Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Laatste nieuws en cijfers

De actuele cijfers van Fryslân

           
  Geteste personen Positief geteste personen Positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen Ziekenhuisopnames totaal Overleden personen
Aantal totaal
Verschil met vorige datum
196.039 
+9.460
18.269 
+274
990
+90
264
+3
209
+2
Datum cijfers 15-1-2021 15-1-2021 11-1-2021 14-1-2021 15-1-2021

We actualiseren de cijfers van de positief geteste personen, ziekenhuisopnames en overleden personen elke werkdag om 16.00 uur. Het totaal aantal geteste personen vernieuwen we elke vrijdag. De positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen passen we op maandag aan. De toe- of afname is gerekend vanaf de laatste keer dat het cijfer is aangepast.

Laatste nieuwsberichten

Update: 15 januari 2021 (17:00 uur): Maatregelen vanwege Brits virus in woonzorgcentrum Surhuisterveen

GGD Fryslân neemt sinds de Britse mutatie van het coronavirus opdook in woonzorgcentrum ’t Suyderhuys in Surhuisterveen (onderdeel van de Kwadrantgroep) de volgende maatregelen:

Extra testen

63 bewoners van ’t Suyderhuys die eerder negatief hebben getest zijn vandaag (vrijdag) aan huis opnieuw (preventief) getest.

Personeel wordt zaterdag getest op de testlocatie in Drachten. Het betreft 255 zorgmedewerkers die de afgelopen drie weken in contact zijn geweest met kwetsbare bewoners. Het betreft ook medewerkers van de Thuiszorg en losse medewerkers zoals artsen en fysiotherapeuten.

Tenslotte test de GGD ook preventief 147 andere zorgmedewerkers in de regio. Uit bron- en contactonderzoek is namelijk gebleken dat er een link is met het Suyderhuys.

Testen op Brits virus

Na intensief bron- en contactonderzoek wordt ook gericht gezocht naar de Britse variant van het virus. Vandaag (vrijdag) zijn 20 monsters van positief besmette mensen die een link hebben met ’t Suyderhuys geselecteerd voor onderzoek.

Meteen hierna onderzoekt de GGD Fryslân de verspreiding van de Britse variant in heel Fryslân. Hiervoor wordt een kleine representatieve steekproef gedaan met 60 monsters van onlangs besmette personen. Vanwege beperkte laboratoriumcapaciteit is een grootschaliger onderzoek niet mogelijk.

Vervolgstappen vanaf maandag

De uitslagen van deze testen zijn begin volgende week binnen. Aan de hand hiervan kan GGD Fryslân gerichte vervolgstappen zetten. Mocht bijvoorbeeld blijken dat de Britse variant bijna niet voorkomen, dan kan alle inzet op Surhuisterveen en omgeving worden gezet.

Bij dergelijke onderzoeken in Brabant en Gelderland bleek minder dan 1 procent van de besmette personen drager van de Britse variant. In de regio Rotterdam was dit 5 procent.

Voor vragen van inwoners en organisaties is de advieslijn beschikbaar: 088 – 2299333.

Bij het extra bron- en contactonderzoek krijgt GGD Fryslân de komende tijd hulp van GGD’en uit andere regio’s. Het kan dus zijn dat mensen worden gebeld door een anoniem nummer, of een telefoonnummer dat begint met netnummer 070. Het is voor het onderzoek van groot belang dat ze dit gesprek wel aannemen.

Update: 15 januari 2021 (16:00 uur): Verpleegkundige De Flecke als eerste zorgmedewerker gevaccineerd in Fryslân.

Vrijdagochtend 15 januari kreeg Bianca Jongsma (24), verpleegkundige bij Patyna in verpleeghuis De Flecke in Joure, om 7.45 uur als eerste medewerker in de ouderenzorg in Friesland het coronavaccin toegediend in het WTC Expo in Leeuwarden.

Doktersassistente Jolanda Veenstra zette het eerste prikje bij Bianca. Bianca werkt aan het bed en heeft tijdens de eerste golf een flinke uitbraak meegemaakt. “Het was een heftige periode. Als je ziet wat corona met vooral oude mensen doet… Daarom laat ik me vaccineren.”.

Kort na deze eerste prik kwamen de eerste zorgmedewerkers zich melden voor hun vaccinatie. In totaal is er in het WTC Expo ruimte voor 23 ‘priklijnen. Per priklijn kan elke vijf minuten iemand worden gevaccineerd.

GGD Fryslân is vrijdagochtend 15 januari gestart met het vaccineren van personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen. De komende tijd prikt de GGD dagelijks 325 zorgmedewerkers. Dit aantal kan oplopen als er meer vaccin beschikbaar komt. In de priklocatie in WTC Expo in Leeuwarden is ruimte voor ruim 3000 vaccinaties per dag.

Meer weten over vaccineren? Kijk op www.coronavaccinatie.nl.

Update: 15 januari 2021 (12.00 uur): Weekbericht 8 tot en met 14 januari 2021

Besmettingen dalen, vaccinatie gestart, maar zorgen door Britse variant

Voor het eerst sinds half december is het aantal coronabesmettingen in Fryslân echt gedaald. De afgelopen week noteerde GGD Fryslân 1523 positieve tests, bijna 170 minder dan een week geleden. Samen met de start van het vaccineren door GGD Fryslân is dat goed nieuws. Toch blijft er reden voor ernstige zorgen nu de Britse variant ook elders in Fryslân is aangetroffen.

De teruggang van het aantal besmettingen is een gevolg van de lockdown die half december is aangescherpt. Dit effect is gedempt door feestjes die tijdens de jaarwisseling hebben plaatsgevonden. Niet alleen op Terschelling maar ook op andere plaatsen in de provincie kwamen jongvolwassenen bijeen die elkaar besmet hebben, blijkt uit bron- en contactonderzoek.

Het percentage jongvolwassenen (18 tot 30 jaar) dat geïnfecteerd is, blijft hierdoor hoog, zo’n kwart van de gevallen. Vooral in de oostelijke helft van de provincie kwamen er relatief veel positieve tests bij. Zowel Achtkarspelen, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel, Heerenveen als Smallingerland noteerden hun hoogste weektotalen ooit. Onder 70-plussers was er provinciaal een duidelijk afname: van 235 vorige week, naar 178 deze week.

Britse variant

Ernstige zorgen zijn er over de Britse variant van het coronavirus. Na een eerdere vondst elders in de provincie, is deze woensdag aangetroffen in zorginstelling ’t Suyderhuys in Surhuisterveen (gemeente Achtkarspelen). Tot nu toe testten 45 bewoners en ruim 40 medewerkers positief op corona. Van twee bewoners en een contact van een medewerker staat vast dat het om de Britse variant gaat. Vervolgonderzoek moet duidelijk maken hoe het met de verdere verspreiding van de besmettelijker variant staat, ook buiten het zorgcentrum.

Ook elders in de provincie blijft GGD Fryslân extra alert op infecties met de Britse eigenschappen.

Vaccineren gestart

GGD Fryslân is vrijdagochtend 15 januari gestart met het vaccineren van personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen. De komende tijd prikt de GGD dagelijks 325 zorgmedewerkers. Dit aantal kan oplopen als er meer vaccin beschikbaar komt. In de priklocatie in WTC Expo in Leeuwarden is ruimte voor ruim 3000 vaccinaties per dag.

‘Verloren’ monsters terecht

De 86 buisjes met testmateriaal die vorige week zoek waren geraakt, zijn weer terecht. Deze waren door de koerier op een andere plaats dan gebruikelijk afgeleverd in het laboratorium. Daar zijn ze deze week alsnog aangetroffen. De meeste personen hadden al opnieuw een test gedaan en hun uitslag gekregen. Voor een tiental mensen gold dit nog niet. Hun monsters zijn alsnog getest waardoor ook zij uitsluitsel kregen. GGD Fryslân betreurt de extra zorgen en overlast die dit bij betrokkenen veroorzaakt heeft.

Minder tests

Het aantal tests daalde de afgelopen week naar 9460. Dat is 15 procent minder dan vorige week. Met de 1523 infecties van deze week erbij is het coronavirus inmiddels bij 17.995 inwoners van Fryslân aangetroffen. Deze week is van 18 mensen aan GGD Fryslân gemeld dat ze overleden zijn terwijl ze besmet waren. Er zijn 12 ziekenhuisopnames doorgegeven.

Gemeenten

Het aantal nieuwe positieve tests in de gemeenten in de afgelopen week, tussen haakjes de vorige week: Súdwest-Fryslân 266 (310), Leeuwarden 179 (295), Smallingerland 164 (126) Noardeast-Fryslân 146 (129), Heerenveen 123 (113), Achtkarspelen 118 (92), Tytsjerksteradiel 115 (109), Dantumadiel 82 (75), Waadhoeke 79 (125), De Fryske Marren 77 (79), Opsterland 75 (81), Weststellingwerf 35 (50), Ooststellingwerf 28 (36), Harlingen 17 (26), Terschelling 14 (41), Ameland 4 (4), Vlieland 1 (5) en Schiermonnikoog 0 (0).

Update: 14 januari 2021 (16.00 uur): Britse mutatie coronavirus vastgesteld in ’t Suyderhuys in Surhuisterveen

Bij de corona-uitbraak in woonzorgcentrum ’t Suyderhuys van KwadrantGroep in Surhuisterveen is de Britse mutatie van het coronavirus opgedoken. Omdat dit virus veel besmettelijker is, worden extra maatregelen getroffen.

Tijdens een uitbraak, begin januari, bleken opvallend veel bewoners en medewerkers van ’t Suyderhuys besmet met het virus. Uit een steekproef blijkt dat twee bewoners het Britse virus bij zich dragen. Woensdag zijn 59 bewoners van ’t Suyderhuys getest. Hiervan testten 21 bewoners positief. Hoewel de virusmonsters nog niet zijn onderzocht op DNA-materiaal, gaat de GGD Fryslân er van uit dat ook hier waarschijnlijk sprake is van de Britse variant.

In totaal zijn nu 45 bewoners van ’t Suyderhuys positief op het coronavirus getest, twee daarvan zijn overleden. Bij meer dan 40 medewerkers van ’t Suyderhuys is ook het coronavirus vastgesteld.

In KSW ’t Wenplak bij ’t Suyderhuys zijn nog geen coronabesmettingen vastgesteld.

Extra maatregelen in ‘t Suyderhuys

In ’t Suyderhuys is momenteel geen bezoek mogelijk en de bewoners blijven op hun eigen appartement. Uit voorzorg werken onze zorgmedewerkers volledig beschermd bij alle bewoners, dus met een chirurgisch mondneusmasker, handschoenen, een spatbril en een schort met lange mouwen. Een vast deel van de medewerkers komt alleen bij bewoners die besmet zijn met het virus en een ander vast deel van de medewerkers komt alleen bij bewoners die niet besmet zijn met het virus en geen klachten hebben. De bewoners van ’t Suyderhuys zijn al vanaf 8 januari in quarantaine.

Grote schrik voor bewoners en medewerkers

Voorzitter Jan Maarten Nuijens van KwadrantGroep, waar ’t Suyderhuys onder valt, geeft aan dat de vaststelling van de Britse variant van het virus een grote schrik voor de bewoners, familie en de medewerkers is. “Het is een aannemelijke verklaring voor het grote aantal besmettingen in ’t Suyderhuys en een verdrietige vaststelling. We betreuren dit zeer.”

De zorgelijke situatie is vanochtend besproken in een gezamenlijk overleg van organisaties uit de ouderenzorg in Fryslân. In het overleg is afgesproken dat bezoek aan woonzorglocaties beperkt moet worden en dat preventief testen van cliënten en medewerkers geïntensiveerd moet worden. GGD Fryslân werkt voor het testen een plan uit.

Nieuws komt hard aan

“Het nieuws vanuit het ‘t Suyderhuys in Surhuisterveen komt hard aan”, zegt burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen. “Het raakt ook onze omgeving, het dorp en de familieleden. Als gemeente ondersteunen we waar mogelijk. Wat we nu met elkaar moeten doen is gezamenlijk optreden tegen het virus en onze verantwoording nemen. Dus heeft u klachten, doe dan een test en vermijd contact met anderen. We hebben al langere tijd te maken met corona, maar dit is van een andere orde”, aldus Brouwer.

Belangrijk om maatregelen te volgen

GGD Fryslân roept bewoners van Fryslân op zich vooral te houden aan alle maatregelen nu de Britse variant van het virus ook in Fryslân is vastgesteld. Deze mutatie is erg besmettelijk, dus voor iedereen geldt dat de anderhalve meter afstand, het dragen van een mondkapje en een goed handhygiëne en thuisblijven bij klachten van groot belang is. Voor vragen is de advieslijn van GGD Fryslân beschikbaar: 088 – 2299333.

Britse variant van het coronavirus

Meer informatie over de Britse variant van het coronavirus vind je op de pagina over het coronavirus.

Update: 11 januari 2021 (11.45 uur): Vaccinatielocatie GGD Fryslân voorlopig volgeboekt

De coronavaccinatielocatie van GGD Fryslân die vrijdag in Leeuwarden opent, is de komende zes weken volgeboekt. Vanuit het personeel uit verpleeg- en verzorgingshuizen hebben zich 6825 mensen aangemeld. Zij krijgen de komende tijd twee prikken. Daarmee zijn alle vaccins die voorlopig beschikbaar zijn, gereserveerd. 

Er zijn meer dan 7000 Friese zorgmedewerkers door hun werkgevers uitgenodigd om zich in WTC Expo in Leeuwarden door de GGD te laten vaccineren. In een tweede ronde komt nog eens zo’n groep uit verpleeg- en verzorgingshuizen aan de beurt. Daarna volgen 12.000 medewerkers in onder meer de thuiszorg, gehandicaptenzorg en WMO.

GGD Fryslân krijgt deze maand 325 vaccins per dag. De verwachting is dat er vanaf februari meer vaccins beschikbaar komen. Vrijdag meldden GGD’en uit andere regio’s al dat zij volgeboekt waren. Fryslân had toen nog ruimte over, maar die is dit weekeinde gereserveerd.

 

Kijk voor meer nieuws over corona in ons

Uitleg bij de cijfers

Geteste personen in Fryslân
In het eerste blok staat het totaalaantal geteste personen in Fryslân dat sinds 1 juni is getest op één van de testlocaties van GGD Fryslân of is getest door het mobiele testteam van GGD Fryslân dat mensen test in hun thuissituatie als men niet in de gelegenheid is een testlocatie te bezoeken. Het cijfer tussen haakjes geeft het verschil in aantal geteste personen ten opzichte van een week eerder aan.

Positief geteste personen in Fryslân
In het tweede blok staat het totaalaantal positief geteste personen in Fryslân. Dit cijfer is inclusief het aantal bij GGD Fryslân gemelde positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Fryslân en andere instanties zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen. Het cijfer achter het plusteken geeft aan hoeveel personen in Fryslân sinds de laatste update positief zijn getest. GGD Fryslân vernieuwt dit cijfer elke werkdag. Elke instantie geeft het aantal positief geteste personen zo snel mogelijk aan GGD Fryslân door. Niet iedereen met klachten ondergaat een test. Dit cijfer geeft daarom geen gedetailleerd beeld van het aantal mensen met corona in Fryslân.

Aantal positief geteste personen in verpleeg- en verzorgingshuizen
In het derde blok staat het totaalaantal bij GGD Fryslân gemelde positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Fryslân. Dit cijfer maakt deel uit van het totaalaantal positief geteste personen in Fryslân en vernieuwen we elke maandag en donderdag. Het cijfer achter het plusteken geeft aan hoeveel positief geteste personen er sinds de vorige melding zijn bij gekomen. Bewoners van zorginstellingen hebben een hoger risico op een ernstig verloop van COVID-19 en worden bij corona-gerelateerde klachten eerder getest. Het kan daarom lijken dat het coronavirus vooral in zorginstellingen aanwezig is. Vanwege de privacy kunnen alleen totale cijfers worden gegeven en niet de cijfers van een specifiek verpleeg- of verzorgingshuis.

Ziekenhuisopnames in Fryslân
Dit cijfer laat zien hoeveel mensen met corona bij de GGD zijn gemeld die sinds begin maart op de intensive care en andere afdelingen van Friese ziekenhuizen hebben gelegen.

Overledenen in Fryslân
Het eerste cijfer betreft het totaalaantal sterfgevallen van inwoners van Fryslân door corona. Ze komen van instanties zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en huisartsenpraktijken. Zij streven ernaar om het aantal overledenen binnen 24 uur aan ons door te geven, zodat wij een actueel totaalbeeld hebben. Echter; hier gaat ook wel eens langere tijd overheen. Ook is het melden van een sterfgeval niet verplicht. Daarnaast overlijden er ook mensen in hun thuisomgeving of in een tehuis van wie het vermoeden bestaat dat ze het coronavirus onder de leden hadden.

Schermafbeelding 2020-11-23 104147.png (2)

Alle cijfers per gemeente

Het RIVM heeft een kaart gepubliceerd waarbij relevante coronagegevens per gemeente te zien zijn. Deze kaart laat ook zien waar zich de meeste coronagevallen bevinden.

Bekijk de coronagegevens per gemeente

Disclaimer

Bovenstaande kaart wordt eenmaal per dag bijgewerkt met de meest recente cijfers van het RIVM op basis van cijfers die alle GGD'en en gemeenten doorgeven. Door correcties achteraf in het systeem kunnen wijzigingen in de reeds gepubliceerde aantallen optreden. Daarnaast kunnen er kleine verschillen ontstaan tussen de gegevens die deze RIVM-kaart laat zien en de cijfers die wij, als GGD Fryslân, communiceren. Dat heeft te maken met het moment waarop de cijfers worden bijgewerkt. Onze eigen cijfers, bovenaan deze pagina, zijn de cijfers die wij voor het laatst hebben bijgewerkt.

Colofon

Dit is een publicatie van het RIVM. Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding van het RIVM.