Ga naar de inhoud

Vaccinatiegraad Fryslân: geen alarmerende daling, wel reden tot zorg

19 juni 2024

In Nederland krijgen kinderen vaccinaties tegen dertien besmettelijke ziekten die ernstig kunnen verlopen. Elk jaar publiceert RIVM het Rapport Vaccinatiegraad. Dit geeft een beeld van de vaccinatiegraad van het jaar ervoor. Op 20 juni jongstleden heeft het RIVM het Rapport Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma 2023 gepubliceerd. Het rapport schetst een beeld van de landelijke situatie, de stand van zaken in provincies en werpt een blik op het aantal gevaccineerde kinderen per gemeente. GGD Fryslân, verantwoordelijk voor de vaccinaties in Fryslân, concludeert dat de vaccinatiegraad in Fryslân ten opzichte van 2022 over het algemeen niet is gedaald en boven het landelijke gemiddelde uitkomt. Wij maken ons echter wel zorgen. De in 2016 ingezette dalende trend zet zich ook in Fryslân gestaag voort, ondanks het relatief stabiele beeld ten opzichte van vorig jaar.

Wat betekent dit voor Fryslân?

De dalende trend zet de bescherming van inwoners van Fryslân tegen infectieziekten onder druk. Hoe hoger de vaccinatiegraad in Fryslân, des te beter de bescherming van iedereen, met name die van kwetsbare mensen. De grootste daling in het aandeel gevaccineerde kinderen zien we met name bij de adolescenten (kinderen tussen 10 en 14 jaar). Dat is zowel landelijk als in Fryslân het geval. Vaccinaties voor zuigelingen en kleuters laten een relatief stabiel beeld zien. De komende maanden gaat GGD Fryslân de cijfers uitgebreider en dieper bestuderen en bepalen wat er naast onze huidige inzet nodig is om de vaccinatiegraad in Fryslân positief te beïnvloeden.

Het volledige rapport met daarin het landelijke, provinciale en gemeentelijke beeld kun je nalezen op de website van het RIVM.

Meer informatie over het vaccinatieprogramma van GGD Fryslan vind je op de pagina over vaccinaties beschermen.