Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Over de REC

De Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen is een verbrandingsoven die afval verbrandt. De REC wekt elektriciteit op voor ongeveer 40.000 huishoudens. Daarnaast levert de centrale warmte aan bedrijven in de omgeving. De REC is op 29 maart 2011 in bedrijf genomen door Omrin.

Wat is er aan de hand rondom de REC?

Al voor de bouw waren er veel bezwaren tegen de REC. Ook na de ingebruikname is er veel ongerustheid in de omgeving. Deze ongerustheid nam toe in 2013, toen er dioxines werden gemeten in eieren van kippen van omwonenden. De GGD heeft toen, samen met anderen, aangeraden de dioxine-uitstoot van de REC continu te meten. Door deze metingen bleek dat de REC in oktober 2015 door een storing meer dioxine uitstootte. Sinds eind 2015 nam het vermoeden toe dat er bij storingen ook veel zoutzuur wordt verspreid. In 2016 is GGD Fryslân gestart met zoutzuur metingen rondom de REC. Tegelijkertijd wordt ook de kwaliteit van de lucht rondom de REC onderzocht. 

Wie is verantwoordelijk voor de REC?

  • Omrin, inzameler en verwerker van afval, is de eigenaar van de REC.
  • Alle Friese gemeenten zijn aandeelhouder van de REC.
  • Provincie Fryslân heeft in oktober 2010 een milieuvergunning verleend voor de bouw van de REC. De provincie controleert of Omrin zich houdt aan de milieuvergunning.

In 2016 is GGD Fryslân gestart met zoutzuur metingen rondom de REC. Tegelijkertijd werd ook de kwaliteit van de lucht rondom de
REC onderzocht. Beide onderzoeken zijn in 2017 afgerond. Op het REC Loket [link invoegen: https://www.harlingen.nl/recloket] zijn de onderzoeksresultaten te vinden.

Meer informatie

 

Contact

Heb je vragen over gezondheid in jouw omgeving? Neem telefonisch of per e-mail contact op met de specialisten milieu en gezondheid van GGD Fryslân. milieuengezondheid@ggdfryslan.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur