Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Vaccineren voor ouderen

Na de zorgmedewerkers zijn nu ook ouderen vanaf 65 jaar aan de beurt voor een gratis coronavaccinatie. Het vaccin is veilig en uitgebreid getest. Je mag zelf kiezen of je het vaccin neemt. We leggen je graag uit hoe het vaccineren werkt.

Bekijk van te voren de eenvoudige uitleg, bespreek met elkaar de praatplaat 'Prik tegen corona' of lees de folder van de Rijksoverheid in het Nederlands of in het Fries.

Voorafgaand aan de vaccinatie

Vaccineren op uitnodiging

Alle personen met een leeftijd van 65 t/m 89 jaar krijgen een uitnodigingsbrief van het RIVM voor de coronavaccinatie. Mobiele 90-plussers worden rechtstreeks uitgenodigd door de huisarts om via het landelijke callcenter een afspraak te maken. De huisarts beoordeelt de mobiliteit van zijn patiënten. Alle 65 t/m 89-jarigen die mobiel genoeg zijn om naar een GGD-vaccinatielocatie toe te gaan, al dan niet met hulp, kunnen bij de GGD gevaccineerd worden.

Bewoners van instellingen krijgen ook een uitnodiging van het RIVM voor vaccinatie bij de GGD. Ben je als bewoner van een instelling in de gelegenheid om (al dan niet met een begeleider) naar een GGD-vaccinatielocatie te gaan, dan mag je voor vaccinatie naar de GGD. Het kan zijn dat je eerder via de GGD gevaccineerd kunt worden. Dat kan een reden zijn om deze route te kiezen, maar het hoeft niet. Het vaccineren kan – met een Wlz-indicatie - ook via de instellingsarts of de huisartsenpost. Lees hier meer over de uitnodigingen met ene Wlz-indicatie.

LET OP! Ouderen en bewoners van instellingen die in staat zijn om naar een GGD-priklocatie toe te gaan, al dan niet met hulp, worden beschouwd als ‘mobiel’. Patiënten die liggend vervoerd moeten worden, worden niet mobiel geacht. Zij kunnen daarom niet via de GGD hun vaccinatie krijgen. Deze mensen worden thuis of in de zorginstelling waar ze wonen gevaccineerd.

Afspraak maken

Je ontvangt een brief van het RIVM. Hierbij zit ook een lijst met vragen over jouw gezondheid. Heb je hulp nodig bij het invullen van deze lijst? Vraag iemand die je goed kent om je te helpen. Bijvoorbeeld je familie of vrienden. Of je huisarts.

In de brief staat een telefoonnummer. Via dit nummer kun je een afspraak maken voor jouw vaccinatie bij de GGD. Als je niet zelf kunt bellen dan mag ook een naastbetrokkene dat voor je doen. Houd het burgerservicenummer (BSN) bij de hand. De telefonist stelt een aantal vragen en plant twee afspraken in. Het vaccineren bestaat namelijk uit twee prikken.

Begeleiding naar de vaccinatielocatie

Het mag niet te druk worden op de vaccinatielocatie. Daarom vraagt GGD Fryslân je om zoveel mogelijk alleen te komen. Zo kan iedereen voldoende afstand tot elkaar houden. En wordt verspreiding van het coronavirus voorkomen.

Kun je echt niet alleen naar een afspraak komen? Dan kun je maximaal één begeleider meenemen. Mensen in een rolstoel mogen een begeleider meenemen. Door het aantal begeleiders te beperken, kunnen er zoveel mogelijk mensen gevaccineerd worden.

Vervoer naar de locatie

De vaccinatielocatie is goed bereikbaar met de fiets en de auto. Je kunt gratis parkeren. Van de parkeerplaats is het ongeveer 50-100 meter lopen. Je kunt ook met het openbaar vervoer komen. Houd er rekening mee dat het van de halte zo'n 400 meter lopen is naar de ingang.

Het kan zijn dat het moeilijk voor je is om naar de vaccinatielocatie te komen. Je mag een begeleider meenemen. Als je geen vervoer hebt naar de vaccinatielocatie kun je hulp vragen aan iemand die je kent. Daarnaast zijn er vrijwillige initiatieven en organisaties voor vervoer, informeer hiernaar bij je gemeente. Als je wel eens gebruik maakt van gemeentelijke vervoersvoorzieningen (WMO vervoer) dan kun je deze gebruiken om naar de vaccinatielocatie te komen. Als het niet lukt om vervoer te regelen, adviseert jouw huisarts dat je contact opneemt met het landelijk telefoonnummer 0800-1351. Het is belangrijk dat je wel eerst een afspraak voor vaccinatie bij de GGD maakt.  

Blijkt uit dit gesprek dat je alleen een vaccinatie aan huis kunt krijgen, dan kunt je contact opnemen met jouw huisarts. De huisarts heeft op dit moment nog geen geschikt vaccin voor je. Het duurt in dat geval langer voordat je de vaccinatie krijgt.  

Tijdens de vaccinatie

Op de vaccinatielocatie

De vaccinatielocatie is goed toegankelijk, ook met een rolstoel of rollator. Je meld je aan de registratiebalie en gaat vanaf daar naar de prikkamer. Na de prik moet je nog 15 minuten plaatsnemen in een wachtkamer om er zeker van te zijn dat je geen bijwerkingen krijgt. De afstand die je moet lopen is in totaal ongeveer 100 meter. En als het nodig is, zijn er ter plekke rolstoelen aanwezig.

Goed om te weten: er is altijd een arts aanwezig.

Dit neem je mee naar de afspraak

 • Mondkapje 
 • Paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs 
 • De afspraakbevestiging 
 • Een ingevulde gezondheidsverklaring.
 • Een medicatieoverzicht als men medicijnen gebruikt. Op te vragen bij de apotheek. 

Na de vaccinatie

Bijwerkingen

Na de prik kun je een paar dagen last hebben van spierpijn of koorts. Dit is normaal. Maak jij je zorgen? Neem dan contact op met je huisarts.

Ben je gevaccineerd? Dan is de kans groot dat je niet (of minder) ziek wordt na een besmetting met corona. Het is nog niet bekend of iemand die gevaccineerd is het virus kan verspreiden. Daarom moet je na de prik nog wel de algemeen geldende coronaregels volgen.

Meer informatie

We kunnen ons goed voorstellen dat je nog vragen hebt over de coronavaccins en de vaccinatie zelf.

 • Heb je algemene vragen over het coronavirus en de coronavaccinaties? Bel dan het landelijke nummer 0800 – 1351 (dagelijks van 08.00 – 20.00 uur) of kijk op www.coronavaccinatie.nl.
 • Voor specifieke vragen aan GGD Fryslân kun je bellen met 088 – 22 99 333 (op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur en in het weekend van 09.00 – 16.00 uur).

LET OP! Er zijn landelijk gevallen bekend waarbij oplichters zich voordoen als GGD-medewerkers. Deze oplichters nemen contact op via de telefoon en zijn uit op jouw financiële gegevens. Lees onderstaande tips en voorkom dat je in de val loopt van een oplichter.

 • de GGD komt nooit onaangekondigd aan de deur.
 • de GGD benadert je nooit voor het maken van een vaccinatieafspraak.
 • de GGD vraagt op geen enkele manier om financiële gegevens.
 • Vertrouw je het niet? Hang dan op en bel GGD Fryslân via 088 22 99 333. 

" "