Coronaprik najaarsronde 2023

14 september 2023

Iedereen die een hoger risico loopt om ernstig ziek te worden door het coronavirus, kan vanaf 2 oktober 2023 een coronaprik krijgen. Ook zorgmedewerkers met direct patiëntencontact komen dan voor de coronaprik in aanmerking. De minister van VWS heeft dit na advies van de Gezondheidsraad besloten. Er zal worden gevaccineerd met het meest actueel beschikbare vaccin, het XBB-vaccin. In de eerste weken van de najaarscampagne kunnen mensen alleen op afspraak terecht bij de priklocaties.

Wie mogen dit najaar de coronaprik halen?

  • mensen van 60 jaar en ouder;
  • mensen in de leeftijd van 18 tot en met 59 jaar die jaarlijks een uitnodiging krijgen voor de griepprik;
  • volwassenen en kinderen uit medische hoogrisicogroepen.
  • zwangeren
  • zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten/cliënten

Mensen die niet tot de doelgroep behoren, maar vanwege een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts, toch een coronaprik willen halen, mogen ook een afspraak maken.

Coronaprik hele jaar door beschikbaar voor zwangeren en medische hoog risicogroepen

Voor zwangeren en mensen uit medisch hoog risicogroepen die door een arts worden doorverwezen (bijvoorbeeld mensen met een niet goed werkend afweersysteem) is de coronaprik het hele jaar door beschikbaar.

Vanaf 19 september worden de doelgroepen uitgenodigd om de coronaprik te halen

Anders dan bij vorige coronaprikrondes ontvangt niet iedereen die een coronaprik mag halen, hierover een brief. Alleen mensen van 60 jaar of ouder ontvangen vanaf 19 september een uitnodigingsbrief van het RIVM. Andere doelgroepen worden onder andere via de media uitgenodigd om zelf een afspraak te maken bij de GGD.

Zelf afspraak maken via planjeprik.nl vanaf 16 oktober

De overige doelgroepen (zoals mensen van 18-59 jaar die ook een griepprik mogen halen, medisch hoog risicogroepen, zorgmedewerkers en zwangeren) krijgen géén persoonlijke uitnodigingsbrief, maar kunnen vanaf 16 oktober zelf een afspraak maken bij de GGD. Dat kan eenvoudig en 24 uur per dag met DigiD via planjeprik.nl. Mensen zonder DigiD kunnen vanaf dan van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur bellen met 0800-7070 om een afspraak te maken.

Prikken op afspraak kan tot eind december 2023

Het is voor alle genoemde doelgroepen tot eind december 2023 mogelijk om de coronaprik op afspraak te halen. Alleen voor zwangeren en mensen uit medisch hoog risicogroepen is de coronaprik zoals gezegd het hele jaar door beschikbaar.

Lees de landelijke berichtgeving op de websites van Rijksoverheid en op de website van GGD GHOR Nederland.

Antwoord op veelgestelde vragen over het virus, overzichtelijk op één plek vind je op de website van Mijn vraag over corona.