Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor professionals

Aan de slag met de Friese Preventieaanpak

13 augustus 2020

De Bestuurscommissie Gezondheid heeft in juni jl. ingestemd met de Friese Preventieaanpak (FPA). Hiermee ligt er een mooie basis om de komende vier jaar gezamenlijk aan de slag te gaan met deze brede aanpak met nieuwe kansen voor preventie in Fryslân.

Het startdocument Friese Preventieaanpak is samen met een afvaardiging van Friese gemeenten, de Friesland en overige partners tot stand gekomen naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord (NPA). Het Nationaal Preventieakkoord is een belangrijke stap richting een gezondere samenleving. De vervolgstap is een doorvertaling van de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord naar Fryslân. Naast landelijke maatregelen zal de aanpak vooral lokaal plaatsvinden.

Met de Friese Preventieaanpak (FPA) willen we een brede beweging in Fryslân in gang zetten waarin partners in gezamenlijkheid werken aan de ambitie: Een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen in Fryslân. We willen gezond leven in alle levensfases mogelijk maken. Daarbij hebben we aandacht voor allerlei factoren die daarmee samenhangen zoals: leefstijl, leefomgeving, opvoeding, financiën, zorg en voorzieningen. We zien preventie breed: ‘van voorkomen dat’ tot ‘voorkomen van erger’. Er gebeurt al veel, maar binnen de FPA bundelen kennis en krachten door uit te zoeken wat werkt, te delen wat werkt en te doen wat werkt.

friese preventie aanpak: waar wij ons samen sterk voor maken. Goede gezondhied en welzijn en gelijke kansen voor iedereen. leefstijl, opvoeden, zorg en voorzieningen, gezondheidsvaardig (geletterdheid), financien, leefomgeving, psychosociale gezondheid, onderwijs, werk en participatie

Vervolgstappen

De Friese Preventieaanpak is een programma voor in ieder geval de komende vier jaar. In de eerste fase zal er samen met gemeenten en partners gewerkt worden aan een plan van aanpak voor de komende jaren. Er zal gekeken worden welke fondsen en middelen voor de FPA ingezet kunnen worden en wat een werkbare governance voor de eerste fase zal zijn. Hierover zal op korte termijn nader over worden gecommuniceerd.

Voor meer informatie neem gerust contact op: Anneke Meijer, Programmaleider Friese Preventieaanpak via info@friesepreventieaanpak.nl of 088-2299560.