Klachten en suggesties

Heb je een opmerking, suggestie of klacht? Laat het ons weten.

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben?

Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent. Toch kan het gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat de dienstverlening niet verloopt zoals je verwacht. Misschien ben je in meer of mindere mate ontevreden over bijvoorbeeld de advisering, behandeling, bejegening, inrichting of organisatie op een van onze locaties. Mocht dit het geval zijn dan horen wij het graag. Suggesties, opmerkingen en klachten geven ons een kans om er iets aan te doen en jou als klant nog beter van dienst te zijn.

Deel de suggestie of opmerking met ons                             

Om onze klanten nog beter van dienst te zijn zoeken wij naar verbeteringen. Heb je een tip om onze dienstverlening te verbeteren? Wij stellen het op prijs als je de suggestie of opmerking doorgeeft aan onze medewerker op de locatie. Dit kan ook telefonisch of per e-mail.

Naar de contactgegevens Naar de contactgegevens


 

Bespreek ontevredenheid

Heb je een klacht of ben je ontevreden? Praat er dan over met de medewerker waarmee je contact hebt (gehad). Misschien is er sprake van een misverstand en kan hij of zij dit in een gesprek rechtzetten. Lost dit gesprek niets op? Of heb je liever geen gesprek? Dan kun je contact opnemen met de leidinggevende van deze medewerker. Dit kan via telefoonnummer 088 22 99 444 of door een mail te sturen naar info@ggdfryslan.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op om samen te zoeken naar een oplossing.

Naar de contactgegevens Naar de contactgegevens


Klachtenfunctionaris

Als een gesprek met de direct betrokken medewerker(s) niet tot een oplossing leidt of als je liever niet in gesprek gaat met de betrokken persoon of leidinggevende, dan kun je bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris terecht.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris van de Veiligheidsregio Fryslân is Dineke Kronemeijer. Je bereikt haar via klachtenvrf@zorgbelang-fryslan.nl of op telefoonnummer 06-38045533. Wacht niet te lang met het kenbaar maken van je klacht.

De klachtenfunctionaris biedt een luisterend oor, kan informatie en advies geven en eventueel een gesprek tot stand brengen tussen jou en de betrokken medewerker. Ook kan de klachtenfunctionaris optreden als bemiddelaar en je wijzen op andere mogelijkheden om de klacht kenbaar te maken.

Schriftelijke klacht

Als het niet gelukt is om onderling of met behulp van de klachtenfunctionaris een oplossing voor de klacht te vinden, dan kun je de klacht schriftelijk kenbaar maken bij GGD Fryslân. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.  Het indienen van een schriftelijke klacht kan via het contactformulier op de website, het algemene emailadres of het postadres. Deze gegevens kun je vinden onder de knop ‘naar contactgegevens’.

Klachtenregistratie

De klachtenfunctionaris verwerkt alle binnengekomen klachten en maakt geanonimiseerde rapportages. Met deze rapportages krijgen het Dagelijks Bestuur en het management van de VRF informatie over de klachten. Zo zijn klachten een belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit van de geboden dienstverlening te verbeteren.

Kosten

Het behandelen van een klacht is gratis. De kosten voor eventuele juridische bijstand zijn voor eigen rekening.

Geschillencommissie

De externe geschillencommissie kun je inschakelen als je geen bemiddeling wenst of als gesprekken en bemiddeling niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Je moet je klacht dan schriftelijk indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen. Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie is verkrijgbaar bij de klachtenfunctionaris of via de website van de geschillencommissiezorg.

Naar de website Naar de website

 

Klachtenregeling Veiligheidsregio Fryslân

Klachtenregeling 2017 Klachtenregeling 2017

Klachtenfunctionaris Dineke Kronemeijer

De klachtenfunctionaris van Veiligheidsregio Fryslân is: Dineke Kronemeijer van Zorgbelang Fryslân, K.R. Poststraat 70-72, 8441 ER Heerenveen

Naar de website van Zorgbelang Fryslân Naar de website van Zorgbelang Fryslân
Op deze website gebruiken we cookies