Melden uitbraak COVID-19 in instelling

Bij drie of meer positief geteste personen binnen uw zorginstelling met aanwijsbare epidemiologische link is er sprake van een uitbraak. Vul hieronder het formulier in om hiervan een melding te doen bij GGD Fryslân.
Type instelling
Wat zijn de meest voorkomende klachten van de positief geteste bewoners/patiënten?
Welke maatregelen aan uitbraakbestrijding zijn er getroffen?
Is er een Deskundige infectiepreventie betrokken?