Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Zorgprofessionals

GGD Fryslân ontvangt veel vragen van professionals over het coronavirus (COVID-19). Op deze pagina bieden wij aanvullende informatie en werkinstructies aan.

        Staat de informatie die je zoekt er niet tussen? Neem contact met ons op via het rechtstreekse nummer voor zorgprofessionals of via 088 22 99 222.

Coronatest aanvragen

Ben je werkzaam in de zorg en heb je (milde) klachten? Dan kun je sinds 9 september met voorrang getest worden. Je wordt zoveel mogelijk in de ochtend getest, zodat je ‘s avonds de testuitslag kunt krijgen. Bij een negatieve uitslag kun je vervolgens gewoon weer aan het werk. 

Voor het aanvragen van een coronatest bel je vanaf 21 september met prioriteitsnummer 0800-8101. Dit nummer is 7 dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur bereikbaar. Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit en de bijbehorende voorwaarden is te vinden op de website van de Rijksoverheid

Meldplicht testuitslagen huisartsen en commerciële teststraten

Iedere organisatie die personen test op COVID-19 is verplicht een positieve uitslag direct te melden bij de regionale GGD. Deze meldplicht is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Het melden kan eenvoudig en snel:

Het melden van een positieve uitslag is belangrijk, omdat de GGD dan weet hoeveel mensen COVID-19 hebben. Wij kunnen deze mensen informeren over de noodzakelijke maatregelen en het bron- en contactonderzoek starten. Ook kunnen landelijke maatregelen opgesteld worden aan de hand van deze informatie. Alle testen op COVID-19 moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Welke dat zijn, hebben het ministerie van VWS, het RIVM, de GGD’en en de Inspectie voor de Gezondheid en Jeugd (IGJ) vastgelegd in deze uitgangspunten. Wel goed om te weten: de GGD is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de testen en de werkwijze van de commerciële aanbieders. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd houdt hier toezicht op. Heb je vragen over melden? Bel ons dan gerust op 088 - 22 99 336.

Handige telefoonnummers en websites

Klik op afbeelding voor grotere versie

Coronamaatregelen per risiconiveau

De Friese Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Gezondheidszorg (GZ) hebben samen afspraken gemaakt welke coronamaatregelen per risiconiveau (ten minste) kunnen gelden. Voor ieder niveau geldt: volg de basisregels. Zorginstellingen kunnen besluiten om aanvullend strengere maatregelen te nemen als de situatie daarvoor aanleiding geeft. Er is een publieksversie van de routekaart en een versie voor bestuurders.

Download: Coronamaatregelen per risiconiveau (publieksversie)

 

Download: Coronamaatregelen per risiconiveau (bestuurdersversie)

 

Als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kunnen de maatregelen op deze routekaart worden aangepast. Op het coronavirus dashboard is het actuele risiconiveau voor Fryslân te vinden.

Handreikingen COVID-19 voor verpleeg- en verzorgingshuizen

Er zijn veel verschillende onderwerpen rondom corona waar je als verpleeg- of verzorgingshuis mee te maken hebt. Denk bijvoorbeeld aan basishygiëne, het ontvangen van bezoek en het inrichten van een crisisteam. Voor heel veel van deze onderwerpen zijn handreikingen gemaakt.

CoronaWegwijzer Verpleeghuizen van Vilans

Op basis van de huidige kennis en richtlijnen omtrent corona is vanuit het Vilans-programma 'Waardigheid en Trots op locatie' een wegwijzer ontwikkeld. De CoronaWegwijzer is een handreiking waarmee een verpleeghuis kan nagaan of de organisatie is ingericht volgens de coronarichtlijnen en -kennis. Met de wegwijzer krijgt een organisatie bijvoorbeeld ook in beeld of het voldoende is voorbereid op het afschaffen van de bezoekregeling en op een eventuele uitbraak van een tweede golf. (Bron: Vilans, Waardigheid en Trots).

Terugkeer van zorgmedewerkers uit een oranje of rood gebied

Veel zorgmedewerkers zijn op een welverdiende vakantie geweest. Helaas zorgt het reizen ook voor meer risico’s. Zeker als iemand terugkomt uit een gebied waar het aantal coronabesmettingen hoger ligt. Zorgorganisaties kunnen meehelpen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken door de richtlijnen goed te volgen. Deze zijn kort samengevat in een document.

Op vakantie als zorgprofesssional

Ook voor zorgprofessionals geldt: ga wijs op reis.

  • Vermijd drukte, ook tijdens de vakantieperiode.
  • Houd je waar ook ter wereld altijd aan de basisregels: Houd afstand, vermijd drukte en was vaak je handen. Krijg je corona-gerelateerde klachten? Blijf op je vakantieadres, meld je dan bij een lokale arts en/of gezondheidsdienst en laat je testen. Meer informatie over testen in het buitenland lees je hier.
  • Houd je altijd aan de maatregelen die lokaal gelden. Die kunnen per vakantieland verschillen.
  • Als je op vakantie wilt naar het buitenland, controleer dan dus eerst het reisadvies voor dat land op Nederlandwereldwijd.nl. Houd er rekening mee dat in ieder land beperkende maatregelen zijn. Vakantie naar een land met kleurcode oranje wordt dringend afgeraden door de Rijksoverheid.
  • Ontwikkel je bij thuiskomst gezondheidsklachten? Blijf dan thuis en laat je testen. Maak een afspraak voor een test via 0800-1202.

Informeer bij je werkgever of er mogelijk speciale regels gelden binnen jouw organisatie ten aanzien van vakantie. Er zijn bijvoorbeeld zorginstellingen waarbij medewerkers, die tijdens hun vakantie in een land met kleurcode oranje zijn geweest, 14 dagen niet op het werk mogen komen.

Meer informatie
LCI-richtlijn COVID-19

LCI-richtlijnen zijn gericht op het voorkomen en bestrijden van infectieziekten. Er is ook een LCI-richtlijn voor COVID-19. In deze richtlijn is veel informatie te vinden voor zorgprofessionals, bijvoorbeeld over diagnostiek, risicogroepen en preventieve maatregelen. De informatie wordt ook regelmatig bijgewerkt. 

RIVM-site voor zorgprofessionals

Via de RIVM-site zijn richtlijnen en draaiboeken over COVID-19 beschikbaar. Er is informatie te vinden voor  zorgmedewerkers binnen het ziekenhuis én buiten het ziekenhuis.

Coronatest aanvragen

Ben je werkzaam in de zorg en heb je (milde) klachten? Dan kun je met voorrang getest worden. Je wordt zoveel mogelijk in de ochtend getest, zodat je ‘s avonds de testuitslag kunt krijgen. Bij een negatieve uitslag kun je vervolgens gewoon weer aan het werk. 

Overleg eerst met je leidinggevende over de voorwaarden of je met voorrang getest kan worden. Voor het aanvragen van een coronatest bel je vervolgens met prioriteitsnummer 0800-8101. Dit nummer is 7 dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur bereikbaar. Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit en de voorwaarden is te vinden op Rijksoverheid

Bron-en contactonderzoek

Als de uitslag van de test positief is, voert de GGD een bron- en contactonderzoek uit. Dit gebeurt in de meeste gevallen binnen 24 uur nadat de uitslag bekend is.

Instructie coronatest afnemen in een thuissituatie

De onderstaande testinstructie is bedoeld voor artsen. Voor een betrouwbare test uitslag is de afname techniek van nasofarynx (achterwand van de neusholte), en keel belangrijk. Zie bijgaande video voor de afname-instructie.

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen niet-acute zorg

Elke instelling moet zelf de voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op orde houden, net als vóór de COVID-crisis. Mocht je reguliere leverancier geen beschermingsmiddelen kunnen leveren, dan kun je voor je instelling middelen aanvragen bij Mediq. Hiervoor kun je je aanmelden via Mijn MedBIS, een speciale PBM-aanvraagomgeving. Het duurt dan nog 2 dagen voor je middelen kunt bestellen bij Mediq. Mediq is een van de grootste leveranciers van medische hulpmiddelen voor de zorg.

Heb je onvoldoende PBM’s bij een verdenking van of COVID-19 besmetting?

In Noord-Nederland blijft voor noodgevallen een landelijk afgestemde hoeveelheid PBM aanwezig. Deze noodvoorraad is uitsluitend bedoeld voor regionale noodleveringen; d.w.z. wanneer er een verdenking van of COVID-19 besmetting is en je niet voldoende middelen ter beschikking hebt alvorens je regulier geleverd krijgt. Deze noodvoorraad is niet bedoeld voor het opvangen van een eventuele tekorten naar aanleiding van een tweede golf. Voor noodlevering en bij dreigende schaarste ten aanzien van de voorraad PBM met gevolgen voor de zorg- en bedrijfscontinuïteit, kun je tijdens kantooruren contact met ons opnemen via 088 22 99 111.  

Zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg in Nederland?

Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in kaart gebracht. De conclusie is dat er op basis van beschikbare gegevens en verwachtingen voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen in Nederland zijn om een tweede coronagolf op te vangen. Voor de meeste producten geldt dat we ook een derde golf aankunnen.

Bekijk hier het gehele overzicht
Nieuwsbrief voor huisartsen van GGD Fryslân

Ben jij huisarts in Fryslân en ontvang je onze speciale nieuwsbrief voor huisartsen nog niet? Meld je dan nu aan door een mail te sturen aan infectieziekten@ggdfryslan.nl. Via de nieuwsbrief geven onze infectieziekteartsen je steeds de laatste informatie over het coronavirus en COVID-19.

 

Toolbox vaccineren voor VVT
Coronavaccin - Toolbox VVT

 

Toolbox communicatie

Er zijn door de Rijksoverheid veel communicatiemiddelen ontwikkeld die iedereen vrij kan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een poster met de belangrijkste hygiëneregels. Of een brochure in begrijpelijke taal voor mensen met een verstandelijke beperking.