Wie verdient volgens jou de Rookvrije Generatie Award Fryslân?

De Rookvrije Generatie Award Fryslân is een wedstrijd, georganiseerd door GGD Fryslân, waarbij zowel inwoners van Fryslân als een jury stemmen op het beste initiatief dat bijdraagt aan een 'Rookvrije Generatie'. Ook dit jaar reikt projectgroep Rookvrije Generatie Fryslân een award uit voor een idee dat een waardevolle bijdrage levert aan een rookvrije omgeving.

Iedereen in Fryslân kon de hele maand april een persoon, organisatie, bedrijf of een idee aanmelden als genomineerde. Inmiddels is de aanmeldperiode gesloten en zijn de genomineerden bekend. Hieronder lees je meer over de genomineerden en kun je van 9 t/m 28 mei 2023 via het online formulier je stem uitbrengen.

Waarom een award?

Het doel van de Friese award is om iedereen, die in Fryslân enthousiast bezig is met het organiseren en het maken van rookvrije omgevingen, in het zonnetje te zetten. Door mooie voorbeelden onder de aandacht te brengen, raken anderen geïnspireerd om ook mee te helpen aan een Rookvrije Generatie. Iedereen kan iets doen en dat laten we op deze manier zien. Het uiteindelijke doel is natuurlijk opgroeiende kinderen beschermen tegen de schadelijke gevolgen van (mee)roken en voorkomen dat kinderen op termijn gaan roken.

De genomineerden van 2023 zijn bekend!

De gemeente Smallingerland heeft (opnieuw) proactief een stap gezet naar een Rookvrije Generatie. Eigenlijk hoeven speeltuinen pas vanaf 2025 rookvrij te zijn. Toch besloot de gemeente dit nu al door te voeren en bij alle 256 speelvelden en speeltuinen bordjes te plaatsen. Eerder hebben ze, in samenwerking met het Sportbedrijf Drachten en Team:Fit!, sportverenigingen benaderd om rookvrij te worden terwijl dit nog niet verplicht is. De gemeente vertolkt hiermee in de regio/provincie een voorbeeldrol.

""

 

Bij HIC Leeuwarden nemen we het voortouw en zijn we trots om de eerste volledig rookvrije HIC van Nederland te zijn, met positieve effecten op de gezondheid van onze patiënten.

De HIC (High intensive care) is een acute opnameafdeling voor patiënten die in ernstige psychische crisis verkeren en een gesloten opnamesetting nodig hebben. Het roken komt opvallend veel voor onder mensen met een psychiatrische aandoening in vergelijking tot mensen zonder psychiatrische aandoening.

Er is een preventieakkoord ondertekend waarin is afgesproken dat alle organisaties die zijn aangesloten bij de Nederlandse GGZ, tegen 2025 volledig rookvrij moeten zijn. Maar waarom zouden we wachten met het verbeteren van de zorg? De essentie van ons beroep is immers om mensen in hun gezondheid te ondersteunen. Als HIC Leeuwarden hebben wij het voortouw genomen om zo snel mogelijk een rookvrije omgeving te creëren en niet te wachten tot dit ons van hogerhand wordt opgelegd. Daarmee zijn wij per oktober 2022 de eerste HIC van Nederland die zich volledig rookvrij kan noemen. Hoewel het niet altijd gemakkelijk is geweest, en er grote angst bestond voor een toename van agressie, gaat alle lof uit naar ons veerkrachtige en vooruitstrevende team. Wij zijn er hartstikke trots op wat wij als team bereikt hebben!

Ondertussen plukken wij er nu al de vruchten van. Patiënten slapen beter, het blijft ’s nachts veel rustiger, er liggen niet overal sigaretten meer en wij hebben veel minder overlast van sigarettengeur. Patiënten komen meer buiten, roken over het algemeen minder en hebben soms zelfs minder medicatie nodig. Bovendien worden niet-rokende patiënten niet in verleiding gebracht (weer) te gaan roken. 

""

 

Een inspirerend voorbeeld van een horecabedrijf dat het aandurft om twee van de drie terrassen rookvrij te maken. Waarbij iedereen – jong en oud – de keuze heeft om rookvrij op een terras te kunnen zitten.

Lees ook het verhaal: 'Bij ’t Koaikershuus geniet je rookvrij van de klassieke Franse keuken' op de website van Rookvrije Generatie.

""

 

Het lectoraat Transformational Media heeft samen met studenten van de master Content & Media Strategy van NHL Stenden Hogeschool bijgedragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de landelijke anti-vaping campagne van #artsenslaanalarm en WeFilm. In opdracht van het lectoraat hebben de studenten onderzocht hoe vapegedrag onder jongeren in Nederland kan worden ontmoedigd met de inzet van media. Op basis van de onderzoeksresultaten ontwikkelden studenten prototypes voor een campagneboodschap die als inspiratie diende voor de uiteindelijke campagne op TikTok. Natalia, Célina en Leonie waren uitgenodigd voor de brainstormsessie van WeFilm en hebben actief meegewerkt aan de uitvoering van de campagne.

Wat dit project innovatief maakt, is de unieke aanpak: de mensen die in de video's worden aangesproken, waren niet de jonge vapers, maar de TikTok-influencers die vapen promoten in hun content. De campagne ging op 21 maart van start en bleek zeer succesvol. De 35 video's die op TikTok werden geplaatst genereerden in totaal 1,3 miljoen views. In slechts twee weken tijd kreeg het account 8.000 volgers en bijna 100.000 likes. Bovendien was de algemene ontvangst van de campagne overwegend positief met veel gebruikers die de boodschap steunden en de artsen die deze vertegenwoordigden. Meer dan de helft van de makers die in de campagne werden aangesproken, heeft de video's verwijderd waarin ze vapes lieten zien en enkele anderen toonden hun steun voor de zaak.

""
foto: Hoge Noorden/Jacob van Esse

 

Team FRL-Súdwest-Fryslân heeft in samenwerking met het lokaal sportakkoord van de gemeente Súdwest-Fryslân een commercial laten maken. De commercial is een 'call to action' voor de sportclubs om in actie te komen om de doelstelling - alle sportaccommodaties in 2025 rookvrij in de gemeente Súdwest-Fryslân - te realiseren.

Met de commercial zijn zo'n kleine 10.000 mensen in de regio bereikt. De rookvrije sportaccommodatie is dus met succes onder de aandacht gebracht.

 

Mensen en kinderen moeten in een gezonde situatie kunnen recreëren of sporten. De lucht moet fris blijven. Er komen veel gezinnen met kinderen bij ons zwemmen. En ook oudere mensen. Iedereen komt om lekker te sporten of te zonnen op de mooie ligweide. Dat wil je graag in een gezonde omgeving doen zonder in de rook te moeten zitten van een sigaret.

""

 

Stemmen

Er kan gestemd worden van 9 tot en met 28 mei 2023. Je kunt per persoon één keer je stem uitbrengen. Een vakkundige jury zal de inzendingen ook beoordelen. De publieksstemmen van inwoners van Fryslân en de jury bepalen samen de uiteindelijke winnaar. De uitreiking van de award zal plaatsvinden in juni of juli. De datum maken we zo spoedig mogelijk bekend op deze website. De voortgang van de wedstrijd zal te volgen zijn via deze website en de social media van de GGD.

Voorwaarden voor aanmelding

Iedereen in Fryslân kon tot en met 30 april 2023 een persoon of een idee aanmelden via onderstaande aanmeldknop, die linkt naar een online aanmeldformulier.

 • Een belangrijke voorwaarde is dat de persoon of het idee impactvolle stappen heeft gezet voor de beweging Op weg naar een Rookvrije Generatie.
 • Het is belangrijk dat het idee of de persoon geen tegenstrijdige belangen heeft die een afbreukrisico voor de beweging 'Op weg naar een Rookvrije Generatie' kunnen vormen.
 • De genomineerde is op de hoogte van de aanmelding en is akkoord.
 • De persoon heeft vrijwillig het initiatief genomen om een bijdrage te leveren aan de beweging 'Op weg naar een Rookvrije Generatie'.

 

 • Het terrein van de locatie is idealiter geheel rookvrij.
 • Mocht het terrein gedeeltelijk rookvrij zijn, dan wel onder de voorwaarden dat de rookzone uit het zicht geplaatst is én rookvrij is tijdens jeugdactiviteiten.
 • Het initiatief heeft de rookvrij-afspraken ingevoerd, heeft hierover gecommuniceerd naar betrokkenen en zichtbaar op het buitenterrein rookvrij-uitingen geplaatst.

 

Bedrijven die stappen hebben gezet of aangekondigd die grote impact hebben op de Rookvrije Generatie binnen afzienbare tijd. Voorbeelden van impactvolle stappen zijn:

 • Is gestopt met de verkoop van tabak of aanverwante producten (of heeft aangekondigd per wanneer in de nabije toekomst dit een feit is).
 • Is gestopt met het investeren in- en samenwerken met de tabaksindustrie en/of e-sigarettenfabrikanten (of heeft dat aangekondigd).
 • Heeft de communicatiekracht van het bedrijf ingezet ten behoeve van de Rookvrije Generatie.
 • Heeft een volledige rookvrije werkomgeving geïntroduceerd of aangekondigd.

 

Heb je vragen?

Heb je vragen over de Rookvrije Generatie Award Fryslân? Neem dan gerust contact met ons op.

Op werkdagen bereikbaar van 09.00-17.00 uur