Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Actuele cijfers over het coronavirus in Fryslân

De actuele cijfers van Fryslân

We actualiseren de cijfers van positief geteste personen, ziekenhuisopnames en overledenen elke maandag, woensdag en vrijdag om 12.00 uur. De toe- of afname (getal tussen de haakjes) is gerekend vanaf de laatste keer dat de cijfers zijn aangepast. De ziekenhuiscijfers krijgen we aangeleverd van het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN). De cijfers over de verpleeg- en verzorgingshuizen worden elke vrijdag om 12.00 uur geactualiseerd.

Uitleg bij de cijfers

Positief geteste personen in Fryslân
In het eerste blok staat het totaal aantal positief geteste personen in Fryslân. Dit cijfer is inclusief het aantal bij GGD Fryslân gemelde positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Fryslân. GGD Fryslân én andere instanties testen mensen die werken in de zorg en kwetsbare mensen bij wie het noodzakelijk is om te weten voor hun behandeling. Andere instanties die testen zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen.

Het cijfer achter het plusteken geeft aan hoeveel personen in Fryslân sinds gisteren positief zijn getest. Elke instantie geeft het aantal positief geteste personen zo snel mogelijk aan GGD Fryslân door. Niet iedereen met klachten ondergaat een test. Dit cijfer geeft daarom geen gedetailleerd beeld van het aantal mensen met corona in Fryslân.

Aantal positief geteste personen in verpleeg- en verzorgingshuizen
In het tweede blok staat het totaal aantal bij GGD Fryslân gemelde positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Fryslân. Dit cijfer maakt deel uit van het totaal aantal positief geteste personen in Fryslân. Het cijfer achter het plusteken geeft aan hoeveel positief geteste personen er sinds vorige week zijn bij gekomen. Bewoners van zorginstellingen hebben een hoger risico op een ernstig verloop van COVID-19 en worden bij corona-gerelateerde klachten eerder getest. Het kan daarom lijken dat het coronavirus vooral in zorginstellingen aanwezig is. Omdat niet elke inwoner van Fryslân met klachten een test ondergaat, zijn de totale cijfers en de cijfers over bewoners van zorginstellingen niet goed met elkaar te vergelijken. Vanwege de privacy kunnen alleen totale cijfers worden gegeven en niet de cijfers van een specifiek verpleeg- of verzorgingshuis.

Ziekenhuisopnames in Fryslân
Dit cijfer laat zien hoeveel mensen met corona er op de intensive care en andere afdelingen van Friese ziekenhuizen liggen. Er liggen mensen uit Fryslân en andere delen van Nederland in Friese ziekenhuizen. GGD Fryslân krijgt deze cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN). Deze netwerkorganisatie van ziekenhuizen zorgt ervoor dat mensen in acute, levensbedreigende situaties op tijd zorg krijgen. Het AZNN actualiseert de cijfers - over het aantal mensen dat in Friese, Groningse en Drentse ziekenhuizen ligt - elke maandag, woensdag en vrijdag. GGD Fryslân deelt de cijfers van mensen die in Friese ziekenhuizen liggen.

Overledenen in Fryslân
Het eerste cijfer betreft het totaal aantal sterfgevallen van inwoners van Fryslân door corona. Ze komen van instanties zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en huisartsenpraktijken. Zij streven ernaar om het aantal overledenen binnen 24 uur aan ons door te geven, zodat wij een actueel totaalbeeld hebben. Echter; hier gaat ook wel eens langere tijd overheen. Ook is het melden van een sterfgeval niet verplicht. Daarnaast overlijden er ook mensen in hun thuisomgeving of in een tehuis van wie het vermoeden bestaat dat ze het coronavirus onder de leden hadden.

Alle cijfers per gemeente

Het RIVM heeft een kaart gepubliceerd waarbij relevante coronagegevens per gemeente te zien zijn. Deze kaart laat verder zien waar zich de meeste coronagevallen bevinden.

Beweeg met je muis over een gemeente, dan zie je het aantal corona gerelateerde ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners. Als je op de gemeente klikt, dan zie je de volgende cijfers:

  • Het aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten in de gemeente
  • Het aantal geregistreerde mensen die positief zijn getest op het coronavirus in de gemeente
  • Aantal mensen dat is overleden aan het coronavirus in de gemeente

Disclaimer

Bovenstaande kaart wordt eenmaal per dag bijgewerkt met de meest recente cijfers van het RIVM op basis van cijfers die alle GGD'en en gemeenten doorgeven. Door correcties achteraf in het systeem kunnen wijzigingen in de reeds gepubliceerde aantallen optreden. Daarnaast kunnen er kleine verschillen ontstaan tussen de gegevens die deze RIVM-kaart laat zien en de cijfers die wij, als GGD Fryslân, communiceren. Dat heeft te maken met het moment waarop de cijfers worden bijgewerkt. Onze eigen cijfers, bovenaan deze pagina in de blauwe blokken, zijn de cijfers die wij voor het laatst hebben bijgewerkt.

Colofon

Dit is een publicatie van het RIVM. Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding van het RIVM.