Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor professionals

Barometer meldingsplichtige infectieziekten in de provincie Fryslân

09 december 2019

Bij GGD Fryslân worden alle meldingsplichtige infectieziekten uit de provincie gemeld. Middels deze barometer willen wij u de trends in de provincie Fryslân laten zien. In tabel 1 vindt u de meldingsplichtige infectieziekten die bij GGD Fryslân zijn gemeld van januari tot en met 26 november 2019.

Infectieziekten provincie Friesland tot en met 20 november 2019

Infectieziekten januari tot en met december 2018

Hepatitis C

Vanaf 1 januari 2019 is de meldingsplicht voor chronische HCV opnieuw ingevoerd vanwege de verbeterde behandelingsmogelijkheden. Dit is de verklaring van het verschil in aantallen van 2018 en 2019.

Kinkhoest

Er is dit jaar weer een duidelijke toename van kinkhoest te zien ten opzichte van het aantal meldingen in 2018.

Leptospirose

In de maanden september en oktober 2019 zien we een piek van leptospirose. In totaal aantal zit Fryslân iets boven het landelijke gemiddelde. We hebben daar geen verklaring voor.