Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Zoutzuur

Zoutzuur is een krachtig zuur, dat bijvoorbeeld voorkomt in maagzuur en sommige schoonmaak-middelen. In de rook die de REC uitstoot zit ook zoutzuur. Of het schadelijk is voor de gezondheid hangt af van de hoeveelheid en duur van een contact met zoutzuur. In hogere concentraties kan zoutzuur schadelijk zijn.

Veel gestelde vragen

Zoutzuur is een waterig oplossing van het gas waterstofchloride. Het is een heel krachtig zuur, maar op zich geen bijzondere stof. Zo zit het bijvoorbeeld in maagzuur. Het zorgt ervoor dat de voedingsstoffen in de maag worden afgebroken. Ook komt het in sommige schoonmaakmiddelen voor.

Je kunt zoutzuur inademen, op je huid krijgen of binnenkrijgen. Je kunt zoutzuur inademen door een rookwolk waar zoutzuur in zit. Daarnaast zou je het op je huid kunnen krijgen als iets waar zoutzuur in zit lekt of je ermee hebt gemorst. Tot slot kun je het inslikken, als je bijvoorbeeld schoonmaakmiddel met zoutzuur binnenkrijgt.

Het inademen van zoutzuur in hoge concentraties is voor iedereen schadelijk, met name voor je longen. Je kunt last krijgen van tranende ogen, hoesten en benauwdheid. Als je zoutzuur op je huid krijgt, kan dit brandwonden veroorzaken en je ogen irriteren. Als je zoutzuur inslikt, tast het de keel en slokdarm aan.

In lage concentraties, bijvoorbeeld in een rookwolk met zoutzuur, prikkelt zoutzuur het slijmvlies van ogen, neus, keel en luchtwegen. Deze effecten treden meteen op en verdwijnen meestal bij het inademen van schone lucht. Bij personen met gevoelige luchtwegen kunnen de effecten langer aanhouden. 

Er kan zoutzuur vrijkomen bij de REC in Harlingen. De rook die de REC uitstoot, bevat zoutzuur. Wanneer de rookpluim omlaag gaat, kan dit tot gezondheidsklachten leiden. Dit gebeurt met enige regelmaat. Mensen die op dat moment in de buurt van de REC aan het werk zijn, uiten dan gezondheidsklachten die passen bij het inademen van irriterende stoffen. Ook voorbijgangers en omwonenden hebben dergelijke klachten. Dit zijn tijdelijke klachten, maar ook die zouden niet moeten voorkomen. De rook van de REC bevat verschillende stoffen die hiervoor kunnen zorgen. Zoutzuur is één van die stoffen.

Normaal gesproken wordt zoutzuur grotendeels uit de rook van de REC gefilterd. Dat doet een neutraliserende stof (bicarbonaat). Als dit systeem uitvalt én tegelijkertijd de rookpluim van de REC omlaag gaat, kunnen mensen in de nabije omgeving zeer veel last krijgen van ogen, keel en luchtwegen.

Er liggen plannen om de schoorsteen van de REC te verhogen. De reden hiervoor is de neerbuigende rookpluim en gezondheidsklachten van diverse mensen. Het staat alleen nog niet vast dat de schoorsteen wordt verhoogd. Eerst moet er een vergunning worden verleend aan Omrin om dit te doen en moeten de plannen door eventuele bezwaarprocedures heen komen.

 

In de directe omgeving van de REC is de kans op gezondheidsklachten het grootst, omdat de rookgassen daar het minst zijn verdund met lucht. Bij een neerbuigende rookpluim kun je, als je last krijgen van tranende ogen, hoest en benauwdheid, het beste binnen schuilen of weggaan naar een andere plek waar minder rook is. Als de concentratie rookgassen hoog is en je daar lang aan wordt blootgesteld, dan kan het zijn dat je longen schade oplopen door het in de rook aanwezige zoutzuur.

Contact

Heb je vragen over gezondheid in jouw omgeving? Neem telefonisch of per e-mail contact op met de specialisten milieu en gezondheid van GGD Fryslân. milieuengezondheid@ggdfryslan.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur