Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor professionals

Afnemen van een test op SARS-CoV-2 door de huisarts bij een spoedindicatie

03 maart 2021

Thuisbemonstering door de GGD wordt getriageerd aan de hand van onderstaande criteria. Het streven is een gehonoreerde aanvraag zo spoedig mogelijk uit te voeren, maar het afnemen van de test kan niet altijd op dezelfde dag als de aanvraag plaatsvinden. Als er een spoedindicatie is verzoekt de GGD de huisarts zelf de patiënt zelf te bemonsteren. Voordeel is dan ook dat u zelf het testresultaat ontvangt.

Criteria voor thuisbemonstering:

  • Bedlegerigheid 
  • Meervoudig gehandicapt 
  • Longaandoening waarvoor zuurstof nodig is 
  • Slechtzienden 
  • Ouderen die hun huis niet meer uitkomen 
  • Bewoners van (psychiatrische) instellingen 
  • Beide ouders positief getest met kinderen tussen 0-4 die getest moeten worden 

Het afstemmen van thuisbemonstering kunt u doen met ons triageteam via
088 - 22 99 334 (dagelijks bereikbaar van 8.00-20.00 uur). 

Geen criteria voor thuisbemonstering zijn: 

  • Geen vervoer 
  • Anatomische afwijkingen in neus en/of keel 

Onterecht verwijzen voor thuisbemonstering zorgt voor boosheid gericht tegen het triageteam.   

Tips voor alternatief vervoer: