GGD Fryslân sluit coronavaccinatielocaties; adviseert om vóór 15 december een afspraak te maken

15 november 2023

GGD Fryslân sluit vanaf 15 december aanstaande de laatste vaste coronavaccinatielocatie in de provincie. Mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, 60-plussers en zorgmedewerkers met direct cliëntcontact kunnen uiterlijk tot en met 6 december in Leeuwarden en tot en met 15 december in Drachten een gratis coronaprik krijgen. Na 15 december sluiten de vaste vaccinatielocaties en zijn er dit jaar alleen nog enkele kleinere pop-up locaties in de regio geopend. Deze pop-up locaties hebben echter een beperkte capaciteit. GGD Fryslân adviseert daarom iedereen die tot de doelgroep behoort en dit jaar de coronaprik wil, zo snel mogelijk een afspraak te maken.

Afspraak verplicht

De coronaprik is alleen op afspraak verkrijgbaar. Iedereen die tot de doelgroep behoort, kan tot uiterlijk 6 december in Leeuwarden en tot 15 december 2023 in Drachten terecht. Iedereen dient vooraf een afspraak te maken via www.planjeprik.nl of tijdens kantooruren via 0800 7070.

Niet mobiel thuiswonenden

Voor mensen die niet mobiel thuiswonend zijn en niet naar een vaccinatielocatie kunnen reizen is het mogelijk om een coronaprik thuis te krijgen. Een afspraak maken voor thuisvaccinatie kan tot uiterlijk 8 december 2023 via 0800-2077. Er vindt vooraf een intake plaats.

Coronaprik in 2024

In 2024 is de coronaprik alleen nog voor zwangeren en medisch hoog risicogroepen beschikbaar.

Meer informatie

Meer informatie over de najaarsronde coronaprik, de doelgroepen en locaties vind je op: www.ggdfrsylan.nl/najaarsronde.