Digitaal een melding maken

Via het onderstaand formulier kun je een digitale melding maken van vervuiling, verwaarlozing of een persoon met zorgwekkend gedrag. Via dit formulier kun je ook met ons in contact komen voor Geestelijke en maatschappelijke (psychosociale) hulp.

Stap 1: Wie ben jij?

Ik ben..

 

Heb je nog vragen?

Wil je direct met een deskundige spreken over een persoon met verward gedrag? Het advies- en meldpunt bij de GGD is bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur. Bel je na de openingstijden, dan kun je op werkdagen tot 21.00 uur worden doorverbonden met MIND Korrelatie. Er kan ook digitaal een melding worden gedaan.

Bij crisis of gevaar is dient contact te worden opgenomen met 112.