Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor professionals

Letselbeschrijving

We zien ze regelmatig in het nieuws: gehuld in witte pakken onderzoeken ze ter plaatse een misdrijf. Maar wist jij dat een forensisch arts ook ná een delict nog ingezet kan worden? Soms stelt de forensisch arts achteraf een letselbeschrijving op.

De forensisch arts maakt de letselverklaring in opdracht van politie of justitie. De arts vraagt hoe het letsel is ontstaan en doet vervolgens een lichamelijk onderzoek waarbij het letsel wordt bekeken. In de letselverklaring beschrijft de arts de verklaarde toedracht en hoe het letsel eruitziet. Op verzoek van de politie beoordeelt de arts of het letsel past bij de toedracht. Ook geeft de arts aan hoelang het kan duren voordat het lichamelijke letsel hersteld is. Soms gebeurt deze letselbeschrijving bij het slachtoffer van het misdrijf, maar soms ook bij de potentiële verdachte.

Letselrapportage

Ook als een betrokkene pas enige tijd na het opgelopen letsel aangifte doet en er van het letsel zelf (bijna) niets meer te zien is, kan er nog een beroep op de forensisch arts worden gedaan. Op basis van medische informatie die de forensisch arts inwint bij de behandelaar, wordt een letselrapportage gemaakt.

Een letselrapportage is uitgebreider dan een letselbeschrijving. Een letselrapportage bestaat uit een letselbeschrijving en een beoordeling daarvan. De forensisch arts maakt de letselbeschrijving én de rapportage. In de rapportage wordt aangegeven hoe het letsel ontstaan zou kunnen zijn (bijvoorbeeld met welk wapen), wanneer het letsel zou kunnen zijn toegebracht en of de bevindingen overeen komen met de opgegeven toedracht. Voorafgaand aan een letselrapportage moet de forensisch arts in het kader van de Wet Deskundigen in Strafzaken (WDS) door de rechter-commissaris worden benoemd als deskundige.

Veilig Thuis Friesland

Op dit moment werkt GGD Fryslân veel samen met Veilig Thuis Friesland. Deze organisatie biedt hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling. In sommige gevallen vragen medewerkers van Veilig Thuis hoe letsel of blauwe plekken toegebracht zouden kunnen zijn. Bijvoorbeeld door vallen, stoten of door slaan. Ook daarin adviseert de forensisch arts.

Letselspreekuur

Heb je zelf aangifte gedaan van mishandeling? Dan kun je bij GGD Fryslân terecht op het letselspreekuur voor een letselverklaring. Het spreekuur is bij GGD Fryslân, Harlingertrekweg 58, Leeuwarden. Voor het maken van een afspraak kun je bellen met 088 – 22 99 222.


Contact

Voor vragen of meer informatie, neem contact op met het team van forensische geneeskunde.