JGZ-richtlijnen: slimmer en sneller

Zie jij verschillen tussen de richtlijnen op papier en de uitvoering in de praktijk? Vind jij dat JGZ-richtlijnen van toegevoegde waarde zijn voor de gezondheid van jeugdigen? Of juist niet?

Dit project beoogt een verbetering van de ontwikkeling en implementatie van JGZ-richtlijnen. In mei 2018 is gestart met een landelijke vragenlijst, waarbij ervaringen rondom de implementatie en ontwikkeling van JGZ-richtlijnen zijn opgehaald. Tijdens de klantarena is met alle betrokkenen hier verder het gesprek aan gegaan. Vervolgens zijn in drie sessies het proces van ontwikkeling tot uitvoering van richtlijnen in kaart gebracht. Hierbij zijn knelpunten geanalyseerd en verbeterpunten aangedragen. Dit resulteert in een adviesrapport met actieplan.

Een korte video geeft een impressie van de resultaten van het project.

Bekijk de video

Nieuwsbrief

Wil je meer weten over dit project? In de nieuwsbrieven vind je informatie over de achtergronden en voortgang van dit project. De inmiddels verstuurde nieuwsbrieven kun je hieronder downloaden.