Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor professionals

Zorgprofessionals

GGD Fryslân ontvangt veel vragen van professionals over het coronavirus (COVID-19). Op deze pagina bieden we aanvullende informatie en werkinstructies aan. Staat de informatie die je zoekt er niet tussen? Neem contact met ons op via het rechtstreekse nummer voor zorgprofessionals of via 088 - 2299333.

Melding patiënt met corona

Voor het monitoren van ernstige ziekte en sterfte door covid-19 verzoeken we u voor nieuwe bevestigde covid-19 patiënten in uw zorginstelling een melding te doen aan GGD Fryslân. Het melden kan eenvoudig en snel:

 • Download het meldformulier patiënt met corona
 • Verzend het digitaal ingevulde formulier binnen 24 uur via beveiligde mail (vanwege de AVG-wet) naar bco@ggdfryslan.nl of via zorgmail naar ggdfryslancorona@zorgmail.nl

 

Melden van uitbraak COVID-19

Organisaties waar (tijdelijk) kwetsbare personen in zorg zijn, zijn verplicht een ongewoon aantal zieken te melden bij de GGD volgens de Wet publieke gezondheid Artikel 26. Dit geldt ook voor COVID-19. Is er een uitbraak van COVID-19 van drie of meer personen binnen de instelling/thuiszorg, meld dit dan via het meldformulier.

Melding maken: Uitbraak COVID-19 in zorginstelling/thuiszorg

Testen

 • Dit zijn de uitgangspunten en het testbeleid van het LCI voor een optimale inzet van gezondheidszorgmedewerkers buiten het ziekenhuis, werkzaam in de directe patiëntenzorg, gebaseerd op de gezondheid van de medewerkers en het risico op besmetting van patiënten/cliënten/collega’s.
 • Er zijn richtlijnen, handreikingen en leidraden opgesteld, bekijk ze op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

Ben je werkzaam in de zorg en heb je (milde) klachten? Je wordt zoveel mogelijk in de ochtend getest, zodat je ‘s avonds de testuitslag kunt krijgen. Bij een negatieve uitslag kun je vervolgens gewoon weer aan het werk. 

Overleg eerst met je leidinggevende over de voorwaarden of je met voorrang getest kan worden. Voor het aanvragen van een coronatest bel je met prioriteitsnummer 0800-8101. Dit nummer is zeven dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur bereikbaar. Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit en de bijbehorende voorwaarden is te vinden op de website van de Rijksoverheid

Voor een betrouwbare testuitslag is de afname techniek van nasofarynx (achterwand van de neusholte), en keel belangrijk. Zie bijgaande video voor de afname-instructie. Deze testinstructie is bedoeld voor artsen. 

Meldplicht testuitslagen

Iedere organisatie die personen test op COVID-19 is verplicht een positieve uitslag direct te melden bij de regionale GGD. Deze meldplicht is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). 

Het melden van een positieve uitslag is belangrijk, omdat de GGD dan weet hoeveel mensen COVID-19 hebben. Wij kunnen deze mensen informeren over de noodzakelijke maatregelen en indien nodig het bron- en contactonderzoek starten. Ook kunnen landelijke maatregelen opgesteld worden aan de hand van deze informatie. Alle testen op COVID-19 moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Welke dat zijn, hebben het ministerie van VWS, het RIVM, de GGD’en en de Inspectie voor de Gezondheid en Jeugd (IGJ) vastgelegd in deze uitgangspunten.

Wel goed om te weten: de GGD is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de testen en de werkwijze van de commerciële aanbieders. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd houdt hier toezicht op. Heb je vragen over melden? Bel ons dan gerust op 088 - 2299336.

Vaccineren

Zorgmedewerkers die contact hebben met patiënten en cliënten ontvangen via hun werkgever een uitnodiging voor vaccinatie(s) tegen corona. Zij kunnen een afspraak maken voor de (herhaal)prik via www.prikvoordezorg.nl. Ga voor meer informatie naar de website van het RIVM.

Handreikingen om COVID-19 te voorkomen

Om de kans op COVID-19 te verkleinen is een aantal maatregelen van belang:

 • Zorg voor samenwerking met een deskundige infectiepreventie.
 • Hanteer goede basishygiëne.
 • Volg het behandeladvies Acute fase en nazorg van Verenso.
 • Volg het testbeleid van het RIVM voor zorgmedewerkers bij COVID-gerelateerde klachten.
 • Zorg voor scholing van medewerkers over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en het herkennen van symptomen van COVID-19.

PBM en hygiëne

Elke instelling moet zelf de voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op orde houden, net als vóór de COVID-crisis. Mocht je reguliere leverancier geen beschermingsmiddelen kunnen leveren, dan kun je voor je instelling middelen aanvragen bij Mediq. Hiervoor kun je je aanmelden via Mijn MedBIS, een speciale PBM-aanvraagomgeving. Het duurt dan nog twee dagen voor je middelen kunt bestellen bij Mediq. Mediq is een van de grootste leveranciers van medische hulpmiddelen voor de zorg.

Heb je onvoldoende PBM's bij een COVID-19 besmetting?

In Noord-Nederland blijft voor noodgevallen een landelijk afgestemde hoeveelheid PBM aanwezig. Deze noodvoorraad is uitsluitend bedoeld voor regionale noodleveringen; d.w.z. wanneer er een verdenking van of COVID-19 besmetting is en je niet voldoende middelen ter beschikking hebt alvorens je regulier geleverd krijgt. Voor noodlevering en bij dreigende schaarste ten aanzien van de voorraad PBM met gevolgen voor de zorg- en bedrijfscontinuïteit, kun je tijdens kantooruren contact met ons opnemen via 088 22 99 111.  

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

De uitgangspunten voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) door zorgverleners buiten het ziekenhuis kun je vinden op de website van het RIVM. Het gaat dan zowel om de bescherming van de medewerker als de patiënt bij (verdenking op) COVID-19.

Op de website van ZIPnet staat een isolatiekaart met een beknopt overzicht van het gebruik van PBM. Hoe moet je een mondkapje opzetten en afdoen? Bekijk de instructies voor het gebruik van een mondkapje.

Handhygiëne

Via je handen kunnen gemakkelijk ziekteverwekkers worden verspreid. Door regelmatig je handen te wassen met water en zeep, verklein je dan ook de kans dat je zelf of iemand in je omgeving ziek wordt. Bekijk de handleiding handenwassen.

Hoesthygiëne

 • Hoest of nies niet in de richting van anderen.
 • Gebruik steeds een papieren zakdoek om je neus en mond te bedekken.
 • Gooi je papieren zakdoek na gebruik direct weg in een gesloten vuilnisemmer.
 • Was direct je handen met water en zeep of met een ontsmettingsmiddel op basis van alcohol.
 • Hoest of nies in de elleboogplooi als je geen papieren zakdoek bij je hebt.

Persoonlijke hygiëne

Richtlijnen voor persoonlijke hygiëne kun je vinden in de WIP (Werkgroep Infectie Preventie) richtlijn voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen.

Wassen van kleding en ander wasgoed

Vuile was kan besmet zijn met ziekteverwekkers. Je kunt het reinigen van het wasgoed extern door een wasserij laten regelen of het wasgoed zelf wassen. De eisen hiervoor kun je vinden op de website van het RIVM.

Doet de familie de was voor de bewoner? Dan zijn dit de richtlijnen:

 • Draag bij de verwerking van het wasgoed handschoenen.
 • Doe de was na openen van de plastic zak gelijk in de wasmachine.
 • Was op 60 graden
  of was op 40 graden en droog daarna in een droogtrommel op de stand kastdroog
  of was op 40 graden en strijk op een minimale stand van 150 graden.

Communicatie

Er zijn door de Rijksoverheid veel communicatiemiddelen ontwikkeld die iedereen vrij kan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een poster met de belangrijkste hygiëneregels. Of een brochure in begrijpelijke taal voor mensen met een verstandelijke beperking.

Je kunt deze middelen gebruiken om te informeren over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: Toolkit coronavirus.

Om iedereen zo goed mogelijk te informeren over het vaccineren, biedt het ministerie van VWS deze communicatietoolkit aan. Je kunt deze middelen gebruiken voor je eigen communicatie: Toolkit vaccineren.

Scholing

Informatie over en naslagwerk van de scholing van COVID-19-coach georganiseerd door Zorginstellingen VVT Friesland, Zorgkantoor Friesland, ROC Friesland College en GGD Fryslân.

Nieuwsbrieven

Ben jij huisarts in Fryslân en ontvang je onze speciale nieuwsbrief voor huisartsen nog niet? Meld je dan nu aan door een mail te sturen aan infectieziekten@ggdfryslan.nl. Via de nieuwsbrief geven onze infectieziekteartsen je steeds de laatste informatie over het coronavirus en COVID-19.

Contact

Vragen/problemen tijdens een uitbraak en geen deskundige infectiepreventie in dienst binnen je zorgorganisatie? Neem dan contact op met de dienstdoende deskundige infectiepreventie van GGD Fryslân via 088 - 2299090.