Zorgprofessionals

Melding patiënt met corona

Per 1 juli 2023 wordt een vrijstelling verleend aan artsen ten aanzien van de meldplicht voor COVID-19.  Dit betekent dat artsen niet langer een melding hoeven te doen indien een bij zijn of haar patiënt COVID-19 wordt vastgesteld door middel van een NAAT-test of een antigeentest.

Melden van uitbraak coronavirus

Uitbraken van COVID-19 in verpleeghuizen moeten op basis van artikel 26 Wet Publieke gezondheid (Wpg) nog wel gemeld worden:

  • als er in korte tijd sprake is van een ernstige ziekte bij een ongewoon aantal personen;
  • of als er sprake is van een ernstig ziektebeeld dat zich uit in ziekenhuisopname en/of sterfte (of opvallende verlenging van de opnameduur).

Een uitbraak melden?
Neem contact met ons op via 088 - 22 99 222 en vraag naar de afdeling infectieziektebestrijding.
Meer informatie over Artikel-26 meldingen vindt u de website van het RIVM.

Testen

  • Dit zijn de uitgangspunten en het testbeleid van het LCI voor een optimale inzet van gezondheidszorgmedewerkers buiten het ziekenhuis, werkzaam in de directe patiëntenzorg, gebaseerd op de gezondheid van de medewerkers en het risico op besmetting van patiënten/cliënten/collega’s.

Vaccineren

Kijk voor meer informatie over vaccineren en zorgprofessionals op de website van het RIVM.

Communicatie

Om iedereen zo goed mogelijk te informeren over het vaccineren, biedt het ministerie van VWS deze communicatietoolkit aan. Je kunt deze middelen gebruiken voor je eigen communicatie: Toolkit vaccineren.

Nieuwsbrieven

Ben jij huisarts in Fryslân en ontvang je onze speciale nieuwsbrief voor huisartsen nog niet? Meld je dan nu aan door een mail te sturen aan infectieziekten@ggdfryslan.nl.

Contact

Informatie die je zocht niet gevonden? Neem contact met ons op via 088 22 99 222 en vraag naar de afdeling Infectieziektebestrijding.

Heb je vragen of problemen tijdens een uitbraak en geen deskundige infectiepreventie in dienst binnen je zorgorganisatie? Neem dan contact op met de dienstdoende deskundige infectiepreventie van GGD Fryslân via 088 22 99 090.