Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor professionals

5G en gezondheid

09 december 2019

5G is de opvolger van 4G, de vierde generatie telecomnetwerk. 5G heeft een hogere datacapaciteit en dient als uitbreiding van het huidige netwerk om het groeiende datagebruik te kunnen faciliteren. Daarnaast heeft de 5G techniek een lagere latentie (vertraging) in de communicatie tussen apparaten waardoor meer toepassingen mogelijk zijn. Om 5G mogelijk te maken zal het landelijk aantal vergunningsplichtige antennes toenemen. Op locaties waar veel datacapaciteit nodig is kan er ook vraag zijn naar onvergunde antennes.

Er zijn zorgen over de effecten van elektromagnetische straling van 5G op de gezondheid, zowel korte- als langetermijneffecten. Er is veel onderzoek gedaan naar gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. Deze onderzoeken hebben geleid tot de huidige internationale afspraken over blootstellingslimieten, die het doel hebben om de gezondheid te beschermen. De totale optelsom van alle elektromagnetische straling mag niet boven de blootstellinglimieten uitkomen. Agentschap Telecom houdt hierop toezicht en doet steekproefsgewijs metingen. De blootstellingslimieten houden ook rekening met gevoelige groepen, zoals kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. De Gezondheidsraad houdt in de gaten of nieuwe wetenschappelijke inzichten tot een ander advies leiden en daarmee mogelijk aanleiding geven tot aanpassing van het beleid.