Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Asbest

Asbest is een periode verwerkt in bouwmateriaal. Het gebruik van asbest is sinds 1994 verboden, omdat bekend werd dat het risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden.

Wanneer is asbest gevaarlijk?

Asbest bestaat uit vezels die zo klein zijn dat je ze niet met het blote oog kan zien. Tijdens het slopen of klussen kunnen asbestvezels vrijgekomen uit bouwmateriaal. Losse asbestvezels zweven als stof in de lucht. Door het inademen van asbestvezels kan na lange tijd longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan.

Wat is de kans dat ik ziek word door asbest?

Kanker door asbest komt eigenlijk alleen voor bij mensen die jarenlang asbestvezels hebben ingeademd tijdens hun werk. De kans is heel klein dat je kanker krijgt als je een keer asbestvezels inademt.

Infographic: Kleine en grote risico's voor blootstelling aan asbest. Bij brand kleine blootstelling, werken met asbestplaten groter risico in loop der jaren

Klik hier voor de volledige factsheet: Asbest en risico's voor de gezondheid

Tips voor als je gaat klussen of verbouwen

Ga je klussen in huis? Ga dan voor je begint met boren, breken en schuren na of er asbesthoudend materiaal in je woning is gebruikt.

Met dit stappenplan kun je nagaan of er asbest in het materiaal verwerkt zit, of je het weg moet (laten)halen en hoe je dat veilig kunt doen: Stappenplan: wat moet ik doen bij asbest?   

Wat doet de GGD?

Als je vragen hebt over asbest en je gezondheid dan kun je contact opnemen met de GGD. Bij brand kan asbest vrijkomen. GGD Fryslân en Brandweer Fryslân werken samen als het gaat om gezondheidsrisico’s en adviezen voor omwonenden als er bij brand asbest vrij komt. Voor vragen over het verwijderen van asbest in en rond je huis kun je contact opnemen met de gemeente. 

Wil je meer informatie over asbest?

Op deze websites vind je meer informatie over asbest, het veilig verwijderen van asbest en de wet- en regelgeving op dit gebied.


Contact

Heb je vragen over gezondheid in jouw omgeving? Neem telefonisch of per e-mail contact op met de specialisten milieu en gezondheid van GGD Fryslân.

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur