Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Mobiel bellen en straling

Wat heeft straling met gezondheid te maken?

Wat zijn elektromagnetische velden, oftewel straling?

Mobiel bellen en draadloos internet is mogelijk doordat mobiele telefoons, tablets enzovoort een signaal kunnen zenden en ontvangen. Bij het zenden en ontvangen produceert het apparaat een elektromagnetisch veld. Het elektromagnetisch veld wordt ook wel straling genoemd.

Welke apparaten geven straling?

Niet alleen mobiele telefoons en wifi-routers creëren elektromagnetische velden. Ook accu’s, koelkasten en zendmasten, hoogspanningslijnen, röntgenapparaten doen dit. De elektromagnetische velden afkomstig van deze toepassingen hebben niet allemaal dezelfde eigenschappen. Er zijn verschillende soorten elektromagnetische velden en ze verschillen in hun frequentie. Zo is licht ook een elektromagnetisch veld. Op de website van Kennisplatform wordt uitgelegd welke verschillende elektromagnetische velden er zijn en wat de verschillen zijn.

Elektromagnetische velden en gezondheid

Er zijn mensen die zich zorgen maken over mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. Hier is veel onderzoek naar gedaan. Er zijn vooral biologische effecten gevonden. Dit zijn tijdelijke effecten die niet leiden tot gezondheidsschade. Een gezondheidseffect is een verandering die het lichaam onvoldoende kan compenseren. Zo is opwarming van het lichaam een biologisch effect van elektromagnetische velden. Opwarming van het lichaam is niet schadelijk zolang de warmte afgedreven kan worden. Opwarming kan wel een gezondheidseffect hebben wanneer warmte niet snel afgedreven kan worden, zoals in het oog. Dit gebeurt pas na blootstelling aan hele sterke elektromagnetische velden, wat we in het dagelijks leven niet tegenkomen.

Blootstellingslimieten beschermen de gezondheid

Om opwarming van het lichaam te voorkomen, zijn er blootstellingslimieten afgesproken. Bij het bepalen van de blootstellingslimieten is er daarnaast ook nog een factor 50 veiligheidsmarge meegenomen. Pas bij een blootstelling die 50 maal hoger is dan de strengste blootstellingslimiet is er dus pas te verwachten dat er opwarming van het lichaam kan plaatsvinden. In Nederland houdt het Agentschap Telecom toezicht op de sterkte van elektromagnetische velden. Ze controleren dat de totale sterkte van een elektromagnetisch veld op een locatie waar mensen kunnen komen niet boven de blootstellingslimieten komen.

5G (vijfde generatie telecommunicatienetwerk)

5G is een nieuwe techniek voor mobiele communicatie. Het is de opvolger van de huidige, vierde generatie van mobiele telecommunicatienetwerken. De 5G techniek maakt het mogelijk om heel gericht signalen te verzenden en bovendien kost het verzenden van signalen minder energie. Deze twee kenmerken zorgen ervoor dat er een minder groot elektromagnetisch veld geproduceerd wordt bij het zenden en ontvangen van signalen. Er wordt dus minder straling geproduceerd.

Met 5G worden er meer toepassingen mogelijk. Als het gebruik van apparaten en toepassingen op het mobiel netwerk toeneemt, kan er ook meer blootstelling aan elektromagnetische velden mogelijk zijn. Op dit moment is het niet te toetsen of er door 5G meer blootstelling is, omdat 5G nergens op grote schaal is uitgerold. Wel staat vast dat wanneer 5G wel wordt uitgerold, de totale sterkte van elektromagnetische velden onder de blootstellingslimieten moet blijven. Hiermee is de gezondheid beschermd.

Wil je meer weten over elektromagnetische velden, 5G en gezondheid?

Als je vragen hebt over elektromagnetische velden, 5G en gezondheid kun je contact opnemen met GGD Fryslân. Daarnaast vind je betrouwbare informatie over elektromagnetische velden op de website van Kennisplatform. Op deze website is ook meer informatie te vinden over 5G.

 

Contact

Heb je vragen over gezondheid in jouw omgeving? Neem telefonisch of per e-mail contact op met de specialisten milieu en gezondheid van GGD Fryslân.

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur