Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Gezondheidsmonitor 19+

In het najaar van 2016 heeft GGD Fryslân de volwassen bevolking van Fryslân gevraagd naar hun gezondheid. De Friezen van 19 jaar en ouder zijn hiervoor in twee groepen verdeeld, 19 tot en met 64 jarigen en 65-plussers. Zij konden zowel digitaal als op papier een vragenlijst invullen. GGD Fryslân hield drie keer eerder een Gezondheidsmonitor 19+. Sinds 2016 levert de Gezondheidsmonitor 19+ onderzoek naast gemeentelijke cijfers ook cijfers op gebiedsniveau op.

Lees de resultaten van het onderzoek in onderstaand magazine

 

  Open rapport Open rapport  

 

Oudere onderzoeken

 


d

Atlas VZinfo

Dit onderzoek is onderdeel van een landelijk uitgevoerd onderzoek. Alle GGD’en samen hebben over de hele Nederlandse bevolking informatie verzameld. De resultaten daarvan staan in de Atlas VZinfo.


Vragen over de onderzoeksresultaten?

GGD Fryslân bespreekt met elke Friese gemeente de resultaten van de verschillende Gezondheidsmonitoren. Heb je vragen, neem contact op met team epidemiologie van GGD Fryslân. Ook de resultaten uit oudere onderzoeken kun je bij ons opvragen. Op de website staan alleen de meest recente onderzoeken gepubliceerd.

epidemiologie@ggdfryslan.nl