Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Landelijke en regionale kaders

In de wet Publieke Gezondheid is opgenomen dat gemeenten bij hun gezondheidsbeleid geacht worden aan te sluiten bij de landelijke prioriteiten. Het spreekt dus voor zich dat de (regionale) GGD als gemeentelijke dienst in het eigen meerjarenbeleidsplan rekening houdt met de landelijke doelen.

Deze doelen zijn:

  • de gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en leven;
  • preventie een prominente plaats geven in de gezondheidszorg;
  • gezondheidsbescherming op peil houden en nieuwe bedreigingen het hoofd bieden;
  • stabiliseren of terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag-en hoogopgeleiden.

Speerpunten

Met het oog daarop zijn door het bestuur de volgende speerpunten in het meerjarenbeleidsplan benoemd:

  • versterking monitoringsfunctie/gegevens beschikbaar op wijk- en/of dorpsniveau;
  • op niveau brengen van de functies infectieziektebestrijding en medische milieukunde;
  • bovenlokale inzet op de leefstijlthema's alcohol/drugs en overgewicht;
  • aandacht voor participatie ouderen in de samenleving;
  • verkleinen sociaal economische gezondheidsverschillen.

Landelijk beleidskader

In de handreiking gezondheidsbeleid maken voor wijk en gemeente op de website van het Loket Gezond Leven staat een uitgebreid overzicht van het beleidskader publieke gezondheid. Wil je weten hoe we van de landelijke nota tot gemeentelijk gezondheidsbeleid komen? Lees hier meer over op van landelijke nota tot gemeentelijk gezondheidsbeleid.

Downloads

Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019
Rijksoverheid

Meerjarenbeleidsplan ús GGD 2015-2018
GGD Fryslân


d

Gezond in...

Gezond in… is het stimuleringsprogramma dat GIDS-gemeenten helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.


Contact

Vragen of meer informatie? Neem contact op met GGD Fryslân via het algemene telefoonnummer of bekijk de contactgegevens voor gemeenten.

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 17.00

Advies gezondheidsbeleid gemeenten