Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Gezondheidspanel

Het online gezondheidspanel van GGD Fryslân bestaat uit Friese inwoners. Zij ontvangen een paar keer per jaar een vragenlijst over een gezondheidsonderwerp. Invullen is vrijblijvend en duurt niet langer dan vijftien minuten per keer. De uitslagen worden na afloop gecommuniceerd via deze website en de social mediakanalen. Daarnaast is er een jeugdpanel wat we regelmatig bevragen.

Doe je mee?

Voor deelname aan het gezondheidspanel, vul je jouw e-mailadres in op het aanmeldformulier voor het panel. Je ontvangt een bevestigingsmail waarmee je de aanmelding voltooid. De uitnodigingen voor de vragenlijsten ontvang je automatisch op je e-mailadres.

Voor het jeugdpanel gebruik je het aanmeldformulier voor het jeugdpanel. Ben je nog geen 16 jaar? Vraag dan eerst toestemming van je ouders om mee te mogen doen.

Coronavirus

Sinds april 2020 nemen we vragenlijsten af over het gedrag en welbevinden bij de bestrijding van het coronavirus. Dit doen we iedere zes weken uit naam van de Corona Gedragunit in opdracht van het RIVM. Het levert een indicatie op van wat er speelt onder inwoners uit Fryslân.

Er is een toename in sociale activiteit. Hierdoor zien we ook het welbevinden toenemen: er zijn minder deelnemers die zich (sterk) eenzaam voelen. Opvallend is dat we deze daling nog niet terugzien bij de 25-minners. Zij voelen zich met 71% nog altijd eenzamer dan oudere deelnemers.

Het gebruik van corona zelftesten komt op gang: 8% van de deelnemers heeft in de afgelopen 6 weken een zelftest afgenomen. Er zijn onduidelijkheden rondom doel en gebruik. Een kwart van deelnemers (23%) zegt de zelftest te hebben afgenomen ‘vanwege corona-gerelateerde klachten’, terwijl het advies is om dan een testafspraak bij de GGD te maken. Daarnaast is het advies om bij een positieve zelftestuitslag je te laten hertesten bij de GGD. Op landelijk niveau zien we dat 10% van de zelftesters dat niet heeft gedaan en de uitslag ook niet heeft gemeld aan de GGD. 

Van de thuiswonende kinderen met klachten is 68% getest bij de GGD, van de thuiswonende kinderen die in (nauw) contact zijn geweest met een besmet persoon is dit 76%. Nu de neustest minder diep is, zien we minder ouders die niet willen dat hun kind getest wordt (nu 24%).

De vaccinatiebereidheid blijft hoog, maar de verwachte naleving van het afstand houden na vaccinatie gaat omlaag. Een derde van de deelnemers (32%) zegt dit dan (veel) minder te gaan doen. De risico-afweging wordt anders gemaakt.

Er hebben in totaal 1.504 mensen uit Fryslân van 18 jaar en ouder meegedaan. De samenstelling van de deelnemersgroep is vrijwel vergelijkbaar met die uit de vorige rondes.

Contact

Wil je meer informatie over dit panel? Neem dan contact met ons op!