Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Laatste nieuws en cijfers

De actuele cijfers van Fryslân

             
  Geteste personen Positief geteste personen Positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen Ziekenhuisopnames totaal Overleden personen Aantal vaccinaties
Aantal totaal
Verschil met vorige datum


556.084
+6.737

55.381
+142
2.286
+20
628
+1
489
+0
719.424
+3.089
Laatst bijgewerkt 15-10-2021 15-10-2021 11-10-2021 15-10-2021 15-10-2021 15-10-2021

We actualiseren de cijfers van de positief geteste personen, ziekenhuisopnames en overleden personen elke werkdag om 16.00 uur. Het totaal aantal geteste personen vernieuwen we elke vrijdag. De positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen passen we op maandag aan. De toe- of afname is gerekend vanaf de laatste keer dat het cijfer is aangepast. Het aantal door de GGD gezette vaccinaties bij inwoners van Fryslân vernieuwen we elke vrijdag. 

Laatste nieuwsberichten

Besmettingen met helft gestegen, testen mede belangrijk door griep

Voor het eerst in een maand zijn de Friese coronabesmettingen opgelopen. Er waren deze week 778 positieve tests, ruim de helft meer dan een week eerder. Vanwege het koudere weer gaat de vaccinatiebus minder vaak op pad. In plaats daarvan kiest de GGD voor tijdelijke priklocaties in buurt- en dorpshuizen en wijkcentra. Mede vanwege het griepseizoen blijft het testen op corona van belang.

De stijging van het tal besmettingen is even hoog als het landelijk gemiddelde. Waar Fryslân een maand geleden nog op kop ging met het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, zit de provincie nu in de middenmoot. Hoewel de positieve tests weer oplopen, geldt dit in veel mindere mate voor de ziekenhuisopnames die aan de GGD zijn doorgegeven. Juist de hoge druk op de ziekenhuizen was eerder aanleiding om de maatschappij grotendeels op slot te zetten.

Dat de cijfers nu oplopen, is verklaarbaar. Sinds 25 september zijn de meeste beperkende maatregelen vervallen en komen mensen meer in contact met elkaar. Het effect van zo’n versoepeling is meestal twee weken later merkbaar. Door het killere weer, verblijven mensen meer binnen, waar het virus zich makkelijker kan verspreiden, zeker als er onvoldoende ventilatie is.

Het aantal clusters van meer dan drie besmettingen die aan elkaar te linken zijn, neemt toe. Er zijn slechts enkele grote clusters van meer dan tien gevallen. De besmettingen lopen op in bijna alle leeftijdsgroepen. Alleen onder tieners waren er minder nieuwe besmettingen. Boven de zeventig jaar blijven de aantallen laag.

Griepseizoen

Ondertussen is het griepseizoen (influenza) officieel vastgesteld. Dat betekent dat meer mensen verkoudheidsklachten krijgen. Die klachten zijn doorgaans niet te onderscheiden van coronaklachten. Terwijl het ziekteverloop van corona juist veel ernstiger kan zijn, vooral voor ongevaccineerden. GGD Fryslân blijft mensen met klachten oproepen om te blijven testen en schaalt de testmogelijkheden op. Zodat corona zich zo min mogelijk verspreidt en er geen overbelasting van de ziekenhuizen is door én coronapatiënten én grieppatiënten. Kwetsbare groepen krijgen een uitnodiging van hun huisarts voor de griepprik. Die inenting vermindert de kans om griep te krijgen en beperkt het ziekteverloop.

Prikken in dorps- en buurthuizen

De GGD gaat binnenkort zogeheten pop-up-locaties gebruiken: één of twee dagen vaccineren in een dorpshuis, buurthuis of een ander gebouw. Dat biedt meer comfort dan de vaccinatiebus, nu de temperaturen dalen. Bovendien weten de mensen naar verwachting de weg nog makkelijker te vinden naar het vertrouwde buurthuis dan naar de vaccinatiebus. De eerste keer dat GGD Fryslân van zo’n tijdelijke locatie gebruik gaat maken, is op 3 en 4 november in Wijkcentrum De Hooidollen in de Leeuwarder wijk Bilgaard.

Het gebruik van de vaccinatiebus bouwt de GGD af. De komende week staat de bus in Gorredijk (vandaag 15 oktober) en Oldeberkoop (woensdag). Iedereen boven de twaalf jaar kan zich daar zonder afspraak laten inenten.

Vaccinatiegraad

Van alle 570.000 Friezen van boven de twaalf jaar is 77 procent nu volledig gevaccineerd. Er zijn deze week 3089 prikken gezet. In meer dan een derde van die gevallen gebeurde dit zonder afspraak. Het spontaan inenten gebeurt behalve in de bus op alle vier vaste locaties (Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek), tot een uur voor sluitingstijd.

Van alle leeftijdsgroepen zijn de tieners momenteel de grootste groep die zich laten laat vaccineren. Inmiddels hebben drie op de vijf jongeren tussen de 12 en 18 jaar een eerste prik gehad.

Voor Friese inwoners met prikangst zijn er in Sneek op dinsdag en zaterdag aparte spreekuren. Hier heeft de afgelopen weken een twintigtal mensen gebruik van gemaakt.

De cijfers  

De afgelopen week zijn 6737 coronatesten afgenomen bij inwoners van Fryslân. Bijna 1600 meer dan een week eerder. In totaal zijn nu 556.084 tests door Friezen bij de GGD gedaan. In de

Noordoosthoek bleven de besmettingscijfers relatief hoog.

Met de 778 besmet geraakte personen van deze week zijn nu in totaal 55.239 Friezen positief getest. In de afgelopen zeven dagen zijn zes ziekenhuisopnames gemeld aan GGD Fryslân (vorige week vier). Voor het eerst in een maand is een sterfgeval doorgegeven aan de GGD.

Gemeenten 

Noardeast-Fryslân en Achtkarspelen telden de afgelopen week de meeste nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. In zeven van de achttien gemeenten was sprake van meer dan een verdubbeling. In Tytsjerksteradiel en Dantumadiel daalden de cijfers.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Noardeast-Fryslân 135 (97), Leeuwarden 90 (67), Heerenveen 86 (37), Smallingerland 82 (49), Achtkarspelen 78 (31), Súdwest-Fryslân 62 (54), Waadhoeke 58 (23), Tytsjerksteradiel 41 (50), De Fryske Marren 39 (23), Opsterland 38 (23), Dantumadiel 29 (31), Weststellingwerf 12 (5), Ooststellingwerf 11 (2), Terschelling 10 (5), Harlingen 4 (2), Vlieland 2 (0), Ameland 1 (0) en Schiermonnikoog 0 (0).  

De testlocatie van GGD Fryslân voor het coronavirus verhuist binnen Drachten van de Eikesingel 62 naar het Fries Congrescentrum aan de Oprijlaan 3. Hier is de vaccinatielocatie van de GGD sinds 1 maart dit jaar ook gevestigd. De testlocatie krijgt een aparte in- en uitgang. Vanaf dinsdag 12 oktober staan de eerste testafspraken gepland op de nieuwe locatie.

De GGD was al langere tijd op zoek naar een nieuwe locatie in Drachten. Directeur van GGD Fryslân, Margreet de Graaf, is blij met deze nieuwe plek: “Deze locatie kunnen we - net als die in Leeuwarden - inzetten voor testen én vaccineren. Weliswaar gescheiden door flexibele compartimenten. Zodat we wat betreft ruimte kunnen opschalen naar méér testen of juist méér vaccineren. Wat de situatie op dat moment van ons verlangt.”

De testlocatie in Drachten beschikt over vier teststraten. Om zicht te houden op het virus test de GGD mensen met klachten en personen die in nauw contact zijn geweest met iemand met corona. Dit gebeurt met PCR-testen. Deze zijn het betrouwbaarst. Op dit moment test GGD Fryslân ruim 5000 mensen per week, verspreid over vijf locaties. Naast Drachten gebeurt dit in Heerenveen, Leeuwarden, IJlst en Kollum.

De testlocatie in Drachten is alleen geopend op afspraak (via coronatest.nl, 0800-1202 of voor zorg- en onderwijsmedewerkers 0800-8101). Hoe lang deze en andere testlocaties nodig zijn, hangt af van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.  

Besmettingen blijven in Fryslân wel dalen, eerste derde prik gezet

Voor de vierde week op rij zijn de Friese coronabesmettingen gedaald. Al is de afname beperkt: van 529 vorige week naar 499 deze week. Landelijk gezien was Fryslân de enige provincie waar de cijfers daalden. Voor de eerste keer is vandaag (vrijdag) een derde coronaprik gezet bij een inwoner van Fryslân.

Door de afname kleurt Fryslân als laatste Nederlands provincie ook oranje op de Europese coronakaart. Waar de cijfers hier de afgelopen tijd verhoudingsgewijs hoog waren, zijn ze nu nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde.

In de noordoosthoek van de provincie dalen de cijfers voor het eerst in vijf weken. Ze namen ook iets sneller af dan in de rest van de provincie. Er zijn geen uitgesproken grote clusters meer. Toch duiken relatief gezien nog steeds de meeste besmettingen op in dit deel van de provincie. Waar Noardeast-Fryslân en Dantumadiel landelijk koplopers waren onder de gemeenten, zijn ze ook in dat opzicht gedaald.

Vaccinaties

Dankzij de 3408 inentingen in de afgelopen week, is de vaccinatiegraad verder gestegen. Van alle 570.000 inwoners van Fryslân boven de twaalf jaar is 76,3 procent nu volledig gevaccineerd. Vorige week was dit 75,9 procent. Na de vier Friese Waddeneilanden zijn procentueel gezien in Harlingen (79,0), Heerenveen (78,5) en de Stellingwerven (78,3 en 78,4) de meeste mensen boven de twaalf volledig gevaccineerd. Inmiddels zijn er door de GGD 716.335 prikken gezet bij Friezen.

Derde prik

Vandaag (vrijdag) heeft de eerste persoon in Fryslân een derde coronavaccinatie gekregen. Sinds woensdag krijgen alleen mensen met een slecht afweersysteem hiervoor via het ziekenhuis een uitnodiging. De GGD verzorgt deze inentingen. In Fryslân komen hiervoor zo’n 11.000 inwoners in aanmerking.

16.000 prikken zonder afspraak

Het aandeel prikken zonder afspraak neemt verder toe. Dit gebeurt nu bij twee op de vijf inentingen. Dit kan op de vier vaste locaties in Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek, tot een uur voor sluitingstijd. Sinds de start op 9 juli is hier bijna 12.000 keer gebruik van gemaakt. Deze week waren dit er 1395.

De prikbus noteerde deze week de 4000e vaccinatie sinds hier op 1 juni mee begonnen is. Ook deze inentingen gaan zonder afspraak. De komende week staat de bus in Drachten (dinsdag), Leeuwarden (woensdag), Damwoude (donderdag) en Oldeberkoop (vrijdag). Opgeteld is er nu op vaste locaties en in de vaccinatiebus 16.000 keer geprikt zonder afspraak.

Mensen kiezen voor afspraakloos prikken vanwege het gemak. Het tonen van een identiteitsbewijs is voldoende. Een afspraak maken via website of telefoonnummer is voor sommigen moeilijk of vervelend. Geregeld komen mensen langs die toevallig in de buurt waren. Voor anderen is een afspraak lastig in te passen in het werk. Mede daarom zijn alle vaccinatielocaties ook een avond per week open. Openingstijden staan op de website.

Mensen met prikangst kunnen op afspraak terecht in Sneek, op dinsdagen en zaterdagen. Op de eerste zaterdag kwam hier het maximumaantal van acht mensen op af. Zeven lieten zich prikken.

Friestalige informatie

De Friestalige coronainformatie die mensen via een GGD-website kunnen laten voorlezen, is uitgebreid. Er is nu informatie te horen over onder meer vaccineren, testen en coronatoegangsbewijzen.

Scholen

Voor het eerst in drie weken liep het aantal besmettingen bij kinderen en leraren die naar de basisschool gaan weer op. Van 51 vorige week naar 85 deze week. Het hoogste aantal besmettingen op één school was negen. Bij de meeste scholen gaat het om een enkele besmetting. Sinds 20 september hoeven alleen nog de ‘beste vriendjes’ van een positieve leerling in quarantaine.

In het voorgezet onderwijs namen de besmettingen juist af, van 147 naar 95 in een week tijd. Hier was één cluster van meer dan tien personen.

De cijfers  

De afgelopen week zijn 5152 coronatesten afgenomen bij inwoners van Fryslân. Een week eerder waren dit er 5034. In totaal zijn nu 549.352 tests door Friezen bij de GGD gedaan. 

Met de 499 besmettingen van deze week zijn nu in totaal 54.461 Friezen positief getest. Het aantal besmettingen in Fryslân liep vooral op onder basisschoolleerlingen en dertigers. Tieners kennen het meeste aantal positieve tests, al lag dit wel lager dan week eerder. Onder zeventigplussers zijn er nauwelijks positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen zijn vier ziekenhuisopnames gemeld aan GGD Fryslân (vorige week één). Voor de derde week op rij zijn er geen sterfgevallen doorgegeven aan de GGD.

Gemeenten 

In Waadhoeke en Smallingerland steeg het aantal positieve tests deze week naar verhouding het hardst. De grootste dalers waren Harlingen en Dantumadeel.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Noardeast-Fryslân 97 (117), Leeuwarden 67 (66), Súdwest-Fryslân 54 (60), Tytsjerksteradiel 50 (52), Smallingerland 49 (29), Heerenveen 37 (36), Dantumadiel 31 (54), Achtkarspelen 31 (35), Opsterland 23 (27), De Fryske Marren 23 (22), Waadhoeke 23 (8), Weststellingwerf 5 (7), Terschelling 5 (3), Harlingen 2 (9), Ooststellingwerf 2 (3),  Ameland 0 (1), Schiermonnikoog 0 (0) en Vlieland 0 (0).  

Besmettingen verder gedaald, noordoosten blijft hoog scoren

De Friese coronabesmettingen zijn deze week gedaald tot het laagste niveau van de afgelopen drie maanden. De 529 positieve tests lagen 11 procent onder de 597 van vorige week. Meer dan de helft van de besmettingen is aangetroffen in het noordoosten van de provincie. Daar zijn vier van de zes grotere clusters te vinden: in de horeca, op scholen en bij een dorpsfeest.

Dantumadiel en Noardeast-Fryslân staan landelijk in de top van de gemeenten met
– omgerekend per 100.000 inwoners – de hoogste besmettingscijfers. Ook de andere gemeenten in de noordoosthoek van de provincie, Tytsjerksteradiel  en Achtkarspelen, scoren hoog. Fryslân blijft ten opzichte van andere provincies in de top 3 staan. Alleen in Limburg en Utrecht zijn de cijfers hoger. Er zijn meer clusters van tien of meer besmettingen die aan elkaar te linken zijn in de provincie: 6 tegen vorige week 3.

De hogere cijfers in het noordoosten zijn daar al een tijdje zichtbaar. Ook het vindpercentage is er hoger. Dit kan erop wijzen dat mensen zich daar minder snel laten testen. Waar de noordoosthoek goed is voor bijna 70 procent van de positieve tests, is er een kwart (1300) van de Friese tests afgenomen. Dit kan erop wijzen dat mensen zich daar minder snel laten testen. Het betekent dat de verspreiding van het virus daar minder goed in beeld is. Een groot deel van de besmette groep is tussen de 18 en 30 jaar. In Achtkarspelen vormen kinderen de grootste groep.

Vaccinaties

Het aantal vaccinaties liep in de afgelopen week iets terug, naar 4560 inentingen. Inmiddels zijn er door de GGD 712.927 prikken gezet bij inwoners van Fryslân. De vaccinatiegraad in de provincie is in een week met een half procent gestegen. Van de 570.000 Friezen die twaalf jaar of ouder zijn is 75,9 procent volledig gevaccineerd.

De vaccinatiegraad ligt vooral in Achtkarspelen (69,5 procent) en Dantumadiel (69,3) onder het Friese gemiddelde. Tot nu toe hebben twintigers en dertigers daar minder vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich te laten vaccineren.

Het prikken zonder afspraak nam iets af. Van 1502 vorige week naar 1382 deze week. Afspraakloos vaccineren is mogelijk op de vier vaste locaties in Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek, tot een uur voor sluitingstijd. Mensen met prikangst kunnen op afspraak terecht in Sneek, op dinsdagen en zaterdagen.

De vaccinatiebus blijft eveneens de mogelijkheid bieden om een prik zonder afspraak dichtbij huis te halen. De komende week staat de bus in Burgum (vrijdag 1 oktober), Siegerswoude (woensdagochtend), Frieschepalen (woensdagmiddag) en Harlingen (donderdag).

Scholen

Waar op basisscholen het aantal besmettingen verder terugliep, waren er in het voortgezet en hoger onderwijs deze week meer positieven te noteren. Op basisscholen liepen de besmettingen terug van 67 naar 51. Voor de tweede week op rij halveerde het aantal tests in deze leeftijdsgroep. In het voortgezet en hoger onderwijs daalde het aantal tests iets minder hard. In het voortgezet onderwijs liepen de positieve resultaten op van 123 naar 147.

De voorlichting over corona op scholen is inmiddels afgerond. Na een maand met veel bezoeken aan mbo en hbo zijn alle verzoeken van scholen om langs te komen afgehandeld. Wel zijn er nog enkele mogelijkheden voor studenten om zich op school te laten vaccineren.

Testen voor reizen

De Rijksoverheid stopt met ingang van vrijdag 1 oktober (vandaag) met het gratis testen voor wie op reis wil. Voortaan kan dit alleen tegen betaling, via Testenvoorjereis.nl. Mogelijk melden reizigers zich daardoor bij de GGD voor een gratis test. Dat heeft geen zin. De GGD registreert geen negatieve testuitslagen waardoor die niet te gebruiken zijn voor een QR-code in de CoronaCheck-app. Dit geldt zowel voor reizigerstesten als voor Testen voor Toegang. De GGD registreert alleen wie positief test, want dat is uit volksgezondheidsoogpunt van belang bij de opsporing en indamming van het virus.

De cijfers  

De afgelopen week zijn 5034 coronatesten afgenomen bij inwoners van Fryslân. Een week eerder waren dit er 6201. In totaal zijn nu 544.163 tests door Friezen bij de GGD gedaan. 

Met de 529 besmettingen van deze week zijn nu in totaal 53.962 Friezen positief getest. Het aantal besmettingen in Fryslân liep vooral op onder tieners en veertigers. Onder zeventigplussers zijn er nauwelijks positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen is één ziekenhuisopname gemeld aan GGD Fryslân. Vijf minder dan vorige week. Er zijn net als vorige week geen sterfgevallen doorgegeven aan de GGD.

Gemeenten 

In vijf gemeenten steeg het aantal besmettingen, met Dantumadiel en Tytsjerksteradiel als grootste stijgers. In Waadhoeke was sprake van een daling met 80 procent.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Noardeast-Fryslân 117 (123), Leeuwarden 66 (88), Súdwest-Fryslân 60 (59), Dantumadiel 54 (38), Tytsjerksteradiel 52 (36), Heerenveen 36 (50), Achtkarspelen 35 (35), Smallingerland 29 (49), Opsterland 27 (21), De Fryske Marren 22 (25), Harlingen 9 (6), Waadhoeke 8 (42), Weststellingwerf 7 (12), Ooststellingwerf 3 (7),  Terschelling 3 (5), Ameland 1 (1), Schiermonnikoog 0 (0) en Vlieland 0 (0).  

Besmettingen verder omlaag, alertheid vanwege versoepelingen

Voor de tweede week op rij is het aantal coronabesmettingen in Fryslân gedaald. De 597 positieve tests waren bijna een derde minder dan een week eerder. Onder basisscholieren was de afname het grootst. Vanwege de versoepelingen die zaterdag ingaan, is de GGD alert: in juli leidde dit tot een snelle piek aan besmettingen, die maar langzaam wegebde.

De daling van het aantal besmettingen in Fryslân is vergelijkbaar met het landelijk beeld. Fryslân heeft – omgerekend per 100.000 inwoners – niet langer het hoogste besmettingscijfer van Nederland. Wel kleurt Fryslân op de Europese coronakaart samen met Flevoland en Zuid-Holland als enige Nederlandse provincies nog rood. Er waren de afgelopen week in de provincie nog drie clusters van meer dan tien besmettingen, met als hoogste aantal 14 positief getesten.

Hoewel de weekcijfers omlaag gaan, kijkt GGD Fryslân met enige zorg naar versoepelingen die morgen ingaan. De laatste dagen lopen de positieve aantallen niet meer terug. Het vindpercentage – welk deel van de getesten positief is - begint weer te stijgen. In de horeca zijn alweer enige clusters gesignaleerd, net als bij enkele dorpsfeesten. Het is mede een reden waarom Noardeast-Fryslân deze week relatief gezien de hoogste besmettingscijfers van het land heeft.

Bovendien is de handhaving van het gebruik van het coronatoegangsbewijs nog een punt van aandacht. Niet alle horecagelegenheden zitten hier op te wachten, niet overal zijn voldoende handhavers. Vanuit medisch oogpunt ziet de GGD hier het risico opduiken dat er net als in juli een nieuwe piek in het aantal besmettingen kan komen. Vandaar dat de oproep blijft om bij klachten naar de teststraat te gaan en het coronatoegangsbewijs te gebruiken waar dit nodig is.

Vaccinatiegraad hoger

De vaccinatiecijfers per gemeente liggen iets hoger dan eerder is aangegeven. Dit komt doordat de Janssen-vaccinaties nog niet volledig in de cijfers waren verwerkt. Waar van andere coronavaccins twee inentingen nodig zijn, is van Janssen één prik voldoende. Ook de groep die corona al heeft doorgemaakt en daardoor slechts één prik nodig heeft, was deels niet meegenomen. Van alle 570.000 Friese twaalfplussers is iets meer dan 75 procent nu volledig gevaccineerd, 3 procent meer dan eerder was gemeld.

De Friese vaccinatiegraad blijft iets achterlopen op het landelijke cijfer. Dit komt vooral door minder prikken bij de leeftijdsgroep 26 tot 35 jaar. GGD Fryslân probeert op diverse manieren de vaccinatiedrempel te verlagen. Komende week starten de vorige week aangekondigde prikangst-dagen in Sneek.

Uit cijfers van het RIVM en ziekenhuizen blijkt dat het vooral ongevaccineerden zijn die nu nog besmet raken en hiervan gevolgen ondervinden. Gevaccineerden kunnen het virus bij zich dragen maar besmetten nauwelijks andere gevaccineerden of ongevaccineerden.

Vaccinaties stabiel

Het aantal vaccinaties lag de afgelopen week op het niveau van vorige week. Waar toen sprake was van een toename na de persconferentie van het kabinet, is die niet verder doorgezet. Met de 4841 prikken van deze week zijn nu door de GGD 708.367 vaccins gegeven aan inwoners van Fryslân.

Het prikken zonder afspraak nam iets toe. Van 1389 vorige week naar 1502 deze week. Afspraakloos vaccineren is mogelijk op de vier vaste locaties in Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek, tot een uur voor sluitingstijd. 

De vaccinatiebus blijft eveneens de mogelijkheid bieden om een prik zonder afspraak dichtbij huis te halen. De komende week staat de bus in Holwerd (zaterdag 25 september), Opeinde (maandag) Workum (dinsdag), Gorredijk (woensdag), Oosterwolde (donderdag) en Burgum (vrijdag).

Derde prik

Komende maand kunnen mensen met een ernstige afweerstoornis een extra prik krijgen tegen corona. Voor hen zijn twee prikken mogelijk niet voldoende doordat hun afweersysteem minder afweerstoffen aanmaakt. Wie hiervoor in aanmerking komt, krijgt vanaf 6 oktober een uitnodiging. Vaccineren gebeurt met Pfizer en Moderna, ook als men eerder een ander vaccin heeft gehad.

Basisscholen

In de basisscholen liep het aantal besmettingen terug van 176 naar 67. Het aantal tests in die leeftijdsgroep is meer dan gehalveerd. Sinds afgelopen maandag hoeven bassischolen geen hele klassen meer naar huis te sturen als een leerling besmet is. Dit gebeurt alleen nog met de kinderen met wie ze in hun besmettelijke periode het meeste contact hebben gehad. Hierdoor zijn er ook minder tests nodig om op de vijfde dag uit quarantaine te kunnen.

Of het aantal besmettingen daadwerkelijk sterk daalt op de scholen, is nog de vraag. Door er veel minder testen zijn, vindt de GGD minder besmettingen. Bij vrijwel alle scholen ging het deze week om enkele besmettingen. Eén basisschool kende tien of meer positieve leerlingen en leerkrachten. In het voortgezet onderwijs daalde het aantal positieven licht, van 141 naar 123.

De cijfers  

De afgelopen week zijn 6201 coronatesten afgenomen bij inwoners van Fryslân. Een week eerder waren dit er 8037. In totaal zijn nu 539.106 tests door Friezen bij de GGD gedaan. 

De 597 besmettingen van deze week (vorige week 872) brengen het totaal aan Friese positieve tests op 53.433 In de afgelopen zeven dagen zijn zes ziekenhuisopnames gemeld aan GGD Fryslân. Even veel als vorige week. Er zijn geen sterfgevallen doorgegeven bij de GGD.

Gemeenten 

In vrijwel alle gemeenten daalde het aantal besmettingen. In Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel was sprake van een stijging met zo’n 30 procent.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Noardeast-Fryslân 123, (97), Leeuwarden 88 (156), Heerenveen 50 (117), Súdwest-Fryslân 59 (94), Smallingerland 49 (75), Waadhoeke 42 (49), Dantumadiel 38 (68), Tytsjerksteradiel 36 (26), Achtkarspelen 35 (40), De Fryske Marren 25 (53), Opsterland 21 (48), Weststellingwerf 12 (13), Ooststellingwerf 7 (23),  Harlingen 6 (7), Terschelling 5 (5), Ameland 1 (0), Schiermonnikoog 0 (1) en Vlieland 0 (0).  

Kijk voor meer nieuws over corona in ons

Uitleg bij de cijfers

Geteste personen in Fryslân
In het eerste blok staat het totaalaantal geteste inwoners van in Fryslân die door de GGD getest zijn. Het cijfer tussen haakjes geeft het verschil in aantal geteste personen ten opzichte van een week eerder aan.

Positief geteste personen in Fryslân
In het tweede blok staat het totaalaantal positieve tests van de GGD bij inwoners van Fryslân. Dit cijfer is inclusief het aantal bij GGD Fryslân gemelde positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Fryslân en andere instanties zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen. Het cijfer achter het plusteken geeft aan hoeveel personen in Fryslân sinds de laatste update positief zijn getest. GGD Fryslân vernieuwt dit cijfer elke werkdag. Elke instantie geeft het aantal positief geteste personen zo snel mogelijk aan GGD Fryslân door. Niet iedereen met klachten ondergaat een test. Dit cijfer geeft daarom geen gedetailleerd beeld van het aantal mensen met corona in Fryslân.

Aantal positief geteste personen in verpleeg- en verzorgingshuizen
In het derde blok staat het totaalaantal bij GGD Fryslân gemelde positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Fryslân. Dit cijfer maakt deel uit van het totaalaantal positief geteste personen in Fryslân en vernieuwen we elke maandag en donderdag. Het cijfer achter het plusteken geeft aan hoeveel positief geteste personen er sinds de vorige melding zijn bij gekomen. Bewoners van zorginstellingen hebben een hoger risico op een ernstig verloop van COVID-19 en worden bij corona-gerelateerde klachten eerder getest. Het kan daarom lijken dat het coronavirus vooral in zorginstellingen aanwezig is. Vanwege de privacy kunnen alleen totale cijfers worden gegeven en niet de cijfers van een specifiek verpleeg- of verzorgingshuis.

Ziekenhuisopnames in Fryslân
Dit cijfer laat zien hoeveel mensen met corona bij de GGD zijn gemeld die sinds begin maart op de intensive care en andere afdelingen van Friese ziekenhuizen hebben gelegen.

Overledenen in Fryslân
Het eerste cijfer betreft het totaalaantal sterfgevallen van inwoners van Fryslân door corona, voor zover bij de GGD gemeld. Ze komen van instanties zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en huisartsenpraktijken. Zij streven ernaar om het aantal overledenen binnen 24 uur aan ons door te geven, zodat wij een actueel totaalbeeld hebben. Echter; hier gaat ook wel eens langere tijd overheen. Ook is het melden van een sterfgeval niet verplicht. Daarnaast overlijden er ook mensen in hun thuisomgeving of in een tehuis van wie het vermoeden bestaat dat ze het coronavirus onder de leden hadden.

Aantal vaccinaties
Dit is het aantal door de GGD bij inwoners van Fryslân gezette vaccinaties. Daarnaast gebeurt het prikken door zorginstellingen, ziekenhuizen en huisartsen. Hier heeft GGD Fryslân geen cijfers van. Het aantal vaccinaties staat niet gelijk aan het aantal inwoners van Fryslân dat een keer ingeënt is. Sommige mensen zijn inmiddels twee keer geprikt. GGD Fryslân vaccineert zorgmedewerkers, mobiele ouderen en iedereen zonder beperking tussen de 18 en 60 jaar.

Alle cijfers per gemeente

De Rijksoverheid heeft een kaart gepubliceerd waarbij relevante coronagegevens per gemeente te zien zijn. Deze kaart laat ook zien waar zich de meeste coronagevallen bevinden.

Bekijk de coronagegevens per gemeente

Disclaimer

Bovenstaande kaart wordt eenmaal per dag bijgewerkt met de meest recente cijfers van het RIVM op basis van cijfers die alle GGD'en en gemeenten doorgeven. Door correcties achteraf in het systeem kunnen wijzigingen in de reeds gepubliceerde aantallen optreden. Daarnaast kunnen er kleine verschillen ontstaan tussen de gegevens die deze RIVM-kaart laat zien en de cijfers die wij, als GGD Fryslân, communiceren. Dat heeft te maken met het moment waarop de cijfers worden bijgewerkt. Onze eigen cijfers, bovenaan deze pagina, zijn de cijfers die wij voor het laatst hebben bijgewerkt.

Colofon

Dit is een publicatie van het RIVM. Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding van het RIVM.