Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Kinddossier en privacy

Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen, bewaren we alle belangrijke gezondheidsgegevens van jouw kind in een kinddossier.

Bescherming van gegevens

Je kunt het kinddossier van de GGD vergelijken met het dossier dat de huisarts van jouw kind heeft. In het GGD-dossier kunnen ook gegevens staan die zijn opgevraagd bij andere hulpverleners.

 

De bescherming van persoonsgegevens moet voldoen aan wettelijke regels. Wij hanteren deze regels en gaan zorgvuldig met het kinddossier om. In de meeste gevallen zien alleen jijzelf en GGD-medewerkers het dossier in.

 

Wat kan ik zelf met het kinddossier doen?

Je hebt het recht om het kinddossier in te zien en te kopiëren. Ook mag je als ouders een verzoek indienen om gegevens te verbeteren, af te schermen of bijvoorbeeld te laten verwijderen. Na hun 16de jaar kunnen jongeren zelf een verzoek indienen. Meer informatie over hoe je een verzoek indient, vind je bij het onderwerp privacy.
 

Privacy van jouw gegevens

    

 

Hoe lang wordt het kinddossier bewaard?

Wij bewaren het dossier van jouw kind niet langer dan nodig. De standaardregel is dat we het dossier 15 jaar na ons laatste contact vernietigen.