Verheffing leptospirose, mede door survivalruns en mudraces

25 september 2020

GGD Fryslân ziet ook in 2020 een verheffing van het aantal patiënten met ernstige leptospirose (ziekte van Weil). De symptomen van een nog milde infectie (koorts, koude rillingen, spierpijn met name in de kuiten, hoofdpijn, buikpijn, braken en diarree) twee tot 30 dagen na een activiteit in oppervlaktewater of modder worden niet altijd herkend als passend bij leptospirose. Een delay in diagnose en behandeling kan ernstige gevolgen hebben zoals lever- en nierfalen, meningitis en overlijden.

De bron is steeds vaker besmetting door contact met gecontamineerd water tijdens deelname aan survivalruns en mudraces of trainingen hiervoor. GGD Fryslân zet een publiekscampagne op om deelnemers te attenderen op de risico’s als leptospirose en adviseert daarin bij klachten de huisarts te raadplegen.

De keuze van de diagnostische test is afhankelijk van de ziekteduur. Zorg daarom dat u de eerste ziektedag noteert op het labformulier. Bij een negatieve of inconclusieve uitslag en een blijvende verdenking op een recente infectie kan het onderzoek na ongeveer 2 weken herhaald worden. Overweeg bij een vermoeden van leptospirose om alvast blind te behandelen met amoxicilline of doxycycline. Inzicht in de ondernomen buitenactiviteiten van de patiënt helpt daarbij.