Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Kosten scheepsinspecties

In de onderstaande tabel zijn per werktijd de kosten per inspectie aangegeven.

Tarieven per 1 juli 2021

Werktijden

Tarief per 1 juli 2021

Maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 uur en 20.00 uur € 114,92 per uur
Maandag tot en met vrijdag tussen 20.00 uur en 06.00 uur, alsmede op zaterdag € 172,39 per uur
Zondag € 229,84 per uur
Voorrijkosten per kwartier € 28,73
Verlengen van het certificaat € 114,92

Hierbij geldt dat er een maximaal aantal uren in rekening mag worden gebracht, gerelateerd aan het aantal opvarenden op een schip. Het aantal uren dat in rekening mag worden gebracht bedraagt niet meer dan:

  • 4 uur bij schepen met minder dan 50 opvarenden, anders dan bemanningsleden,
  • 8 uur bij schepen met 50–500 opvarenden, anders dan bemanningsleden,
  • 12 uur bij schepen met 500 en meer opvarenden, anders dan bemanningsleden.

Toelichting

Uitgangspunt voor het tarief is dat de controlewerkzaamheden geschieden door een deskundige in dienst van de gemeentelijke  gezondheidsdienst. Gekeken is naar het tarief dat gehanteerd wordt voor de vergunningverlening tatoeage, piercing en permanente make-up. De functie-eisen voor het uitvoeren van onderzoek ter verkrijging van een certificaat tot vrijstelling van sanitaire controle van schepen of een certificaat van sanitaire controle van schepen zijn vergelijkbaar met die voor de werkzaamheden van een ambtenaar op grond van de Warenwetregeling tatoeëren en piercen. Voor werkzaamheden buiten de gebruikelijke werktijden zijn tarieven vastgesteld van 150% en 200% van het normale uurtarief, wat overeenkomt met de bezoldigingsstructuur die gemeenten doorgaans hanteren. Het uurtarief voor het uitgeven van Ship Sanitation certificaten wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het door het CBS vastgestelde loonindexcijfer voor de sector overheid.

 

 


Contact

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Technische Hygiënezorg van GGD Fryslân.

thzbackoffice@ggdfryslan.nl