Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Het coronavirus: informatie voor professionals werkzaam in het onderwijs en de kinderopvang

Vanwege het coronavirus leven er bij medewerkers in de kinderopvang en scholen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs veel vragen. Op deze pagina proberen we je zo goed en volledig mogelijk van informatie te voorzien. Zo geven we je advies omtrent hygiënemaatregelen en ventilatie en vind je informatie hoe je een coronatest aanvraagt. Alles om kinderen en jongeren (én hun gezinsleden) en jou en je collega’s zo goed mogelijk te beschermen en het risico op verspreiding van het coronavirus

Coronatest aanvragen

Ben je werkzaam als leraar en heb je (milde) klachten? Dan kun je sinds 21 september met voorrang getest worden. Je wordt zoveel mogelijk in de ochtend getest, zodat je ‘s avonds de testuitslag kunt krijgen. Bij een negatieve uitslag kun je vervolgens gewoon weer aan het werk. 

Voor het aanvragen van een coronatest bel je met prioriteitsnummer 0800-8101. Dit nummer is 7 dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur bereikbaar. Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit en de bijbehorende voorwaarden is te vinden op de website van de Rijksoverheid. 

Het komt steeds vaker voor dat we iemand kennen die positief getest is op corona. Maar wat te doen wanneer een ouder van een leerling klachten heeft, of een leerling nauw contact is van een besmet persoon? We helpen je graag door de belangrijkste vragen alvast te beantwoorden. Bekijk hiervoor de onderstaande overzichten.

Overzicht voor het basisonderwijs

 

Overzicht voor het voortgezet onderwijs

 

Overzicht voor het MBO en HBO

 

Handige begrippenlijst

 

Hygiënemaatregelen

Het is belangrijk dat scholen en kinderopvang zoveel mogelijk werken volgens de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM en de brancheorganisaties.

Artikel 26-melding

Volgens de Wet Publieke Gezondheid moeten scholen en kinderopvang infectieziekten of verschijnselen bij de GGD melden. Het coronavirus behoort ook tot deze groep. Deze meldingen worden ‘artikel 26-meldingen’ genoemd.

Sinds 21 september 2020 zijn de meldingscriteria door GGD Fryslân aangepast.

Artikel 26 melding online doorgeven

 

Bestaat er onrust over het coronavirus? Neem dan contact op zodat we informatie en communicatie, voor bijvoorbeeld ouders, kunnen afstemmen. Dat kan via email secretariaatcoronavirus@ggdfryslan.nl of telefonisch op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur via telefoonnummer 088 229 85 95.

Ventilatieadvies

Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat ventilatie een belangrijke rol speelt bij verspreiding van het coronavirus. Zeker niet wanneer wordt voldaan aan de eisen van het bouwbesluit. Het kabinet heeft een landelijk coördinatieteam opgericht dat duidelijke richtlijnen voor scholen gaat maken. Wij geven je alvast enkele adviezen over wat je nu al kunt doen. Deze tips zijn ook bruikbaar voor kindcentra. Meer over ventilatie.

Informatiebrieven voor scholen bij besmette medewerker of leerling

Voor scholen heeft GGD Fryslân informatiebrieven gemaakt, voor als scholen te maken krijgen met een besmette medewerker of leerling. Deze kunnen scholen nu zelf downloaden en gebruiken. 

Bij een besmetting van een leerling of medewerker van een school is vlotte en betrouwbare communicatie naar medewerkers en ouders van de school van belang. Het aantal positief geteste personen in Fryslân loopt op. We merken dat meer scholen te maken krijgen met besmette medewerkers of besmette leerlingen. Door het grote aantal besmettingen lukt het ons niet altijd, op hele korte termijn, contact met scholen te leggen. Hier kun je informatiebrieven downloaden, te gebruiken in de communicatie naar personeel en ouders toe, in geval van een besmetting in uw schoolomgeving.

Vraag en antwoord coronavirus (COVID-19)

Heb je een vraag over het coronavirus in relatie tot je werk in het onderwijs of de kinderopvang? Kijk hieronder of je vraag ertussen staat. Kun je jouw vraag niet vinden? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid. Voor de actuele zaken over het coronavirus en de situatie in Fryslân kijk je op onze speciale coronapagina. Ook kun je op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 09.00 tot 16.00 uur bellen met de corona-advieslijn van GGD Fryslân: 088-22 99 333.

 

Algemene vragen

Coronahulp voor onderwijs en kindcentra

Factsheet - Corona-hulp voor onderwijs en kindcentra

Download factsheet - Corona-hulp JGZ - IZB

 

 

Kan ik als medewerker binnen het onderwijs of kinderopvang getest worden?

Ben je werkzaam als leraar en heb je (milde) klachten? Dan kun je met voorrang getest worden. Je wordt zoveel mogelijk in de ochtend getest, zodat je ‘s avonds de testuitslag kunt krijgen. Bij een negatieve uitslag kun je vervolgens gewoon weer aan het werk. 

Overleg eerst met je leidinggevende over de voorwaarden of je met voorrang getest kan worden. Voor het aanvragen van een coronatest bel je vervolgens met prioriteitsnummer 0800-8101. Dit nummer is 7 dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur bereikbaar. Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit en de voorwaarden is te vinden op Rijksoverheid. Werk je wel in het onderwijs maar niet als leraar of ben je werkzaam in kinderopvang? In dat geval maak je een reguliere testafspraak via 0800-1202 of via www.coronatest.nl.

Ik maak me zorgen over mijn eigen gezondheid. Ben ik als medewerker verplicht om te werken als de scholen/kinderopvang weer opengaan?

Medewerkers die in een risicogroep vallen, kunnen vrijgesteld van werk op locatie. Overleg met je werkgever en bedrijfsarts hierover. De risicogroepen zijn mensen met een ernstige chronische aandoening, zoals een longaandoening, een hartaandoening, ernstige diabetes, ernstig leverlijden, morbide obesitas of een afweerstoornis. Deze mensen ontvangen hiervoor behandeling door een medisch specialist.

Ik maak me zorgen over de gezondheid van een gezinslid. Kan ik wel op locatie werken?

Medewerkers met gezinsleden die behoren tot een risicogroep kunnen - in overleg met de werkgever - ook worden vrijgesteld van werk op locatie. Behoor je dus niet zelf tot de risicogroep, maar maak je je wel ernstig zorgen, ga dan hierover in gesprek met je werkgever. Dan kunnen verdere afspraken worden gemaakt over de precieze invulling van de werkzaamheden. De bedrijfsarts kan hierin adviseren. 

Hoe gaan we als school om met kinderen/leerlingen die niet willen komen, omdat zij of hun ouders in een risicogroep vallen bang zijn voor besmetting?

Als kinderen/leerlingen of ouders heel angstig zijn of in de risicogroep vallen, dan kan een kind/leerling vrijgesteld worden van fysiek onderwijs. In dat geval maakt de school in overleg met de ouders (en leerling in het geval van het voortgezet onderwijs) afspraken over de vorm van onderwijs. 

Nee, dat hoeft niet bij één keertje hoesten of niezen. Een enkele keer hoesten, niezen of een loopneus hebben; dat kan. Zeker als kinderen ook last hebben van hooikoorts. Kinderen t/m 6 jaar die verkouden zijn en geen koorts hebben, mogen gewoon naar school en/of de kinderopvang. Heeft iemand in het gezin klachten die passen bij het coronavirus? Dan moeten kinderen thuisblijven.

Blijft een kind/leerling hoesten en/of niezen? Heeft het koorts of zijn er klachten van benauwdheid? Dan is het verstandig dat het kind/de leerling naar huis gaat. Informeer in alle gevallen de ouders/verzorgers. Wordt het kind opgehaald? Laat de ouders dan niet binnen. Het kind wordt naar de deur gebracht als de ouder er is. 

Wanneer mogen kinderen die hoesten, niezen naar school?

Kinderen tot en met 12 jaar (basisschool) hoeven bij lichte verkoudheidsklachten of bekende klachten niet thuis te blijven. Bij koorts of klachten van benauwdheid blijft het kind wel thuis en wordt getest. Ook als er iemand in de omgeving van het kind is met een besmetting van het coronavirus, blijft het kind thuis. 

Er is een handige beslisboom ontwikkeld voor het wel of niet toelaten van kinderen etc. Deze beslisboom is voor kinderen tot en met 12 jaar op de kinderopvang en basisschool.

Er is ook een beslisboom voor 12+, voor kinderen in het VO (vanaf 12 jaar) , studenten in mbo en hbo, werkende jongeren en volwassenen.

 

Wat als ik meerdere leerlingen met klachten bij ons op school heb?

Bij drie leerlingen of meer in een groep/klas die kampen met verkoudheidsklachten neem je contact op met GGD Fryslân voor een artikel 26 melding. Je kunt dit doen via een online formulier of via telefoonnummer 088 22 99 222.

Wat moet ik doen als iemand van mijn school positief getest wordt op corona?

Als je hoort dat een van de leerlingen of medewerkers positief getest is op corona, laat dan de schoolleiding of locatiemanager contact opnemen met de afdeling Infectieziekten van GGD Fryslân. Dat kan via het telefoonnummer 088 22 99 222. Het verschilt per situatie welke maatregelen genomen moeten worden op de betreffende locatie. Het kan zijn dat GGD Fryslân zelf al contact heeft gelegd met de school, omdat de school is genoemd door een positief getest persoon in het bron- en contactonderzoek.

Mag ik als leraar een mondkapje dragen in het onderwijs?

In het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn. Bij jonge kinderen is de kans op besmetting klein en zijn de risico’s beperkt. Ook hoeven kinderen tot en met 12 jaar tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.

In het voortgezet (speciaal) onderwijs krijgen leerlingen en onderwijspersoneel wel het dringende advies om een mondkapje te dragen buiten de les. Zoals op gangen, kantines en in aula’s. Bij de beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs wordt een mondkapje dringend geadviseerd voor specifieke lessituaties waar de 1,5 meter afstand niet te waarborgen is.

Voor nu geldt landelijk een dringend advies, aan verplichting wordt gewerkt.

Basisonderwijs en de kinderopvang

Start de inspectie van de kinderopvang ook weer?

De inspecties rond toezicht vanuit de Wet Kinderopvang zijn met ingang van 11 mei jl. in aangepaste vorm hervat. 

Mag het aantal kindplaatsen tijdelijk worden overschreden? Mogen de groepen groter en met minder beroepskrachten?

Voor zowel de kinderopvang als de gastouderopvang gelden de wettelijke eisen met betrekking tot de groepsgrootte en tevens de inzet van de beroepskracht/gastouder op het wettelijk aantal toegestane kinderen. Het is niet toegestaan om meer kinderen op te vangen dan het aantal geregistreerde kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang. 

Mogen kinderen nog trakteren op school of de kinderopvang?

Ja, dat kan maar het traktatiebeleid kent wel een aantal regels:

  • trakteren mag, maar dan met voorverpakt voedsel of dingen
  • ouders mogen niet mee naar binnen om de traktatie te brengen (dus het kind moet in staat zijn de traktatie zelf te tillen/dragen)
Mijn vraag staat hier niet tussen, waar kan ik terecht?

Op neem contact met ons op.

 

Voortgezet onderwijs

Hoe zit het met de 1,5 meter in het voortgezet onderwijs?

Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Leerlingen en personeel houden wel 1,5 meter afstand. In de praktijklessen in het beroepsgerichte onderwijs en het praktijkonderwijs is dat niet altijd mogelijk, dus daar houden leerlingen en onderwijspersoneel zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand. Iedereen op school krijgt het dringende advies een mondkapje te dragen buiten de les (gangen, kantines en in aula’s).

Geldt de 1,5 meter afstand ook voor het bewegingsonderwijs?

Kijk op de website van de KVLO voor alle regels en adviezen rondom Lichamelijke Opvoeding (LO).

Geldt de artikel 26 melding ook voor het voortgezet onderwijs?

De artikel 26 melding geldt officieel niet voor het voortgezet onderwijs. Toch vragen we ook het voortgezet onderwijs om een melding te doen als er drie of meer leerlingen in een groep verkoudheidsklachten hebben. Dit kan helpen om het virus zo snel mogelijk in te dammen. Je kunt een melding doen via een online formulier of via telefoonnummer 088 22 99 222.

Mijn vraag staat hier niet tussen, waar kan ik terecht?

 

Of neem contact met ons op.