Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Vraag en antwoord COVID-19

Heb je een vraag over het coronavirus? Kijk hieronder of je vraag ertussen staat. Kun je jouw vraag niet vinden? Kijk dan op de website van het RIVM. Kijk voor de actuele zaken op het gebied van gezondheid op onze coronapagina.

Werk je in de zorg, het onderwijs of de kinderopvang? Bezoek dan onze coronapagina speciaal voor professionals.

 

Algemene vragen over het virus

Wat is het coronavirus?

Er bestaan verschillende coronavirussen. De meeste zorgen voor milde klachten zoals verkoudheid in de winter. Sommige coronavirussen kunnen ernstigere longklachten veroorzaken, zoals MERS en SARS. Het nieuwe coronavirus hoort bij die laatste groep. De ziekte die het virus veroorzaakt heeft de naam COVID-19.

Wat zijn de klachten / ziekteverschijnselen?

De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij COVID-19 zijn:

 • verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
 • hoesten
 • benauwdheid
 • verhoging of koorts
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
Wanneer moet ik de huisarts bellen?

Je belt de huisarts als je klachten verergeren en je bijvoorbeeld hoge koorts krijgt en/of moeilijk ademt. Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel de huisarts.

Hoe kun je besmet raken met het coronavirus?

Door hoesten komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht en kan het van mens op mens worden overgedragen. Voor meer informatie over het coronavirus kun je terecht op de website van het RIVM.

Wat kan ik zelf doen om verspreiding te voorkomen?

Denk extra goed om je hygiëne: was vaak je handen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Daarnaast schud je geen handen en houd je 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Vermijd druktes. Werk zoveel mogelijk thuis.

Vragen over taken van GGD Fryslân

Hoe kan ik een coronatest aanvragen?

Je kunt een afspraak voor een coronatest maken als je verkoudheidsklachten hebt, zoals neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak.

Bel 0800-1202 en maak een afspraak voor een test bij jou in de buurt. Houd je burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Behoor je tot een risicogroep of ben je ernstig ziek? Bel dan je huisarts, behandelend arts of de huisartsenpost. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112.

Meer informatie over het aanvragen van een corona-test lees je hier.

Wie komt er voor een coronatest in aanmerking?

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. Je komt in aanmerking voor een test als je (milde) klachten hebt die mogelijk duiden op het coronavirus. Klachten kunnen zijn:

 • hoesten
 • neusverkoudheid
 • koorts
 • verlies van reuk of smaak

Meer informatie over het aanvragen van een corona-test lees je hier.

Hoe krijg je de uitslag van een coronatest?

Na de test krijg je binnen 48 uur een telefoontje met de uitslag. Blijf tot de uitslag thuis en vermijd contact met anderen tot je de uitslag hebt. Ook je huisgenoten blijven thuis.

Als de uitslag negatief is, word je gebeld door het landelijk afsprakennummer. Is de uitslag positief, dan word je gebeld door de regionale GGD. Als je in Fryslân getest bent, is dit dus GGD Fryslân. GGD Fryslân start dan ook het bron- en contactonderzoek op.

Wat is bron- en contactonderzoek?

Als je positief bent getest, word je door GGD Fryslân gebeld voor een bron- en contactondezoek. Via brononderzoek zoeken we uit waar iemand het virus mogelijk heeft opgelopen. Met contactonderzoek zoeken we uit met wie een positief getest persoon contact heeft gehad. Die contacten worden daarna benaderd omdat zij extra risico hebben op een besmetting. Beide onderzoeken voeren we uit om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dammen.

Meer informatie over bron- en contactonderzoek vind je op onze website.

Kan ik een NON-COVID-19 verklaring krijgen bij de GGD?

Een aantal landen vraagt om een recent negatief COVID-19 testresultaat te laten zien voordat je het land in mag. De GGD geeft deze zogenoemde NON-COVID-19 verklaring niet af. Heb je zo’n verklaring nodig? Er zijn verschillende organisaties die je hierbij kunnen helpen. Een voorbeeld hiervan is de Travel Clinic op Schiphol. De Travel Clinic is telefonisch bereikbaar op 0900 109 1096 van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

Is de dienstverlening van de GGD ook veranderd door corona (consultatiebureau, vaccinaties)?

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is de dienstverlening van GGD Fryslân aangepast. Denk aan de afspraken voor vaccinaties, seksuele gezondheid, inspecties en diensten voor de Jeugdgezondheidzorg (JGZ).

Aangepaste dienstverlening GGD Fryslân
Hoe ziet de crisisorganisatie in Fryslân eruit?

Achter de schermen werken heel veel Friese crisisfunctionarissen samen om de verdere verspreiding en de gevolgen van het coronavirus te beperken en de inwoners van Fryslân zo goed mogelijk te informeren. Van artsen tot burgemeesters en van telefonisten tot medewerkers van de gemeenten: allemaal dragen ze hun steentje bij. In onderstaande infographic kun je zien hoe de Friese crisisorganisatie voor de bestrijding van het coronavirus er uit ziet. Wil je weten waar de crisisfunctionarissen zich elke dag mee bezig houden? Bekijk de filmpjes op de website van Veiligheidsregio Fryslân.

Vragen over de situatie in Fryslân

Waar kan ik de laatste cijfers over Fryslân vinden?

Informatie over de actuele situatie rondom corona in Fryslân vind je op onderstaande pagina.

Actuele informatie over het coronavirus in Fryslân

 

 

Zijn er in Fryslân veel zorginstellingen waar het coronavirus is?

Het coronavirus is in Fryslân aanwezig, soms ook in verpleeg- en verzorgingshuizen. Elke zorginstelling werkt volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM om zoveel mogelijk te voorkomen dat het coronavirus binnen de muren van de zorginstelling komt en te voorkomen dat het virus zich daar verder verspreid.

Op de corona-cijfers pagina is het actuele aantal positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen te vinden in Fryslân. Niet elke inwoner van Fryslân met corona-gerelateerde klachten is in de afgelopen maanden getest. Daarom geeft het aantal positief geteste personen geen exact beeld van het aantal mensen dat corona had of heeft in Fryslân.

Mag ik zwemmen in Friese recreatieplassen of bij zwemstrandjes?

Voor het bezoeken van zwemwaterlocaties gelden de landelijke coronamaatregelen: vermijd drukte en geef elkaar de ruimte. Ga je wel zwemmen? Houd dan voldoende afstand. Jaarlijks wijst provincie Fryslân de officiële zwemwaterlocaties aan. Borden bij zwemwaterlocaties, de landelijke zwemwaterapp en de website www.zwemwater.nl bieden actuele informatie over de officiële zwemwaterlocaties in Nederland en de kwaliteit van het water.

Vragen over verzorgings- en verpleeghuizen

Wat wordt eraan gedaan om te voorkomen dat het coronavirus in zorginstellingen komt?

Alle zorginstellingen doen hun uiterste best om hun bewoners zo goed mogelijk te beschermen en werken volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM. Dat houdt onder andere in dat:

 • alle zorgmedewerkers volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM werken
 • zorgmedewerkers met gezondheidsklachten thuisblijven
 • zorginstellingen nog voorwaarden stellen aan bezoekers, bijvoorbeeld het houden van 1,5 meter afstand

Al deze maatregelen kunnen helaas niet altijd voorkomen dat het coronavirus toch in een zorginstelling of bij cliënten die thuiszorg krijgen wordt geconstateerd. Als dat gebeurt, dan doet een zorginstelling er alles aan om te voorkomen dat het virus zich verder verspreid en dat hun bewoners zo goed mogelijk zijn beschermd en worden verzorgd.

 

Mag ik nog op bezoek bij mijn familielid of kennis in het verpleeghuis?

Sinds 1 juli zijn de regels voor het bezoek aan verpleeghuizen versoepeld. Dit betekent dat bezoek op alle verpleeghuislocaties weer mogelijk is indien er geen besmetting is. Hoe en onder welke voorwaarden bezoek plaats vindt, is aan de verpleeglocatie. Zij doen dit in samenspraak met de cliëntenraad. Neem voor meer informatie over de bezoekregeling in de zorginstelling waar jouw familielid of kennis woont contact op met de betreffende zorginstelling.

 

Is het veilig voor bewoners om in een verpleeg- of verzorgingshuis te blijven wonen?

Alle zorginstellingen doen hun uiterste best om hun bewoners zo goed mogelijk te beschermen. Zij werken daarbij volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM. Bewoners bij wie het coronavirus wordt geconstateerd, worden in een speciale corona-unit binnen het tehuis of in een geïsoleerde kamer verzorgd. Op die manier worden patiënten gescheiden van de andere bewoners. Daarmee wordt de kans dat meer bewoners het virus krijgen beperkt.

Wat doen zorgprofessionals om het risico op besmetting te verkleinen?

De zorgprofessionals van zorginstellingen volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Als zij geen klachten hebben, dan kunnen ze veilig werken. Hebben ze verkoudheidsklachten én koorts, dan blijven zij thuis en worden ze getest op het coronavirus. Als daaruit blijkt dat zij het virus niet hebben, mogen zij weer aan het werk gaan. Zorgmedewerkers bij wie het virus wordt geconstateerd, blijven thuis totdat zij meer dan 24 uur klachtenvrij zijn.

Vragen over kinderen

Mijn kind valt in een risicogroep. Kan mijn kind naar school of de kinderopvang?

Kinderen met medische problemen lijken geen groter risico dan gezonde kinderen te lopen op ernstige klachten door corona. Overleg bij twijfel met de behandelend (kinder)arts en de school.

Mogen mijn kinderen naar de kinderopvang of bijvoorbeeld sport als ze verkoudheidsklachten of hooikoorts hebben?

Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of vaak chronisch verkouden is, dan herken je meestal de klachten wel. Je kind mag dan gewoon naar de kinderopvang of andere activiteiten. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend bent, houd het kind dan thuis tot de klachten voorbij zijn.

 

 

Gaat de afspraak bij de GGD voor mijn kind wel door?

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is de dienstverlening van GGD Fryslân soms aangepast. Meer informatie vind je op de speciale dienstverlening pagina.

Kan ik extra ondersteuning krijgen voor mijn kind van de GGD?

Dat kan. Onze medewerkers van de jeugdgezondheidszorg kunnen ouders, kinderen en jongeren adviseren en ondersteunen. En onze pedagogen zijn beschikbaar voor ouders voor ondersteuning bij het opvoeden. Juist in deze bijzondere tijd.

Heb je kinderen en zit je ergens mee? Chat met ons via ggdfryslan.nl/chat of bel ons via 088 22 99 444. Woon je in de gemeente Leeuwarden, bel dan met Opvoedpunt Leeuwarden via 088 22 99 443. Of kijk op de website van Opvoedpunt Leeuwarden.