Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Laatste nieuws en cijfers

De actuele cijfers van Fryslân

             
  Geteste personen Positief geteste personen Positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen Ziekenhuisopnames totaal Overleden personen Aantal vaccinaties
Aantal totaal
Verschil met vorige datum
343.553
+15.237
35.715
+142
1.859
+41
440
+3
458
+0
89.329
+9245
Laatst bijgewerkt 9-4-2021 14-4-2021 12-4-2021 14-4-2021 14-4-2021 9-4-2021

We actualiseren de cijfers van de positief geteste personen, ziekenhuisopnames en overleden personen elke werkdag om 16.00 uur. Het totaal aantal geteste personen vernieuwen we elke vrijdag. De positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen passen we op maandag aan. De toe- of afname is gerekend vanaf de laatste keer dat het cijfer is aangepast. Het aantal door de GGD gezette vaccinaties bij inwoners van Fryslân vernieuwen we elke vrijdag. 

Laatste nieuwsberichten

Update: 12 april 2021 (16.00 uur): Huisartsen vaccineren massaal op locaties GGD

Friese huisartsen gaan in groten getale gebruik maken van de vaccinatielocaties van GGD Fryslân. De grootste gezamenlijke vaccinatieoperatie vindt plaats in Leeuwarden, waar alle 23 huisartsenpraktijken hun prikken tegen het coronavirus zetten in het WTC Expo. 

De GGD heeft de huisartsen de locaties aangeboden met alle bijbehorende faciliteiten, zoals parkeerplaatsen met verkeersregelaars, beveiliging, vaccinkoelkasten, priklijnen met inrichting en wachtruimtes met toezicht van EHBO. Tevens is er een locatiecoördinator van de GGD aanwezig. De huisartsen zijn zelf verantwoordelijk voor het vaccin, vaccinvoorbereiders, prikkers en een arts op locatie.

Huisartsen hebben in hun eigen praktijk meestal onvoldoende ruimte. Omdat gevaccineerden na de prik een kwartiertje onder controle moeten blijven, zijn twee wachtruimtes nodig, waarbij iedereen ook nog voldoende afstand moet houden.

De Leeuwarder huisarts Kees Iest is zeer te spreken over de samenwerking. ,,Bij onze 23 praktijken  gaat om ruim 6000 mensen van 60 tot 65 jaar, dat is echt grootschalig. Ik ben vol goede moed. Tussen ons reguliere werk door zetten we met z’n allen de schouders er onder.’’  

De doelgroep krijgt het vaccin van AstraZeneca. Iest: ,,Dat is echt betrouwbaar. Zeker mensen van boven de zestig hebben een zeer kleine kans op ernstige bijwerkingen. Dat hebben de EMA en de Gezondheidsraad ook duidelijk gezegd.’’

Op de uitnodiging die het afgelopen weekend zijn verstuurd staan de afspraken met data en de exacte tijdstippen voor de eerste en tweede prik al vermeld. ,,We roepen iedereen op om dan ook te komen.’’  

Voor 5 locaties zijn afspraken met de GGD gemaakt:

  • Leeuwarden (alle huisartsen Leeuwarden en Stiens) vanaf 14 april
  • Sneek (deel huisartsen Sneek en Bolsward, IJlst, Sybrandabuorren en Boazum) v.a. 14 april
  • Drachten (deel huisartsen Drachten, Rottevalle) v.a. 15 april
  • Dokkum (huisartsen Damwoude en Wouterswoude) v.a. 15 april
  • Heerenveen (enkele huisartsen Heerenveen) v.a. 22 april

Dit is voor de huisartsen de eerste vaccinatieronde (buiten de prikken die zij zetten in instellingen).

Volgens Jeannette Provoost, projectleider vaccinatiecampagne van GGD Fryslân, zullen de komende maanden nog meer doelgroepen volgen. ,,Dus wij kijken uit naar nog meer vruchtbare samenwerkingen.’’

Update: 12 april 2021 (13.00 uur): Vanaf eind april ook vaccinatielocatie in Appelscha

Op 29 april opent GGD Fryslân een vaccinatielocatie in het Racket & Health Centre in Appelscha. Het is de achtste plek in Fryslân waar de GGD mensen gaat vaccineren tegen het coronavirus.   

De priklocatie in Appelscha - aan de Nijesteegde 49A - zal toegankelijk zijn voor een brede doelgroep. Hoeveel mensen er terecht kunnen, hangt af van het aantal beschikbare vaccins en de vaccinatievolgorde van de Rijksoverheid. Uitgangspunt van  
de GGD is om vaccinaties op een laagdrempelige manier, dichtbij inwoners, aan te bieden. Er komen zes priklijnen.
 
Tot nu toe is vaccineren door GGD Fryslân mogelijk in Leeuwarden, Drachten, Sneek en Heerenveen. Vanochtend werd de eerste prik ook gezet op locatie Franeker. Komende woensdag openen de deuren van vaccinatielocatie Dokkum en 26 april die van Koudum. Met deze achtste locatie in Appelscha verwacht GGD Fryslân nu voldoende dekking te hebben voor de gehele provincie.  De uitbreiding met Appelscha is nodig om alle groepen waar de GGD verantwoordelijk voor is in de eigen woonomgeving te kunnen vaccineren: een groot deel van de mobiele 60-plussers, de groep van 18 tot 60 jaar en een deel van het zorgpersoneel.  

Update: 9 april 2021 (12.00 uur): Weekbericht 2 april tot en met 9 april 2021

Minder coronabesmettingen, meer vaccin Pfizer beschikbaar

Het aantal nieuwe besmettingen in Fryslân daalde deze week met 7 procent (van 1650 naar 1529. Door de komst van extra vaccins – vooral van Pfizer - zal het aantal vaccinaties de komende weken flink omhoog gaan. GGD Fryslân roept mensen die een uitnodiging ontvingen op een afspraak te maken.

Het aantal besmettingen in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg nam af. Er zijn nog maar enkele kleine clusters. In de ziekenhuizen waren wel meer besmettingen, 75 tegenover 61 een week eerder. Tegelijkertijd blijft het aantal mensen dat er wordt opgenomen met corona hoog.

In het onderwijs daalde het aantal besmettingen met een vijfde. Het aantal besmettingen in de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar nam de afgelopen week af. De groei was juist sterk onder zestigers.. 

Meer vaccin

De afgelopen week hebben 9250 inwoners van Fryslân een vaccinatie gekregen bij de GGD. De komende weken krijgt de GGD duizenden extra doses Pfizer-vaccin. Daarom roept de GGD de inwoners die wanneer dan ook een uitnodiging hebben gekregen op afspraken te maken, er is volop ruimte, ondanks het wegvallen van een deel van de AstraZeneca-vaccinaties. Het aantal Friese vaccinaties komt in week 17 naar verwachting boven de 20.000 per week uit.

Doordat de leveringen op gang komen kan op de nieuwe locaties in Heerenveen, Franeker (per 12 april) en Dokkum (14 april) meteen flink worden geprikt. In totaal zijn er nu 89.329 prikken gezet door de GGD bij Friezen. Komende week krijgen de mensen van 69 en 70 jaar een uitnodiging van het RIVM om een prikafspraak te maken.

AstraZeneca

Landelijk is besloten mensen jonger dan zestig niet meer te vaccineren met AstraZeneca. Dit betekent dat zorgmedewerkers een ander vaccin krijgen. Welk vaccin en wanneer is nog niet bekend. De tweede prik, die vrijwel geen kans op ernstige bijwerkingen heeft, gaat wel door.

Het vaccineren door de huisartsen met Astra Zeneca was niet stopgezet en gaat gewoon door. Het betreft de groepen 60 tot 65 jaar, mensen met overgewicht en mensen met het syndroom van down. Overigens is de kans op ernstige bijwerkingen (trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes) voor alle leeftijdsgroepen zeer klein. De voordelen van vaccineren zijn vele malen groter dan de nadelen, stelde ook de EMA.

Roep om vaccinatie

Dagelijks benaderen mensen GGD Fryslân om een vaccinatie. Het gaat vaak om schrijnende gevallen, wat ons allen aan het hart gaat. Zolang hiervoor landelijk geen oplossing is, kan de GGD deze vaak wanhopige mensen helaas niet helpen.

Panelonderzoek

De inwoners van Fryslân zijn vaker bang voor bijwerkingen van AstraZeneca (44 procent is bevreesd) dan voor bijwerkingen van andere vaccins (Pfizer 23 procent, Moderna 27 procent). Dit blijkt uit het elfde panelonderzoek van GGD Fryslân in opdracht van het RIVM.

De meerderheid van de deelnemers is voor het openstellen van evenementen voor mensen met een vaccinatiebewijs (60 procent is voor) of een negatief testresultaat (63 procent is voor). Het aantal mensen met rug-, nek- en schouderklachten neemt toe. 52 procent heeft hier meer last van dan voorheen, 5 procent heeft juist minder last. Mensen bewegen wel iets meer. In eerdere onderzoeken zei ruim 40 procent minder te bewegen, nu is dit 35 procent.

Minder testen

Deze week hebben 15.237 Friezen zich bij de GGD laten testen op Covid-19. Dat zijn er minder dan de 17.075 van vorige week. Het vindpercentage (het aandeel positieve tests van het totaal aantal tests) steeg iets, naar 8,5 procent.

Cijfers 

Met de 1529 besmettingen van deze week zijn nu 34.536 inwoners van Fryslân positief getest op corona. Bij de GGD zijn 4 sterfgevallen gemeld, na vorige week (7) opnieuw het laagste aantal van dit jaar. Het aantal gemelde ziekenhuisopnames bedroeg 17 (vorig week 18).

Gemeenten  

De meeste besmettingen vinden nog altijd plaats in Súdwest-Fryslân, ook in verhouding tot het aantal inwoners (deze week 375 per 100.00 inwoners). Procentueel was de stijging het grootst op Terschelling en Ameland. In Tytsjerksteradiel, Dantuamdiel en Ooststellingwerf daalde het cijfer met 35 tot bijna 40 procent.

De gemeentelijke cijfers (tussen haakjes vorige week): Súdwest-Fryslân 337 (313), Leeuwarden 233 (247), De Fryske Marren 144 (156), Waadhoeke 126 (112), Noardeast-Fryslân 119 (155), Smallingerland 107 (129), Heerenveen 94 (97), Achtkarspelen 63 (56), Ooststellingwerf 60 (92),  Tytsjerksteradiel 55 (90), Weststellingwerf 54 (64), Opsterland 43 (46), Dantumadiel 37 (56),  Harlingen 31 (30), Terschelling 13 (5), Ameland 11 (1), Vlieland 2 (0) en Schiermonnikoog 0 (1). 

Update: 9 april 2021 (11.00 uur): Verder met AstraZeneca voor 60+

Mensen geboren in 1960 of eerder kunnen veilig een prik met AstraZeneca blijven krijgen. Mensen geboren in 1961 of later krijgen een ander vaccin. Het kabinet volgt hiermee het advies van de Gezondheidsraad.

De Gezondheidsraad adviseert ook dat wie al een eerste keer geprikt is met AstraZeneca, zoals gepland de tweede prik kan halen. Wereldwijd is geen enkel geval gemeld van ernstige bijwerkingen na een tweede prik met AstraZeneca. De gemelde zeer zeldzame bijwerkingen doen zich binnen twee weken na de eerste prik al voor

De personen voor wie de afspraak is afgezegd, krijgen via GGD GHOR een oproep per SMS voor het maken van een nieuwe afspraak. Bellen naar GGD Fryslân is niet nodig.

oor een aantal groepen betekent het advies van de Gezondheidsraad dat zij met een ander vaccin geprikt zullen worden. Komende week wordt door het RIVM per groep bepaald hoe verder.

Lees meer over de ontwikkelingen rondom AstraZeneca op de website van de Rijksoverheid. Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Bel dan met 0800-1351.

Update: 7 april 2021 (15.00 uur): Kabinet start pilots

Kabinet start pilots

Het kabinet start met pilots om de werking van toegangstesten in de praktijk uit te proberen. Doel van de proeven is om te zien hoe met de inzet van testbewijzen een bijdrage geleverd kan worden aan het eerder en ruimer openen van sectoren. Het gaat om pilots in onder meer dierentuinen, musea en sport. Het kabinet werkt hiervoor samen met betrokken sectoren, veiligheidsregio’s en gemeenten. De pilots starten in april en vinden verspreid over Nederland plaats. De volledige lijst is hier te vinden. 

Onderzoek

Eerder werd al in de zogenaamde fieldlabs beperkt ervaring op gedaan met toegang tot events met een negatief testbewijs. In die onderzoeksopzet lag de focus voornamelijk op het gedrag van mensen. Doel van deze nieuwe pilots met toegangstesten is om verder te onderzoeken hoe de inzet van testen werkt voor onder andere de testlogistiek, infrastructuur, ICT en de testbereidheid onder mensen. De ministeries van VWS, EZK en OCW werken samen met Stichting Open Nederland om de uitvoering van pilots in goede banen te leiden. Samen met VNO-NCW en de sectoren is een kalender opgesteld voor deze pilots.

Het gaat in de pilots om niet-vergunning plichtige activiteiten, op maximaal drie aaneengesloten dagen in de maand april met een beperkt aantal bezoekers. Bij de selectie van de pilots is onder meer rekening gehouden met regionale spreiding, sectorale spreiding, behoefte van de sector, nabijheid van een testlocatie en onderscheid tussen grote en kleine bedrijven of instellingen.

Bezoekers moeten van tevoren een sneltest doen bij een testraat van Stichting Open Nederland en krijgen toegang als ze een negatief testbewijs kunnen laten zien, bijvoorbeeld in de CoronaCheck-app. Met de gemeenten is nauw overleg over de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van de pilots. Als deze succesvol zijn, kan daarna een goede start worden gemaakt met testbewijzen op grote schaal.

Verantwoord mogelijk

Hoewel de epidemiologische situatie nu nog precair is, vindt het kabinet het verantwoord deze pilots uit te voeren. De combinatie van de schaal van de activiteiten, de beperkte totale omvang, het vooraf testen en de strikte handhaving van alle basisregels, zoals het behouden van de 1,5 meter afstand, maken het verantwoord. Op deze manier zijn sectoren ook goed voorbereid als het straks mogelijk is om op grotere schaal toegangstesten in te zetten.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport): “. De maatregelen zijn voor ons allemaal zwaar en het duurt nu al zo lang. Daarom kijken we voortdurend naar wat er wel mogelijk te maken is binnen de noodzakelijke beperkingen. We zijn ervan overtuigd dat we met toegangstesten voorzichtig en verantwoord activiteiten eerder open kunnen stellen, dan eerder het geval zou kunnen zijn, zodat de samenleving weer stap voor stap kan heropenen.”

Minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken): “Dit is een goede extra stap richting de heropening van onze economie. Veel ondernemers hebben het loodzwaar dus ik hoop dat we hiermee sectoren ruimte kunnen geven om weer aan de slag te gaan. We gaan nu kijken of het werkt zoals we verwachten, of het ondernemers helpt om weer eerder mensen te ontvangen en aan de slag te gaan. Ik hoop dat dit een bijdrage levert om de economie stap voor stap weer te heropenen.”

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap): “Belangrijk dat we hiermee beginnen, ook voor al die culturele instellingen die al heel lang geen publiek meer hebben kunnen ontvangen. De monumenten, musea, theaters en poppodia kunnen nu voorzichtig de deuren openen, ik kijk ernaar uit!”

Kijk voor meer nieuws over corona in ons

Uitleg bij de cijfers

Geteste personen in Fryslân
In het eerste blok staat het totaalaantal geteste inwoners van in Fryslân die sinds 1 juni door de GGD getest zijn. Het cijfer tussen haakjes geeft het verschil in aantal geteste personen ten opzichte van een week eerder aan.

Positief geteste personen in Fryslân
In het tweede blok staat het totaalaantal positieve tests van de GGD bij inwoners van Fryslân. Dit cijfer is inclusief het aantal bij GGD Fryslân gemelde positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Fryslân en andere instanties zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen. Het cijfer achter het plusteken geeft aan hoeveel personen in Fryslân sinds de laatste update positief zijn getest. GGD Fryslân vernieuwt dit cijfer elke werkdag. Elke instantie geeft het aantal positief geteste personen zo snel mogelijk aan GGD Fryslân door. Niet iedereen met klachten ondergaat een test. Dit cijfer geeft daarom geen gedetailleerd beeld van het aantal mensen met corona in Fryslân.

Aantal positief geteste personen in verpleeg- en verzorgingshuizen
In het derde blok staat het totaalaantal bij GGD Fryslân gemelde positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Fryslân. Dit cijfer maakt deel uit van het totaalaantal positief geteste personen in Fryslân en vernieuwen we elke maandag en donderdag. Het cijfer achter het plusteken geeft aan hoeveel positief geteste personen er sinds de vorige melding zijn bij gekomen. Bewoners van zorginstellingen hebben een hoger risico op een ernstig verloop van COVID-19 en worden bij corona-gerelateerde klachten eerder getest. Het kan daarom lijken dat het coronavirus vooral in zorginstellingen aanwezig is. Vanwege de privacy kunnen alleen totale cijfers worden gegeven en niet de cijfers van een specifiek verpleeg- of verzorgingshuis.

Ziekenhuisopnames in Fryslân
Dit cijfer laat zien hoeveel mensen met corona bij de GGD zijn gemeld die sinds begin maart op de intensive care en andere afdelingen van Friese ziekenhuizen hebben gelegen.

Overledenen in Fryslân
Het eerste cijfer betreft het totaalaantal sterfgevallen van inwoners van Fryslân door corona, voor zover bij de GGD gemeld. Ze komen van instanties zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en huisartsenpraktijken. Zij streven ernaar om het aantal overledenen binnen 24 uur aan ons door te geven, zodat wij een actueel totaalbeeld hebben. Echter; hier gaat ook wel eens langere tijd overheen. Ook is het melden van een sterfgeval niet verplicht. Daarnaast overlijden er ook mensen in hun thuisomgeving of in een tehuis van wie het vermoeden bestaat dat ze het coronavirus onder de leden hadden.

Aantal vaccinaties
Dit is het aantal door de GGD bij inwoners van Fryslân gezette vaccinaties. Daarnaast gebeurt het prikken door zorginstellingen, ziekenhuizen en huisartsen. Hier heeft GGD Fryslân geen cijfers van. Het aantal vaccinaties staat niet gelijk aan het aantal inwoners van Fryslân dat een keer ingeënt is. Sommige mensen zijn inmiddels twee keer geprikt. GGD Fryslân vaccineert zorgmedewerkers, mobiele ouderen en iedereen zonder beperking tussen de 18 en 60 jaar.

Alle cijfers per gemeente

De Rijksoverheid heeft een kaart gepubliceerd waarbij relevante coronagegevens per gemeente te zien zijn. Deze kaart laat ook zien waar zich de meeste coronagevallen bevinden.

Bekijk de coronagegevens per gemeente

Disclaimer

Bovenstaande kaart wordt eenmaal per dag bijgewerkt met de meest recente cijfers van het RIVM op basis van cijfers die alle GGD'en en gemeenten doorgeven. Door correcties achteraf in het systeem kunnen wijzigingen in de reeds gepubliceerde aantallen optreden. Daarnaast kunnen er kleine verschillen ontstaan tussen de gegevens die deze RIVM-kaart laat zien en de cijfers die wij, als GGD Fryslân, communiceren. Dat heeft te maken met het moment waarop de cijfers worden bijgewerkt. Onze eigen cijfers, bovenaan deze pagina, zijn de cijfers die wij voor het laatst hebben bijgewerkt.

Colofon

Dit is een publicatie van het RIVM. Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding van het RIVM.