Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor professionals

Samenwerken aan een rookvrije generatie in Leeuwarden

22 mei 2018

Op 31 mei a.s. wordt het convenant ‘Samenwerken aan een rookvrije generatie in Leeuwarden’ ondertekend. Naast Veiligheidsregio Fryslân pakken de volgende organisaties de pen: BV Sport, De Friesland Zorgverzekeraar, gemeente Leeuwarden, Jeugdhulp Friesland, Medisch Centrum Leeuwarden, RUG Campus Fryslân, Sportclub Cambuur, Verslavingszorg Noord Nederland en organisaties in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

Het convenant vormt een basis voor organisaties om kinderen zo min mogelijk in aanraking te laten komen met roken. Met dit convenant wordt ernaar gestreefd dat:

  1. Elk kind in de gemeente Leeuwarden vanaf januari 2020 rookvrij kan opgroeien.
  2. Voor medewerkers, vrijwilligers, leden en bezoekers niet-roken de norm is op terreinen en in de gebouwen van de ondertekenaars.
  3. Medewerkers zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie, vooral als ze met kinderen in aanraking komen.
  4. Daar waar gewenst medewerkers worden gemotiveerd te stoppen met roken en dat er ondersteuning voor is.
  5. De samenwerkende organisaties zich inspannen om kennis en ervaringen te delen en zich gezamenlijk committeren aan het uitbannen van roken.

Door de bundeling van krachten worden meer dan 10.000 medewerkers en zo’n 50.000 scholieren en studenten in Leeuwarden en omstreken bereikt. Daarmee draagt de ondertekening bij aan de maatschappelijke beweging ‘Rookvrije generatie’.

Het initiatief ligt bij de Leeuwarder scholenkoepels voor primair-, voortgezet-, en middelbaar beroepsonderwijs. In 2015 tekenden deze organisaties een convenant met de ambitie om per 1 januari 2018 rookvrije schoolterreinen te realiseren. GGD Fryslân was gedurende deze eerste looptijd van het convenant betrokken als kennispartner. Inmiddels is het bij wet vastgelegd dat schoolterreinen per 1 januari 2020 volledig rookvrij moeten zijn. Om die reden wordt het convenant nu met twee jaar verlengd.