Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals. Lees op onze dienstverleningspagina welke maatregelen er gelden tijdens een afspraak met GGD Fryslân.

Gezondheidsonderzoek 12+

Onze aangepaste dienstverlening en coronamaatregelen: Heb je een afspraak met GGD Fryslân? Lees op onze dienstverleningspagina welke maatregelen er gelden tijdens deze afspraak.

Het gezondheidsonderzoek gaat over je gezondheid en jouw dagelijks leven op school, thuis en in je vrije tijd. Het onderzoek begint met een vragenlijst. De antwoorden in de vragenlijst of de meting van lengte en gewicht kunnen aanleiding zijn om je uit te nodigen voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Dat kan een telefonische-of beeldbelafspraak zijn of een afspraak op school. Je ontvangt hiervoor een nieuwe uitnodiging binnen een paar weken na het invullen van de vragenlijst. Dat kan een e-mail zijn of een brief op je huisadres. 

Op de pagina onderzoek en vaccinaties  lees je alles over de gezondheidsonderzoeken voor 12+.  

Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig, de ouder(s)/verzorger(s) beslissen dit samen met het kind. Vanaf 16 jaar is het bij wet geregeld dat het kind hierin zelfstandig beslist. Lees meer hierover op de website van Kinderrechten.

Als je als ouder liever niet wilt dat je zoon/dochter de vragenlijst invult, kan je hem/haar afmelden bij de verpleegkundige. De contactgegevens staan onderaan de brief.

Bij onze onderzoeken gebruiken we vragenlijsten om goed voorbereid te zijn op de afspraak. Deze vul je online in. Je wordt daarvoor met een persoonlijke inlogcode doorverwezen naar www.zegjijhetmaar.nl.  

De antwoorden op de vragen worden opgenomen in het elektronisch dossier van het kind. Hieronder lees je onder het kopje ‘privacy’ hoe we omgaan met deze gegevens. 

Bekijk hier een voorbeeld van de vragenlijst:

  1. Je ontvangt een SMS met een link naar het beeldbellen erin. 
  2. Mogelijk verschijnt een pop-up met de vraag of een app geïnstalleerd mag worden. Kies ‘Sluiten’. 
  3. Druk op ‘Join meeting’ en je komt terecht in het beeldbel-consult.  
Download: Uitleg over beeldbellen

Het JGZ-team werkt graag samen met andere professionals die dagelijks met jongeren werken. Het uitwisselen van informatie over de ontwikkeling van jongeren kan belangrijk zijn voor gezond en veilig opgroeien en opvoeden. Het JGZ-team is altijd te benaderen met vragen of zorgen over jongeren. Desgewenst nodigt het JGZ-team jongeren en /of ouders uit voor een gesprek of onderzoek. Bij al onze contacten houden we rekening met (privacy-) wetgeving. Neem bij vragen contact op met ons via 088 22 99 444 of het lokale JGZ-team in van jouw school

Als jij of je kind voor bijvoorbeeld een onderzoek, controle of keuring naar GGD Fryslân komt, maken wij een dossier aan. In dit dossier staat privacygevoelige informatie. Op de pagina kinddosier en privacy lees je hoe wij daar mee omgaan

Uitgebreide informatie over privacy vind je in onze privacyverklaring.  

Delen van informatie

Samenwerking tussen JGZ en school kan een belangrijke bedrage leveren aan een gezonde ontwikkeling van een kind. Daarom benaderen wij voorafgaand aan de geplande onderzoeken en gesprekken leerkrachten voor het uitwisselen van informatie. Hierbij houden we rekening met de privacywetgeving en regels. Als GGD gaan wij ervan uit dat de leerkracht of ib-er ouders op de hoogte brengt als het over hun kind gaat. Een school kan altijd contact zoeken met het JGZ-team als er vragen of zorgen zijn over leerlingen. Desgewenst nodigen wij ouders en/of hun kinderen uit voor gesprek of onderzoek, dit geldt voor alle leerlingen van de school.

Naast de gezondheidsonderzoeken staan de jeugdverpleegkundigen van GGD Fryslân klaar voor jongeren en ouders. Wij doen er samen alles aan om gezondheid onder jongeren te stimuleren. Daar vallen ook relaties, seks, gevoelens, alcohol, roken en drugs onder. Hoe? Door regelmatig te ‘checken’ hoe het met jongeren gaat, door preventielessen en vertrouwelijke gesprekken met de jongeren.