Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals. Lees op onze dienstverleningspagina welke maatregelen er gelden tijdens een afspraak met GGD Fryslân.

Zorgprofessionals

GGD Fryslân ontvangt veel vragen van professionals over het coronavirus (COVID-19). Op deze pagina bieden we aanvullende informatie en werkinstructies aan. Staat de informatie die je zoekt er niet tussen? Neem contact met ons op via het rechtstreekse nummer voor zorgprofessionals of via 088 - 2299333.

Testen

Ben je werkzaam in de zorg en heb je (milde) klachten? Je wordt zoveel mogelijk in de ochtend getest, zodat je ‘s avonds de testuitslag kunt krijgen. Bij een negatieve uitslag kun je vervolgens gewoon weer aan het werk. 

Overleg eerst met je leidinggevende over de voorwaarden of je met voorrang getest kan worden. Voor het aanvragen van een coronatest bel je met prioriteitsnummer 0800-8101. Dit nummer is zeven dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur bereikbaar. Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit en de bijbehorende voorwaarden is te vinden op de website van de Rijksoverheid

De onderstaande testinstructie is bedoeld voor artsen. Voor een betrouwbare testuitslag is de afname techniek van nasofarynx (achterwand van de neusholte), en keel belangrijk. Zie bijgaande video voor de afname-instructie.

Meldplicht testuitslagen

Iedere organisatie die personen test op COVID-19 is verplicht een positieve uitslag direct te melden bij de regionale GGD. Deze meldplicht is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Het melden kan eenvoudig en snel:

Het melden van een positieve uitslag is belangrijk, omdat de GGD dan weet hoeveel mensen COVID-19 hebben. Wij kunnen deze mensen informeren over de noodzakelijke maatregelen en het bron- en contactonderzoek starten. Ook kunnen landelijke maatregelen opgesteld worden aan de hand van deze informatie. Alle testen op COVID-19 moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Welke dat zijn, hebben het ministerie van VWS, het RIVM, de GGD’en en de Inspectie voor de Gezondheid en Jeugd (IGJ) vastgelegd in deze uitgangspunten.

Wel goed om te weten: de GGD is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de testen en de werkwijze van de commerciële aanbieders. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd houdt hier toezicht op. Heb je vragen over melden? Bel ons dan gerust op 088 - 2299336.

Handreikingen

Er zijn veel verschillende onderwerpen rondom corona waar je als verpleeg- of verzorgingshuis mee te maken hebt. Denk bijvoorbeeld aan basishygiëne, het ontvangen van bezoek en het inrichten van een crisisteam. Voor heel veel van deze onderwerpen zijn handreikingen gemaakt.

PBM                     

Elke instelling moet zelf de voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op orde houden, net als vóór de COVID-crisis. Mocht je reguliere leverancier geen beschermingsmiddelen kunnen leveren, dan kun je voor je instelling middelen aanvragen bij Mediq. Hiervoor kun je je aanmelden via Mijn MedBIS, een speciale PBM-aanvraagomgeving. Het duurt dan nog twee dagen voor je middelen kunt bestellen bij Mediq. Mediq is een van de grootste leveranciers van medische hulpmiddelen voor de zorg.

Heb je onvoldoende PBM’s bij een verdenking van of COVID-19 besmetting?

In Noord-Nederland blijft voor noodgevallen een landelijk afgestemde hoeveelheid PBM aanwezig. Deze noodvoorraad is uitsluitend bedoeld voor regionale noodleveringen; d.w.z. wanneer er een verdenking van of COVID-19 besmetting is en je niet voldoende middelen ter beschikking hebt alvorens je regulier geleverd krijgt. Voor noodlevering en bij dreigende schaarste ten aanzien van de voorraad PBM met gevolgen voor de zorg- en bedrijfscontinuïteit, kun je tijdens kantooruren contact met ons opnemen via 088 22 99 111.  

Communicatie

Er zijn door de Rijksoverheid veel communicatiemiddelen ontwikkeld die iedereen vrij kan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een poster met de belangrijkste hygiëneregels. Of een brochure in begrijpelijke taal voor mensen met een verstandelijke beperking.

Je kunt deze middelen gebruiken om te informeren over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: Toolkit coronavirus.

Om iedereen zo goed mogelijk te informeren over het vaccineren, biedt de Rijksoverheid deze communicatietoolkit aan. Je kunt deze communicatiemiddelen gebruiken voor je eigen communicatie: Toolkit vaccineren.

Scholing

Informatie over en naslagwerk van de scholing van COVID-19-coach georganiseerd door Zorginstellingen VVT Friesland, Zorgkantoor Friesland, ROC Friesland College en GGD Fryslân.

Contact en nieuwsbrieven

Bekijk hier de Factsheet: Hulp bij een COVID-19 uitbraak ik VVT, GGZ en GZ met handige telefoonnummers en websites.

Ben jij huisarts in Fryslân en ontvang je onze speciale nieuwsbrief voor huisartsen nog niet? Meld je dan nu aan door een mail te sturen aan infectieziekten@ggdfryslan.nl. Via de nieuwsbrief geven onze infectieziekteartsen je steeds de laatste informatie over het coronavirus en COVID-19.

Het expertiseteam biedt ondersteuning bij het voorkomen en beperken van het coronavirus in Fryslân en is een vraagbaak en klankbord voor organisaties die VVT, GZ en GGZ zorg leveren. Zij doet dit in opdracht van het RONAZ. Wanneer nodig en relevant, verstuurt het expertiseteam informatie naar alle betrokkenen. Mail naar infectieziekten@ggdfryslan.nl om in aanmerking te komen voor deze mailinglijst.