Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor professionals

Zorgprofessionals

Melding patiënt met corona

Voor het monitoren van ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus, verzoeken wij zorgprofessionals om een melding te doen bij nieuwe bevestigde covid-19 patiënten in de zorginstelling. Is een patiënt in een zorginstelling positief getest door een NAAT-test, zoals PCR of TMA? Sinds december 2022 is het in dat geval niet langer nodig om het individuele meldformulier in te vullen. De GGD krijgt de basisgegevens al gemeld door het laboratorium. De meldplicht ten aanzien van de door een zorgprofessional afgenomen antigeen(snel)test blijft onveranderd.

Dit betekent dat een positieve corona-antigeentest die door, of onder verantwoordelijkheid van een zorgprofessional is afgenomen, door de behandelend arts gemeld moet worden. Ook hierbij zijn alleen de basisgegevens noodzakelijk. Om een positieve antigeentest te melden kan het meldformulier gebruikt worden. Het formulier kan via beveiligde mail verzonden worden naar bco@ggdfryslan.nl of via zorgmail naar ggdfryslancorona@zorgmail.nl. 

Melden van uitbraak coronavirus

Organisaties waar (tijdelijk) kwetsbare personen in zorg zijn, zijn verplicht een ongewoon aantal zieken te melden bij de GGD. Dit geldt ook voor coronavirus. Is er een uitbraak van coronavirus van een ongewoon aantal personen binnen de instelling/thuiszorg, meld dit dan via het meldformulier.

Melding maken: Uitbraak coronavirus in zorginstelling/thuiszorg

 

Testen

  • Dit zijn de uitgangspunten en het testbeleid van het LCI voor een optimale inzet van gezondheidszorgmedewerkers buiten het ziekenhuis, werkzaam in de directe patiëntenzorg, gebaseerd op de gezondheid van de medewerkers en het risico op besmetting van patiënten/cliënten/collega’s.
  • Er zijn richtlijnen, handreikingen en leidraden opgesteld, bekijk ze op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

Meldplicht testuitslagen

Iedere organisatie die personen test op het coronavirus is verplicht een positieve uitslag direct te melden bij de regionale GGD. Deze meldplicht is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). 

Het melden van een positieve uitslag is belangrijk, omdat de GGD dan weet hoeveel mensen het coronavirus hebben. Wij kunnen deze mensen informeren over de noodzakelijke maatregelen en indien nodig het bron- en contactonderzoek starten. Ook kunnen landelijke maatregelen opgesteld worden aan de hand van deze informatie. Alle testen op het coronavirus moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Lees hier meer over op de website van de Inspectie voor de Gezondheid en Jeugd

Wel goed om te weten: de GGD is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de testen en de werkwijze van de commerciële aanbieders. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd houdt hier toezicht op. Heb je vragen over melden? Bel ons dan gerust op 088 22 99 333.

Vaccineren

Kijk voor meer informatie over vaccineren en zorgprofessionals op de website van het RIVM.

Communicatie

Om iedereen zo goed mogelijk te informeren over het vaccineren, biedt het ministerie van VWS deze communicatietoolkit aan. Je kunt deze middelen gebruiken voor je eigen communicatie: Toolkit vaccineren.

Nieuwsbrieven

Ben jij huisarts in Fryslân en ontvang je onze speciale nieuwsbrief voor huisartsen nog niet? Meld je dan nu aan door een mail te sturen aan infectieziekten@ggdfryslan.nl.

Contact

Informatie die je zocht niet gevonden? Neem contact met ons op via het rechtstreekse nummer voor zorgprofessionals of via 088 22 99 333.

Heb je vragen of problemen tijdens een uitbraak en geen deskundige infectiepreventie in dienst binnen je zorgorganisatie? Neem dan contact op met de dienstdoende deskundige infectiepreventie van GGD Fryslân via 088 22 99 090.