Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Actuele cijfers over het coronavirus in Fryslân

De actuele cijfers van Fryslân

Actuele corona cijfers - 29 september 2020

We actualiseren de cijfers van de positief geteste personen, ziekenhuisopnames en overleden personen elke dinsdag en vrijdag om 12.00 uur. De geteste personen en de positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen worden alleen op vrijdag geactualiseerd. De toe- of afname (getal tussen de haakjes) is gerekend vanaf de laatste keer dat het cijfer is aangepast.

Uitleg bij de cijfers

Geteste personen in Fryslân
In het eerste blok staat het totaalaantal geteste personen in Fryslân dat sinds 1 juni is getest op één van de drie testlocaties in Fryslân of is getest door het mobiele testteam dat mensen test in hun thuissituatie als men niet in de gelegenheid is een testlocatie te bezoeken. Het cijfer tussen haakjes geeft het verschil in aantal geteste personen ten opzichte van een week eerder aan.

Positief geteste personen in Fryslân

      In het tweede blok staat het totaalaantal positief geteste personen in Fryslân. Dit cijfer is inclusief het aantal bij GGD Fryslân gemelde positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Fryslân. Andere instanties die testen zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen.

Het cijfer achter het plusteken geeft aan hoeveel personen in Fryslân sinds de laatste update positief zijn getest. GGD Fryslân vernieuwt dit cijfer elke dinsdag en vrijdag. Elke instantie geeft het aantal positief geteste personen zo snel mogelijk aan GGD Fryslân door. Niet iedereen met klachten ondergaat een test. Dit cijfer geeft daarom geen gedetailleerd beeld van het aantal mensen met corona in Fryslân.

Aantal positief geteste personen in verpleeg- en verzorgingshuizen
In het derde blok staat het totaalaantal bij GGD Fryslân gemelde positief geteste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Fryslân. Dit cijfer maakt deel uit van het totaalaantal positief geteste personen in Fryslân. Het cijfer achter het plusteken geeft aan hoeveel positief geteste personen er sinds vorige week zijn bij gekomen. Bewoners van zorginstellingen hebben een hoger risico op een ernstig verloop van COVID-19 en worden bij corona-gerelateerde klachten eerder getest. Het kan daarom lijken dat het coronavirus vooral in zorginstellingen aanwezig is. Omdat niet elke inwoner van Fryslân met klachten een test ondergaat, zijn de totale cijfers en de cijfers over bewoners van zorginstellingen niet goed met elkaar te vergelijken. Vanwege de privacy kunnen alleen totale cijfers worden gegeven en niet de cijfers van een specifiek verpleeg- of verzorgingshuis.

Ziekenhuisopnames in Fryslân
Dit cijfer laat zien hoeveel mensen met corona bij de GGD zijn gemeld die sinds begin maart op de intensive care en andere afdelingen van Friese ziekenhuizen hebben gelegen.

Overledenen in Fryslân
Het eerste cijfer betreft het totaalaantal sterfgevallen van inwoners van Fryslân door corona. Ze komen van instanties zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en huisartsenpraktijken. Zij streven ernaar om het aantal overledenen binnen 24 uur aan ons door te geven, zodat wij een actueel totaalbeeld hebben. Echter; hier gaat ook wel eens langere tijd overheen. Ook is het melden van een sterfgeval niet verplicht. Daarnaast overlijden er ook mensen in hun thuisomgeving of in een tehuis van wie het vermoeden bestaat dat ze het coronavirus onder de leden hadden.

Alle cijfers per gemeente

Het RIVM heeft een kaart gepubliceerd waarbij relevante coronagegevens per gemeente te zien zijn. Deze kaart laat verder zien waar zich de meeste coronagevallen bevinden.

Beweeg met je muis over een gemeente, dan zie je het aantal corona gerelateerde ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners. Als je op de gemeente klikt, dan zie je de volgende cijfers:

  • Het aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten in de gemeente
  • Het aantal geregistreerde mensen die positief zijn getest op het coronavirus in de gemeente
  • Aantal mensen dat is overleden aan het coronavirus in de gemeente

Disclaimer

Bovenstaande kaart wordt eenmaal per dag bijgewerkt met de meest recente cijfers van het RIVM op basis van cijfers die alle GGD'en en gemeenten doorgeven. Door correcties achteraf in het systeem kunnen wijzigingen in de reeds gepubliceerde aantallen optreden. Daarnaast kunnen er kleine verschillen ontstaan tussen de gegevens die deze RIVM-kaart laat zien en de cijfers die wij, als GGD Fryslân, communiceren. Dat heeft te maken met het moment waarop de cijfers worden bijgewerkt. Onze eigen cijfers, bovenaan deze pagina in de blauwe blokken, zijn de cijfers die wij voor het laatst hebben bijgewerkt.

Colofon

Dit is een publicatie van het RIVM. Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding van het RIVM.