Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor professionals

Start van de Wet verplichte GGZ

02 maart 2020

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingegaan. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische opnemingen (BOPZ). De Wvggz regelt de rechten van betrokkenen die verplichte zorg moeten ontvangen, in verband met een psychiatrische aandoening. De Friese gemeenten hebben in 2019 besloten een aantal taken die vallen binnen de Wvggz door GGD Fryslân uit te laten voeren: de GGD hoort de betrokkenen voordat zij een crisismaatregel opgelegd krijgen, en ook voert de GGD een verkennend onderzoek uit voor de aanvraag van een zorgmachtiging.

Piket van hoor-agenten

Om deze hoorfunctie te vervullen, heeft GGD Fryslân een piket opgesteld. Nadat een betrokkene beoordeeld is door een psychiater gaat de hoor-agent ter plaatse om betrokkene te horen. In de meeste gevallen vindt dit in het Jelgerhuis (ggz Friesland) in Leeuwarden plaats. De functionaris stelt een aantal vragen, waaronder wat de visie van de betrokkenen is over de mogelijk op te leggen crisismaatregel. Vervolgens neemt de burgemeester de beslissing over het opleggen van een crisismaatregel.

Planning voor 2020

GGD Fryslân evalueert in 2020 per kwartaal de voortgang van haar werkzaamheden voor de Wvggz. Bijgehouden wordt onder andere hoeveel meldingen er verwerkt worden en hoeveel meldingen resulteren in de aanvraag van een zorgmachtiging. Gemeenten worden van deze evaluatie op de hoogte gebracht. Er is een maandelijks overleg met de betrokken ambtenaren van alle gemeenten en de GGD sluit aan bij het regio-overleg Wvggz waar alle ketenpartners bij aansluiten. Deze overleggen worden ook gebruikt om de tussentijdse evaluatie en issues in de werkprocessen te bespreken.