Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Gezondheidsonderzoek Jeugd 12-18 jaar

GGD Fryslân meet impact van corona op gezondheid jongeren in samenwerking met middelbare scholen

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. GGD Fryslân brengt daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart. Dit doen wij in samenwerking met de middelbare scholen in de regio. Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

GGD Fryslân heeft, afgelopen voorjaar, alle middelbare scholen benaderd met de vraag of zij een vragenlijst wilden uitzetten onder hun scholieren in klas 2 en 4. De scholen die deelnemen doen dit tussen 20 september en 26 november 2021. In onze regio doen 45 middelbare scholen mee en naar verwachting ruim 10.000 jongeren.

Hoe verloopt de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, corona en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Deelname aan de monitor

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor de afname meer informatie over het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Alle GGD’en doen mee om de gezondheid van jongeren een boost te geven!

Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en vragen deze op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2022 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en de impact van corona. Omdat alle GGD’en mee doen, zijn er in 2022 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo geeft de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 een boost aan de gezondheid en het welzijn van jongeren!

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in het kader van het ZonMw-programma COVID-19. In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij mensen als gevolg van de coronacrisis inzichtelijk te maken.

De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor Jeugd normaliter één keer in de vier jaar uit. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vind je op www.monitorgezondheid.nl.

Heb je nog vragen?

Wil je meer informatie of heb je vragen over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021? Dan kun je contact opnemen met epidemiologie@ggdfryslan.nl, 088 229 9222 of kijk bij de veel gestelde vragen over Corona Gezondheidsmonitor Jeugd.

Vragenlijst Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

 

Regionale privacyverklaring Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

 


Oudere onderzoeken

d

Resultaten 2016

In het voorjaar van 2016 heeft GGD Fryslân de jeugd gevraagd naar hun gezondheid. Jongeren van 12 tot en met 18 jaar hebben een online vragenlijst ingevuld. In het onderzoek GO Jeugd gaat het om thema’s als alcoholgebruik, roken, voeding, lichaamsbeweging, sport, pesten en internetgebruik. GGD Fryslân hield drie keer eerder een GO Jeugd. Sinds 2016 levert het GO Jeugd onderzoek naast gemeentelijke cijfers ook cijfers op gebiedsniveau op.

d

Atlas VZinfo

Dit onderzoek is onderdeel van een landelijk uitgevoerd onderzoek. Alle GGD’en samen hebben over de hele Nederlandse bevolking informatie verzameld. De resultaten daarvan staan in de Atlas VZinfo.


Vragen over de onderzoeksresultaten?

GGD Fryslân bespreekt met elke Friese gemeente de resultaten van de verschillende Gezondheidsmonitoren. Heb je vragen, neem contact op met team epidemiologie van GGD Fryslân. Ook de resultaten uit oudere onderzoeken kun je bij ons opvragen. Op de website staan alleen de meest recente onderzoeken gepubliceerd.

epidemiologie@ggdfryslan.nl