Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor professionals

HPV vaccinatie uitgebreid in 2023 voor iedereen geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003

06 december 2022

De vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) is onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma dat wordt gecoördineerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

  • Sinds 2022 worden meisjes én jongens uitgenodigd voor de HPV-vaccinatie in het jaar dat ze tien worden.
  • Daarnaast krijgen in 2022 en 2023 tieners tot 18 jaar, die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn de kans zich te beschermen tegen HPV.

Komend jaar is er een eenmalige inhaalcampagne voor iedereen geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003. Deze doelgroep krijgt in het jaar 2023 de mogelijkheid om zich kosteloos te beschermen tegen HPV. In januari 2023 ontvangt deze groep een uitnodiging voor twee HPV-vaccinaties. Met de uitnodiging kunnen zij zelf een afspraak plannen voor beide vaccinaties. Tussen de twee vaccinaties moet minimaal vijf maanden (bij voorkeur zes maanden) tijd zitten.

De HPV-vaccinaties voor deze groep zijn alleen in 2023 kosteloos beschikbaar. Wie vóór 1996 geboren en toch een vaccinatie wil tegen HPV kan terecht bij de huisarts. De vaccinatie tegen HPV is dan voor eigen rekening.

Meer info: https://www.rivm.nl/hpv-humaan-papillomavirus/hpv-vaccinatie