Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Laatste nieuws en cijfers

De actuele cijfers van Fryslân

             
  Geteste personen Positief geteste personen Positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen Ziekenhuisopnames totaal Overleden personen Aantal vaccinaties
Aantal totaal
Verschil met vorige datum
483.413
+5.558
48.281
+259
2.065
+15
569
+4
483
+1
611.290
+24.399
Laatst bijgewerkt 30-7-2021 2-8-2021 2-8-2021 2-8-2021 2-8-2021 30-7-2021

We actualiseren de cijfers van de positief geteste personen, ziekenhuisopnames en overleden personen elke werkdag om 16.00 uur. Het totaal aantal geteste personen vernieuwen we elke vrijdag. De positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen passen we op maandag aan. De toe- of afname is gerekend vanaf de laatste keer dat het cijfer is aangepast. Het aantal door de GGD gezette vaccinaties bij inwoners van Fryslân vernieuwen we elke vrijdag. 

Laatste nieuwsberichten

Tal besmettingen gehalveerd, nieuwe fase vaccineren

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Fryslân is gehalveerd. Er waren de afgelopen zeven dagen 834 positieve tests, tegen 1468 een week eerder. De grootschalige aanpak van het vaccineren wordt de komende tijd geleidelijk omgezet in een meer fijnmazige en gerichte aanpak.

Nadat oplopende cijfers vorige week stabiliseerden, is nu een daling ingezet. Vooral in de leeftijdsgroep 18 tot 30 jaar waren er veel minder positieve tests. Meer besmettingen waren er in de groep 12 tot 18 jaar (van 18 naar 40). Naar verhouding raakten ook meer ouderen besmet.

Net als vorige week testten 64 zestigplussers positief. Onder hen waren 37 zeventigplussers, tegen vorige week 24. In de verpleeg- en verzorgingshuizen stegen de besmettingscijfers. Hier testten 40 mensen positief, onder wie 18 bewoners. Een week eerder waren hier 25 besmettingen onder wie 12 bewoners. In de Thuiszorg raakten 17 mensen besmet, onder wie 7 cliënten. Een week eerder waren hier 2 besmettingen in totaal.

Het vindpercentage is met 12 procent nog niet gedaald. Dat betekent dat het zicht op het virus niet optimaal is. Dat het percentage niet mee daalt met het aantal besmettingen komt mede door het gestegen gebruik van de zelftest. Meer mensen komen met een positieve zelftest voor een bevestiging naar de GGD en de kans is dan groot dat de test inderdaad positief is.

Minder vaccinaties

De afgelopen week zijn 24.399 vaccinaties gezet, tegen 39.666 vorige week. De daling van ruim 15.000 komt doordat de laatste fase van het vaccinatieproces is aangebroken. Iedereen heeft een uitnodiging ontvangen en wie dat wilde heeft een afspraak kunnen maken. Acht van de tien gezette prikken betreft nu tweede prikken. Wie nog geen afspraak heeft gemaakt krijgt een herinneringsbrief.

Doordat het minder druk is, kunnen mensen die nu alsnog een eerste vaccinatie willen snel terecht in de priklocaties in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek. In Dokkum, Franeker, Koudum en Appelscha is prikken zonder afspraak nog twee weken mogelijk. Die vier locaties gaan daarna dicht. Vorige week maakten 1061 mensen hier gebruik van. Deze week waren het er 725. Deze kleinere locaties zijn niet de hele week meer open. Ze sluiten over twee weken helemaal.

Vaccinatie dicht bij huis

De grootschalige aanpak van het vaccineren wordt de komende tijd geleidelijk omgezet in een meer wijk- en doelgroepgerichte aanpak. Om de vaccinatiegraad te verhogen biedt GGD Fryslân verschillende doelgroepen al een prik dicht bij huis aan. Zo kan afspraakloos prikken sinds begin juni in de vaccinatiebus. Komende vrijdag staat de bus in Sint Annaparochie.

Waddeneilanden

Daarnaast bezoekt de GGD de Waddeneilanden, wat daar voor een hoge vaccinatiegraad heeft gezorgd. Komende week krijgen jongeren van 12 tot 18 jaar op afspraak hun tweede prik. Ook eilanders die eerst nog twijfelden zijn dan welkom. Ze kunnen een afspraak maken of wijzigen via het nummer dat op hun uitnodiging staat. Op woensdag wordt gevaccineerd op Ameland, donderdag op Terschelling, vrijdag op Schiermonnikoog en op de woensdag daarna (11 augustus) op Vlieland.

In totaal zijn nu 611.290 prikken gezet door de GGD bij inwoners van Fryslân. Huisartsen en zorginstellingen kunnen geen cijferoverzichten geven, maar de inschatting is dat zij in Fryslân zo’n 150.000 prikken hebben gezet. Via de GGD zijn inmiddels meer dan 271.000 Friezen volledig gevaccineerd. Er komen 570.000 inwoners van Fryslân in aanmerking voor een vaccin.

De cijfers

De 5558 coronatesten van de afgelopen week waren ruim 2800 minder dan een week eerder (8385). Daarvoor waren er 13.004 testen afgenomen. In WTC Expo in Leeuwarden nam GGD Fryslân 344 testen af voor het landelijke project testenvoorjereis.nl voor vakantiegangers. Vorige week waren dit 264 en de week daarvoor 800. De GGD is één van de organisaties waar deze testen mogelijk zijn.

De 834 besmettingen van deze week brengen het totaal aan Friese positieve tests op 47.829. Er zijn nu 483.413 monsters afgenomen bij inwoners van deze provincie. In de afgelopen zeven dagen zijn zeven ziekenhuisopnames en één sterfgeval doorgegeven aan GGD Fryslân. Vorige week waren dit vier respectievelijk één.

Gemeenten

Alleen in Waadhoeke en op Vlieland waren de afgelopen zeven dagen meer nieuwe besmettingen dan in de week ervoor. Grootste daler was deze week Smallingerland, met een afname van 70 procent.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 145 (264), Súdwest-Fryslân 140 (210), Waadhoeke 79 (69), De Fryske Marren 75 (161), Heerenveen 75 (153), Smallingerland 54 (180), Opsterland 49 (103), Achtkarspelen 41 (58), Tytsjerksteradiel 35 (51), Noardeast-Fryslân  32 (43), Ooststellingwerf 30 (60), Harlingen 27 (39), Weststellingwerf 26 (35), Terschelling 10 (15), Dantumadiel 8 (14), Ameland 4 (8), Vlieland 4 (2) en Schiermonnikoog 0 (3).

Jongeren die naar de jongerencampings Appelhof en Terpstra op Terschelling gaan, ontvangen op de camping coronazelftests. Ze krijgen het advies om deze tijdens hun verblijf te gebruiken. In combinatie met een negatieve test die ze op voorhand via de CoronaCheck-app moeten kunnen tonen, willen de gemeente, de campings en GGD Fryslân verspreiding van het virus via de campings tegengaan.

De afgelopen weken bleek dat er veel besmettingen waren onder jongeren die op de Terschellinger jongerencampings verbleven en zich bij thuiskomst lieten testen. Dat leverde landelijk meer dan eens tientallen meldingen per dag op. Waarschijnlijk is een discoavond - in de periode dat die vanwege de versoepelingen was toegestaan - één van de voornaamste bronnen geweest.

Om te voorkomen dat verspreiding van het virus via de campings nog kan plaatsvinden, zijn vorige week al strengere maatregelen getroffen. Campingeigenaren controleren bij de ingang de CoronaCheck-app. Zonder negatief testbewijs komen jongeren de campings niet meer op.

Om het virus verder op te sporen, worden hier zelftests aan toegevoegd. De campings delen die uit. Zelftests zijn bedoeld voor jongeren die geen klachten hebben. Wie wel klachten heeft, kan via het landelijk afsprakennummer een sneltest krijgen bij de GGD-testlocatie op het eiland.

Kosteloos vervoer

Een belemmering voor jongeren om zich te laten testen, was tot nu toe het beeld dat ze bij een positieve test de terugreis per watertaxi zelf moesten bekostigen. Dit kon een rekening van honderden euro’s opleveren. De gemeente Terschelling heeft geregeld dat dit vervoer voor de jongeren voortaan kosteloos is als ze het eiland vanwege corona behoren te verlaten.

Jongeren die de afgelopen tijd naar huis zijn teruggekeerd na een verblijf op één van de beide jongerencampings, krijgen het verzoek zich thuis te laten testen. Dit is in lijn met het advies van GGD Fryslân aan jongeren die onlangs veel nauwe contacten hebben gehad in omgevingen waar veel besmettingen zijn geconstateerd.

Bevestiging

Wie positief test met een zelftest krijgt het verzoek zich bij de GGD op het eiland opnieuw te laten testen om de bevestiging te krijgen of iemand daadwerkelijk het coronavirus bij zich draagt.

Besmettingen stabiel, kwart miljoen Friezen volledig gevaccineerd

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Fryslân stabiliseert. Er waren de afgelopen zeven dagen 1468 positieve tests, tegen 1467 een week eerder. Meer dan een kwart miljoen inwoners van Fryslân zijn inmiddels volledig gevaccineerd. Al bijna 2200 Friezen maakten gebruik van vaccineren zonder afspraak.

Na twee weken van explosieve stijgingen lijken de besmettingscijfers de laatste dagen te dalen. Dat is een gunstig teken, al is het afwachten of de dalende trend doorzet. Het vindpercentage is iets afgenomen en zit nog steeds boven de 11 procent. Dat betekent dat het zicht op het virus niet optimaal is en dat er waarschijnlijk meer mensen besmet zijn dan uit de cijfers blijkt. Het aantal coronatesten daalde in een week van 13.004 naar 8385. Bij de jongeren (12 tot 30) liep dit terug van 6500 naar 3600.

Het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. De Friese ziekenhuizen meldden deze week dat er acht mensen liggen op COVID-afdelingen en één coronapatiënt op de intensive care. De weken hiervoor lag slechts een enkeling in het ziekenhuis.

Een verdere stijging is niet uit te sluiten als meer ouderen besmet raken. Zij maken meer kans op ernstige klachten. De afgelopen zeven dagen testten zo’n 380 dertigers, veertigers en vijftigers positief. Er raakten 64 zestigplussers besmet (onder wie 24 zeventigplussers), tegen 33 de week ervoor. In de verpleeg- en verzorgingshuizen testten twintig mensen positief, onder wie twaalf bewoners. Een week eerder waren hier 29 besmettingen onder wie drie bewoners.

De helft van de nieuwe gevallen betreft jongeren tussen 18 en 30 jaar, een week eerder was dit nog twee derde van het totaal. Er was een toename in de leeftijdsgroep daar onder. Een op de vijf nieuwe besmettingen (272 personen) betrof jeugd van 12 tot 18 jaar.

Prikken zonder afspraak

Op de vaccinatielocaties in Appelscha, Dokkum, Franeker en Koudum is sinds maandag prikken zonder afspraak mogelijk. Hier maakten tot nu toe 1061 mensen gebruik van. In Dokkum was de toeloop het grootst, met 505 spontane vaccinaties. GGD Fryslân biedt deze mogelijkheid tot half augustus. Dit is alleen mogelijk voor wie nog geen afspraak heeft voor zijn eerste inenting.

Afspraakloos prikken kan sinds begin juni al in de vaccinatiebus. Deze heeft inmiddels op 13 plaatsen gestaan, waarbij 1088 eerste prikken zijn gezet. Het totaal aantal prikken zonder afspraak staat daarmee op ruim 2100. Dinsdag stond de bus op het Cambuurplein in Leeuwarden. Hier haalden 95 mensen een prik, onder wie meer dan vijftien voetballers van SC Cambuur. Komende dinsdag staat de prikbus in de Leeuwarder wijk Bilgaard en woensdag in De Westereen (Dantumadiel).

Bij de reguliere vaccinaties neemt de vraag naar eerste prikken met name in Leeuwarden toe. Daarom zijn deze week 400 extra plekken vrijgemaakt. Volgende week zijn nog eens 800 extra afspraken mogelijk gemaakt.

Tweede prik eerder

Sinds deze week is het mogelijk een tweede prik van Pfizer of Moderna al na 28 dagen te krijgen. Dit was 35 dagen. De vervroegde prik geldt alleen voor nieuwe afspraken. Mensen die al een afspraak hebben voor de tweede prik, kunnen deze niet laten vervroegen. Jongeren tot 18 jaar mogen dit wel. Zij kunnen de afspraak verzetten en de tweede prik zelfs al na 21 dagen krijgen.

De cijfers

De afgelopen week zijn 39.666 vaccinaties gezet, tegen 44.622 vorige week. In totaal zijn nu 586.891 prikken gezet door de GGD bij inwoners van Fryslân. Huisartsen en zorginstellingen kunnen geen cijferoverzichten geven, maar de inschatting is dat zij in Fryslân zo’n 140.000 prikken hebben gezet. Via de GGD zijn inmiddels meer dan 250.000 Friezen volledig gevaccineerd. Er komen 570.000 inwoners van Fryslân in aanmerking voor een vaccin.

De 8385 coronatesten van de afgelopen week waren bijna 5000 minder dan een week eerder (13.004). In WTC Expo in Leeuwarden nam GGD Fryslân 264 testen af voor het landelijke project testenvoorjereis.nl voor vakantiegangers. Vorige week waren dit 800. De GGD is één van de organisaties waar deze testen mogelijk zijn.

De 1468 besmettingen van deze week brengen het totaal aan Friese positieve tests op 46.996. Er zijn nu 477.855 monsters afgenomen bij inwoners van deze provincie. In de afgelopen zeven dagen zijn vier ziekenhuisopnames en één sterfgeval doorgegeven aan GGD Fryslân. De meldingen komen enkele dagen later binnen dan de daadwerkelijke opnames. Vorige week waren er één ziekenhuisopname en één stergeval.

Gemeenten

In tien van de achttien Friese gemeenten stegen de besmettingscijfers. De meeste nieuwe besmettingen zijn geregistreerd in Leeuwarden (265), Súdwest-Fryslân (210) en Smallingerland (180). Procentueel was Ameland de grootste daler (van 54 naar 8 positieve tests).

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 264 (212), Súdwest-Fryslân 210 (258), Smallingerland 180 (195), De Fryske Marren161 (201), Heerenveen 153 (168), Opsterland 103 (94), Waadhoeke 69 (38), Ooststellingwerf 60 (46), Achtkarspelen 58 (59), Tytsjerksteradiel 51 (29), Noardeast-Fryslân 43 (41), Harlingen 39 (24), Weststellingwerf 35 (22), Terschelling 15 (7), Dantumadiel 14 (17), Ameland 8 (54), Schiermonnikoog 3 (0) en Vlieland 2 (2).

Zesmaal zoveel besmettingen, afspraakloos prikken in zes plaatsen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Fryslân is in een week tijd meer dan verzesvoudigd. Er waren de afgelopen zeven dagen 1467 positieve tests, tegen 229 een week eerder. In twee weken tijd is het aantal besmettingen evenveel gestegen als deze in de tien weken ervoor daalden. Afspraakloos prikken kan komende week in zes plaatsen.

Hoewel de stijging fors is, lijkt deze de afgelopen dagen iets af te vlakken. De komende week moet blijken of die ontwikkeling zich doorzet. Het aantal tests is opgelopen naar 13.004 in een week tijd, drie keer zoveel als twee weken terug. De test- en besmettingscijfers lijken nu weer op die in april, voordat het kabinet begon te versoepelen. Het aantal vaccinaties ligt wel aanzienlijk hoger: 44.622. Alleen half juni is er meer geprikt.

De besmettingen vinden nog altijd voornamelijk plaats onder niet of niet volledig gevaccineerde jongeren. Deze groep kwam na de versoepelingen weer massaal bijeen. Twee derde van de positief getesten (858 personen) is 18 tot 30 jaar.

Het virus slaat dankzij de vaccinaties nauwelijks over naar oudere generaties. Maar de lage cijfers stijgen wel. De afgelopen zeven dagen raakten 33 zestigplussers besmet, tegen een week eerder 5. In de verpleeg- en verzorgingshuizen testten 29 mensen positief, onder wie 3 bewoners. Een week eerder waren hier in totaal 7 besmettingen.

Verspreid over de provincie zijn er zo’n tachtig clusters met minimaal drie besmettingen die aan elkaar te linken zijn. Het gaat vooral om cafés en dansgelegenheden. In de gemeenten met de grootste horecaclusters zijn de besmettingscijfers het hoogst (Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Smallingerland, Heerenveen, De Fryske Marren en Ameland). Twee weken geleden waren er geen clusters.

De vaccinaties zorgen ervoor dat besmette personen minder last van de ziekte krijgen, maar gevaccineerden zijn niet volledig beschermd, benadrukt GGD Fryslân. Een op de twintig kan de ziekte oplopen, zeker nu de besmettelijker Deltavariant de overhand krijgt.

Onderzoek langdurige klachten

Dat meer jongeren besmet zijn, betekent ook dat meer jongeren langdurig klachten houden. Dit geldt voor een kwart tot een derde van de ziektegevallen. Om hier meer zicht op te krijgen, doet het RIVM onderzoek naar deze zogeheten long COVID. Patiënten kunnen zich melden via longcovid.rivm.nl. Tot nu toe blijkt dat de meeste long-COVID-patiënten in hun besmettelijke periode milde klachten hadden.

Basismaatregelen

Hoe snel het aantal besmettingen weer kan dalen, is vooral afhankelijk van hoe iedereen zich houdt aan de basismaatregelen: 1,5 meter afstand houden, handen wassen en bij klachten thuisblijven en testen, ook voor gevaccineerden.

Prikken zonder afspraak

Vanaf komende maandag is prikken zonder afspraak mogelijk in Appelscha, Dokkum, Franeker en Koudum. Dit kan tot half augustus. Daarna sluiten deze locaties. Alleen in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek gaat het vaccineren dan nog door.

Afspraakloos prikken kan eveneens in de vaccinatiebus. In Leeuwarden staat deze de komende week op het Cambuurplein (dinsdag), Oldegalileën (donderdagochtend), Heechterp (donderdagmiddag) en op dinsdag 27 juli Bilgaard. Vrijdag 23 juli staat de bus in Sint Nicolaasga.

Niet mobiele mensen

GGD Fryslân neemt het vaccineren van mensen die thuis voornamelijk aan bed gebonden zijn over van de huisartsen. Dit liep via thuisvaccinatie.nl. Er waren te weinig artsen om dit te doen. Een aantal niet mobiele mensen wacht nog op hun eerste prik. Zij krijgen deze binnen twee weken.  

De cijfers

De 44.622 vaccinaties van de afgelopen week zijn bijna 7000 meer dan vorige week. In totaal zijn nu 547.225 prikken gezet door de GGD bij inwoners van Fryslân. Huisartsen en zorginstellingen kunnen geen cijferoverzichten geven, maar de inschatting is dat zij in Fryslân zo’n 140.000 prikken hebben gezet. Via de GGD zijn inmiddels zo’n 225.000 Friezen volledig gevaccineerd.

De 13.004 coronatesten van de afgelopen week waren 6000 meer dan een week eerder. Het vindpercentage steeg van 8,8 naar 11,7. Dit betekent dat de GGD minder zicht op het virus heeft. In WTC Expo in Leeuwarden nam GGD Fryslân 800 testen af voor het landelijke project testenvoorjereis.nl voor vakantiegangers.

De 1467 besmettingen van deze week brengen het totaal aan Friese positieve tests op 45.530. Er zijn nu 469.500 monsters afgenomen bij inwoners van deze provincie. In de afgelopen zeven dagen zijn één ziekenhuisopname en één sterfgeval doorgegeven aan GGD Fryslân. Vorige week waren er geen meldingen.

Gemeenten

Het aantal besmettingen op Ameland ging in een week tijd van 0 naar 54. Tot nu toe was het hoogste weekcijfer op het eiland 29. Ook De Fryske Marren (201), Smallingerland (195) en Heerenveen (168) scoorden nooit eerder zo hoog. Geen enkele gemeente liet een daling zien.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Súdwest-Fryslân 258 (34), Leeuwarden 212 (44), De Fryske Marren 201 (22), Smallingerland 195 (22), Heerenveen 168 (26), Opsterland 94 (8), Achtkarspelen 59 (11), Ameland 54 (0), Ooststellingwerf 46 (9), Noardeast-Fryslân 41 (21), Waadhoeke 38 (3), Tytsjerksteradiel 29 (5),  Harlingen 24 (2), Weststellingwerf 22 (17), Dantumadiel 17 (4), Terschelling 7 (1), Vlieland 2 (0) en Schiermonnikoog 0 (0)

Maandag 19 juli start GGD Fryslân met het aanbieden van ‘prikken zonder afspraak’ op de vaccinatielocaties in Appelscha, Dokkum, Franeker en Koudum met een mRNA vaccin. De locaties zijn een maand lang geopend voor hen die nog geen afspraak hebben, om de drempel voor de eerste prik te verlagen. Na een maand zijn deze priklocaties niet meer nodig vanwege de toenemende vaccinatiegraad en sluiten zij de deuren.

Op locatie zijn deskundigen aanwezig om voorlichting te geven of vragen te beantwoorden.

Op de locaties wordt – naast de registratie van de eerste prik – direct een vervolgafspraak gemaakt voor een tweede prik op een priklocatie in Leeuwarden, Drachten, Sneek of Heerenveen, deze locaties blijven langer geopend.

Het aanbod ‘prikken zonder afspraak’ is nadrukkelijk en alleen geldig voor mensen die nog geen afspraak hebben gemaakt en dus hun eerste prik nog niet hebben ontvangen. Het is niet mogelijk om zonder afspraak voor een tweede prik naar de locatie te komen.

Kijk voor meer informatie en exacte openingstijden per locatie op ggdfryslan.nl/prikkenzonderafspraak

Kijk voor meer nieuws over corona in ons

Uitleg bij de cijfers

Geteste personen in Fryslân
In het eerste blok staat het totaalaantal geteste inwoners van in Fryslân die sinds 1 juni door de GGD getest zijn. Het cijfer tussen haakjes geeft het verschil in aantal geteste personen ten opzichte van een week eerder aan.

Positief geteste personen in Fryslân
In het tweede blok staat het totaalaantal positieve tests van de GGD bij inwoners van Fryslân. Dit cijfer is inclusief het aantal bij GGD Fryslân gemelde positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Fryslân en andere instanties zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen. Het cijfer achter het plusteken geeft aan hoeveel personen in Fryslân sinds de laatste update positief zijn getest. GGD Fryslân vernieuwt dit cijfer elke werkdag. Elke instantie geeft het aantal positief geteste personen zo snel mogelijk aan GGD Fryslân door. Niet iedereen met klachten ondergaat een test. Dit cijfer geeft daarom geen gedetailleerd beeld van het aantal mensen met corona in Fryslân.

Aantal positief geteste personen in verpleeg- en verzorgingshuizen
In het derde blok staat het totaalaantal bij GGD Fryslân gemelde positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Fryslân. Dit cijfer maakt deel uit van het totaalaantal positief geteste personen in Fryslân en vernieuwen we elke maandag en donderdag. Het cijfer achter het plusteken geeft aan hoeveel positief geteste personen er sinds de vorige melding zijn bij gekomen. Bewoners van zorginstellingen hebben een hoger risico op een ernstig verloop van COVID-19 en worden bij corona-gerelateerde klachten eerder getest. Het kan daarom lijken dat het coronavirus vooral in zorginstellingen aanwezig is. Vanwege de privacy kunnen alleen totale cijfers worden gegeven en niet de cijfers van een specifiek verpleeg- of verzorgingshuis.

Ziekenhuisopnames in Fryslân
Dit cijfer laat zien hoeveel mensen met corona bij de GGD zijn gemeld die sinds begin maart op de intensive care en andere afdelingen van Friese ziekenhuizen hebben gelegen.

Overledenen in Fryslân
Het eerste cijfer betreft het totaalaantal sterfgevallen van inwoners van Fryslân door corona, voor zover bij de GGD gemeld. Ze komen van instanties zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en huisartsenpraktijken. Zij streven ernaar om het aantal overledenen binnen 24 uur aan ons door te geven, zodat wij een actueel totaalbeeld hebben. Echter; hier gaat ook wel eens langere tijd overheen. Ook is het melden van een sterfgeval niet verplicht. Daarnaast overlijden er ook mensen in hun thuisomgeving of in een tehuis van wie het vermoeden bestaat dat ze het coronavirus onder de leden hadden.

Aantal vaccinaties
Dit is het aantal door de GGD bij inwoners van Fryslân gezette vaccinaties. Daarnaast gebeurt het prikken door zorginstellingen, ziekenhuizen en huisartsen. Hier heeft GGD Fryslân geen cijfers van. Het aantal vaccinaties staat niet gelijk aan het aantal inwoners van Fryslân dat een keer ingeënt is. Sommige mensen zijn inmiddels twee keer geprikt. GGD Fryslân vaccineert zorgmedewerkers, mobiele ouderen en iedereen zonder beperking tussen de 18 en 60 jaar.

Alle cijfers per gemeente

De Rijksoverheid heeft een kaart gepubliceerd waarbij relevante coronagegevens per gemeente te zien zijn. Deze kaart laat ook zien waar zich de meeste coronagevallen bevinden.

Bekijk de coronagegevens per gemeente

Disclaimer

Bovenstaande kaart wordt eenmaal per dag bijgewerkt met de meest recente cijfers van het RIVM op basis van cijfers die alle GGD'en en gemeenten doorgeven. Door correcties achteraf in het systeem kunnen wijzigingen in de reeds gepubliceerde aantallen optreden. Daarnaast kunnen er kleine verschillen ontstaan tussen de gegevens die deze RIVM-kaart laat zien en de cijfers die wij, als GGD Fryslân, communiceren. Dat heeft te maken met het moment waarop de cijfers worden bijgewerkt. Onze eigen cijfers, bovenaan deze pagina, zijn de cijfers die wij voor het laatst hebben bijgewerkt.

Colofon

Dit is een publicatie van het RIVM. Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding van het RIVM.