Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Het coronavirus: informatie voor professionals werkzaam in het onderwijs en de kinderopvang

Vanwege het coronavirus leven er bij medewerkers in de kinderopvang en scholen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs veel vragen. Op deze pagina proberen we je zo goed en volledig mogelijk van informatie te voorzien. Zo geven we je advies omtrent hygiënemaatregelen en ventilatie en vind je informatie hoe je een coronatest aanvraagt. Alles om kinderen en jongeren (én hun gezinsleden) en jou en je collega’s zo goed mogelijk te beschermen en het risico op verspreiding van het coronavirus.

Coronatest met voorrang aanvragen 

Ben je werkzaam als docent of medewerker werkzaam als binnen het onderwijs of kinderopvang en heb je (milde) klachten? Dan kun je  met voorrang getest worden. Je wordt zoveel mogelijk in de ochtend getest, zodat je ‘s avonds de testuitslag kunt krijgen. Bij een negatieve uitslag kun je vervolgens gewoon weer aan het werk.  

Voor het aanvragen van een coronatest bel je met prioriteitsnummer 0800-8101. Dit nummer is 7 dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur bereikbaar. Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit en de bijbehorende voorwaarden is te vinden op de website van de Rijksoverheid.  

Artikel 26-melding

Volgens artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid moeten scholen en kinderopvang infectieziekten of ziekteverschijnselen bij de GGD melden. Het coronavirus behoort ook tot deze groep. Deze meldingen worden ‘artikel 26-meldingen’ genoemd. 

Artikel 26 melding online doorgeven

 

Bestaat er onrust over het coronavirus? Neem dan contact op zodat we informatie en communicatie, voor bijvoorbeeld ouders, kunnen afstemmen. Dat kan via email secretariaatcoronavirus@ggdfryslan.nl of telefonisch op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur via telefoonnummer 088 229 85 95.

Informatiebrieven voor scholen bij besmette medewerker of leerling

Voor scholen zijn er informatiebrieven gemaakt, voor als scholen te maken krijgen met een besmette medewerker of leerling. Deze kunnen scholen hieronder zelf downloaden.

Hygiënemaatregelen

Het is belangrijk dat scholen en kinderopvang zoveel mogelijk werken volgens de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM en de brancheorganisaties.

  • Was vaak de handen 
  • Maak veel aangeraakte punten vaker schoon 
  • Ventileer voldoende

Ventilatieadvies

Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat ventilatie een belangrijke rol speelt bij verspreiding van het coronavirus. Zeker niet wanneer wordt voldaan aan de eisen van het bouwbesluit. Lees meer op onze pagina: Ventilatietips voor scholen en kinderopvang.

Vraag en antwoord coronavirus (COVID-19)

Heb je een vraag over het coronavirus in relatie tot je werk in het onderwijs of de kinderopvang? Kijk hieronder of je vraag ertussen staat. Kun je jouw vraag niet vinden? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid. Voor de actuele zaken over het coronavirus en de situatie in Fryslân kijk je op onze speciale coronapagina. Ook kun je op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 09.00 tot 16.00 uur bellen met de corona-advieslijn van GGD Fryslân: 088-22 99 333.  

 

Algemene vragen

Factsheet - Corona-hulp voor onderwijs en kindcentra

Download factsheet - Corona-hulp JGZ - IZB

 

 

Hoe werkt het testen met voorrang voor medewerkers in onderwijs of kinderopvang? Ben je werkzaam als leraar en heb je (milde) klachten? Dan kun je met voorrang getest worden. Je wordt zoveel mogelijk in de ochtend getest, zodat je ‘s avonds de testuitslag kunt krijgen. Bij een negatieve uitslag kun je vervolgens gewoon weer aan het werk.  

Overleg eerst met je leidinggevende over de voorwaarden of je met voorrang getest kan worden. Voor het aanvragen van een coronatest bel je vervolgens met prioriteitsnummer 0800-8101. Dit nummer is 7 dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur bereikbaar. Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit en de voorwaarden is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Werk je wel in het onderwijs maar niet als leraar of ben je werkzaam in kinderopvang? In dat geval maak je een reguliere testafspraak via 0800-1202 of via www.coronatest.nl. 

Medewerkers die in een risicogroep vallen, kunnen vrijgesteld van werk op locatie. Overleg met je werkgever en bedrijfsarts hierover. De risicogroepen zijn mensen met een ernstige chronische aandoening, zoals een longaandoening, een hartaandoening, ernstige diabetes, ernstig leverlijden, morbide obesitas of een afweerstoornis. Deze mensen ontvangen hiervoor behandeling door een medisch specialist. 

Medewerkers met gezinsleden die behoren tot een risicogroep kunnen - in overleg met de werkgever - ook worden vrijgesteld van werk op locatie. Behoor je dus niet zelf tot de risicogroep, maar maak je je wel ernstig zorgen, ga dan hierover in gesprek met je werkgever. Dan kunnen verdere afspraken worden gemaakt over de precieze invulling van de werkzaamheden. De bedrijfsarts kan hierin adviseren. 

Als kinderen/leerlingen of ouders heel angstig zijn of in de risicogroep vallen, dan kan een kind/leerling vrijgesteld worden van fysiek onderwijs. In dat geval maakt de school in overleg met de ouders (en leerling in het geval van het voortgezet onderwijs) afspraken over de vorm van onderwijs.  

De jeugdarts van de GGD kan ouders en scholen adviseren over de mogelijke risico's.

Er is een handige beslisboom ontwikkeld voor het wel of niet toelaten van kinderen. Deze beslisboom is voor kinderen tot en met 12 jaar op de kinderopvang en basisschool. 

Er is ook een beslisboom voor 12+, voor kinderen in het VO (vanaf 12 jaar) , studenten in mbo en hbo, werkende jongeren en volwassenen.

Bij drie leerlingen of meer in een groep/klas met verkoudheidsklachten, en een positief getest persoon binnen de groep neem je contact op met GGD Fryslân voor een artikel 26 melding. Je kunt dit doen via een online formulierof via telefoonnummer 088 22 98 595. 

Basisonderwijs en de kinderopvang

Gaan de inspecties in kader van de wet op kinderopvang door?  Ja, de  inspecties rond toezicht vanuit de Wet Kinderopvang gaan, in aangepast vorm door.   

Voor zowel de kinderopvang als de gastouderopvang gelden de wettelijke eisen met betrekking tot de groepsgrootte en tevens de inzet van de beroepskracht/gastouder op het wettelijk aantal toegestane kinderen. Het is niet toegestaan om meer kinderen op te vangen dan het aantal geregistreerde kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang.  

Ja, dat kan maar het traktatiebeleid kent wel een aantal regels: 

  • Trakteren mag, maar dan met voorverpakt voedsel of dingen.
  • Ouders mogen niet mee naar binnen om de traktatie te brengen (dus het kind moet in staat zijn de traktatie zelf te tillen/dragen).

Op neem contact met ons op.

 

Voortgezet onderwijs

De artikel 26 melding geldt officieel niet voor het voortgezet onderwijs. Toch vragen we ook het voortgezet onderwijs om een melding te doen als er sprake is van positief getest persoon en meerdere  leerlingen in een groep met verkoudheidsklachtenJe kunt een melding doen via een online formulierof via telefoonnummer 088 22 98 595

Of neem contact met ons op.