Advies- en meldpunt vervuiling en verwaarlozing

Als ongevraagde hulp gewenst is... Hoe kan ik als hulpverlener of organisatie advies vragen of iemand aanmelden voor hulp? Dit kan bij het meldpunt vervuiling en verwaarlozing, onderdeel van Maatschappelijke Crisisondersteuning (voorheen OGGZ).

Zorgmijders

Heb je te maken met mensen die hulp nodig hebben, maar hier niet om kunnen of willen vragen? Zij kunnen een risico vormen voor zichzelf en hun omgeving. Voor deze mensen (zorgmijders) zet het team Maatschappelijke Crisisondersteuning van GGD Fryslân zich in. 

Direct hulp vragen

Dit kan bij het Advies- en Meldpunt vervuiling en verwaarlozing van de GGD. Iemand aanmelden of advies vragen kan telefonisch of per e-mail. Vraag naar de verpleegkundige Maatschappelijke Crisisondersteuning.

088 22 99 100

mco@ggdfryslan.nl

Hoe werkt het advies- en meldpunt?

Na de aanmelding wordt de situatie binnen het team Maatschappelijke Crisisondersteuning in behandeling genomen. Vervolgens proberen wij contact te leggen met de persoon om de problematiek vast te stellen en te motiveren voor hulp en ondersteuning. Dit kan in samenwerking met andere partners van een zorgnetwerk of sociale teams. Na dit soms intensieve traject wordt gezamenlijk passende hulpverlening gezocht.

Wie kun je aanmelden?

Als verwijzer kun je mensen aanmelden die:

 • Worden verwaarloosd of zichzelf verwaarlozen.
 • Hun woning niet onderhouden en laten vervuilen. Denk aan: stank, een vieze woning en overlast.

Vaak gaat dit samen met ander gedrag van de bewoner(s), bijvoorbeeld:

 • Vreemd en zorgwekkend gedrag vertonen (overlast veroorzaken).
 • Dak- en thuisloos dreigen te raken.
 • Schulden hebben en geen hulp zoeken.
 • Zorgmijdend of juist 'winkelen' bij verschillende organisaties.
 • Vereenzaming (weinig opvallende mensen die wegkwijnen).
 • Zich in andere zorgwekkende situaties bevinden.

Met wie werken we samen?

GGD Fryslân werkt in zorgnetwerken samen met de volgende partners:

 • GGZ Friesland
 • VNN
 • Limor
 • Zienn
 • Wijk- en gebiedsteams
 • Woningcorporaties
 • Politie
 • Brandweer

Informatie voor betrokkenen

Ook familieleden, vrienden of andere bekenden kunnen hulp vragen bij het Advies- en Meldpunt Vervuiling en verwaarlozing.

Informatie voor familie/vrienden Informatie voor familie/vrienden

Contact

Iemand aanmelden of advies vragen kan telefonisch of per e-mail bij het Advies- en Meldpunt OGGZ van GGD Fryslân. Vraag naar de verpleegkundige Maatschappelijke Crisisondersteuning.

Op deze website gebruiken we cookies