Asbest

Asbest is een natuurlijk product dat vroeger veel gebruikt werd in en om gebouwen, vooral in bouwmaterialen. Tegenwoordig is het gebruik van asbest verboden, omdat bekend werd dat het risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid.

Wanneer is asbest gevaarlijk?

Asbest is een periode veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het gebruik van asbest in ons land verboden en vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden.

Asbest bestaat uit microscopisch kleine vezels. Het wordt een risico voor de gezondheid als de asbestvezels vrijkomen in de lucht en je ze kunt inademen. Bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden. Door het inademen van losse asbestvezels kan na lange tijd longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan.

De kans is heel klein dat je kanker krijgt als je een keer asbestvezels inademt. Kanker door asbest komt eigenlijk alleen voor bij mensen die jarenlang grote hoeveelheden asbest hebben ingeademd tijdens hun werk.

Asbest en risico's voor de gezondheid Asbest en risico's voor de gezondheid

 
Wat is de kans dat ik ziek word door asbest?

Hoe meer asbestvezels je gedurende je leven inademt, hoe groter de kans op het krijgen van kanker door asbest.

Tips voor als je gaat klussen of verbouwen:

Ga je klussen in huis? Ga dan voor je begint met boren, breken en schuren na of er asbesthoudend materiaal in je woning is gebruikt.

Met dit stappenplan kom je er achter of er asbest in het materiaal verwerkt zit, of je het weg moet (laten)halen en hoe je dat veilig kunt doen: Stappenplan: wat moet ik doen bij asbest?

Wat doet de GGD?

Als je vragen hebt over asbest en je gezondheid dan kun je contact opnemen met de GGD. Voor vragen over het verwijderen van asbest in en rond je huis kun je contact opnemen met de gemeente. Bij brand kan asbest vrijkomen. GGD en Brandweer werken bij asbestbranden samen als het gaat om gezondheidsrisico’s en adviezen voor omwonenden.

Wil je meer informatie over asbest?

Op deze websites vind je meer informatie over asbest, het veilig verwijderen van asbest en de wet- en regelgeving op dit gebied.

 


Contact

Heb je vragen over gezondheid in jouw omgeving? Neem telefonisch of per e-mail contact op met de specialisten milieu en gezondheid van GGD Fryslân.

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur

Op deze website gebruiken we cookies