GGD Fryslân start onderzoek naar gezondheid jongeren

19 september 2023

Hoe gaat het met de gezondheid en de leefstijl van jongeren in Fryslân? Zijn ze gelukkig of hebben ze stress? Drinken ze weleens alcohol en doen ze aan sport? En is dit veranderd door de tijd heen? Dit zijn enkele voorbeelden die onderzocht worden met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 door de GGD’en en het RIVM.

Vragenlijsten worden verspreid op middelbare scholen

GGD Fryslân heeft afgelopen voorjaar middelbare scholen benaderd met de vraag of zij een vragenlijst willen uitdelen onder scholieren in klas 2 en 4. De scholen die deelnemen doen dit tussen 2 oktober en 24 november 2023. In Fryslân doen ruim 60 middelbare scholen mee en naar verwachting zo’n 13.000 jongeren.

Vragenlijsten worden op school ingevuld

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de jongeren bij het invullen van de vragenlijst. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben hierover, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met betrouwbare informatie. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Resultaten halverwege 2024 beschikbaar

Alle GGD’en in Nederland voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten zijn halverwege 2024 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. Omdat alle GGD’en meedoen, zijn er resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om de gezondheid te verbeteren en gezondheidsproblemen te voorkomen. Daarvoor werken we samen met scholen en gemeenten.  

De GGD voert de Gezondheidsmonitor Jeugd normaliter één keer in de vier jaar uit. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 was een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vind je op www.monitorgezondheid.nl.

Meer informatie nodig of vragen?

Neem contact op met de afdeling Epidemiologie (epidemiologie@ggdfryslan.nl) of kijk op de pagina Jeugdmonitor 2023 voor meer informatie.