer informatie op de pagina over:

Heb je nog vragen?

Neem gerust contact met ons op. Hoe? Dat bepaal jij zelf. Bekijk de verschillende manieren.

Op werkdagen bereikbaar van 08.00-17.00 uur.

Bekijk de contactmogelijkheden