Ga naar de inhoud

Klachten en suggesties

Heb je een opmerking, suggestie of klacht? Laat het ons weten.

Suggestie

Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent over onze zorg en service. Onze medewerkers proberen je zo goed mogelijk te helpen, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Heb je een tip of suggestie? Laat het ons weten.

Suggesties en opmerkingen doorgeven

 

Ontevreden over de GGD?

Heb je een vervelende ervaring met een medewerker of ben je ontevreden? Praat er dan over met de medewerker waarmee je contact hebt (gehad). Dat kan in een telefonisch of persoonlijk gesprek met de betrokken medewerker. Onze medewerker kan dan uitleg geven.

Een klacht indienen

Komen jullie er samen niet uit? Of heb je liever geen gesprek met de betrokken medewerker? Dan kun je een klacht indienen. Als je een klacht indient, kom je in contact met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze zal proberen je klacht via bemiddeling op te lossen. Lukt dit niet? Dan kan de klachtenfunctionaris je wijzen op andere mogelijkheden om de klacht kenbaar te maken.

Om je klacht in te dienen kun je gebruik maken van het klachtenformulier. Daarnaast is het een mogelijkheid om een brief te sturen. Omschrijf hierin de klacht en wie er bij betrokken waren. 

Contactgegevens

 

Klachtenregeling Veiligheidsregio Fryslân

Meer informatie over de klachtenprocedure en de wijze waarop de klachten worden afgehandeld kun je vinden in de klachtenregeling van de Veiligheidsregio Fryslân.

Klachtenregeling Veiligheidsregio Fryslân

 

Geschillencommissie

Wanneer je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht of als je geen bemiddeling wenst, dan kun je je klacht voorleggen bij de externe Geschillencommissie Publieke Gezondheid. Het is een onafhankelijke en onpartijdige commissie. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen. Meer informatie kun je vinden via de website van de geschillencommissie.