Uitvoering Jeugdgezondheidszorg tijdens corona

03 maart 2021

In dit nieuwsbericht delen we hoe de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) eruit ziet tijdens deze corona-pandemie. De JGZ heeft een vitale functie en daarom gaan wij door met onze werkzaamheden. Screeningen zoals de hielprik en gehoortest bij pasgeboren baby’s worden uitgevoerd. Consultatiebureaus zijn open en ouders en kinderen zijn welkom, mits zij gezond zijn. We geven vaccinaties aan zwangeren en jeugdigen. Bij de kinderen van 0-12 jaar combineren we een vaccinatiebezoek met een gezondheidsonderzoek. Denk hierbij aan medische screeningen, controle van de groei, ogen, oren enzovoorts. Overige consulten vinden zoveel mogelijk telefonisch of digitaal plaats. Met de ouder of jongere wegen we af of het noodzakelijk is om fysieke afspraak te maken. We hebben daarbij extra aandacht voor kwetsbare gezinnen en jongeren.

We zoeken regelmatig contact met netwerkpartners, zoals scholen en voorschoolse voorzieningen. Met elkaar houden we kwetsbare gezinnen en jeugdigen in beeld en wordt zo nodig extra ondersteuning ingezet. Denk aan kinderen en jongeren die vaak verzuimen bij de online lessen. Dit is vaak een signaal van een achterliggend probleem. De JGZ zoekt dan proactief contact met de gezinnen en gaat samen na wat nodig is voor het kind om deel te nemen aan school.

Veel ouders vinden het belangrijk dat de gezondheidsonderzoeken en vaccinaties voor hun kinderen doorgaan. Ze stellen het op prijs dat ze bij de JGZ terecht kunnen met vragen over de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van hun kind.  Tijdens deze lockdownperiode merken we dat ouders vaker vragen hebben over opvoeding en gedrag. De dagstructuur valt weg door sluiting van scholen, thuisonderwijs moet gecombineerd worden met werk, er is minder contacten met vrienden en familie en minder mogelijkheid om erop uit te gaan. Dit zorgt soms voor lastige opvoedsituaties. We zien een flinke toename in het aantal aanmeldingen bij de pedagoog. De pedagoog kan de gezinnen vaak weer op weg helpen.