Strategisch Beleidsadviseur

Leeuwarden, 1 jaar

Met en voor wie ga je werken?

GGD Fryslân is onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân. Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken GGD, Brandweer en Crisisbeheersing samen aan een veilig en gezond Fryslân. Samenwerken met andere organisaties staat hierbij centraal. GGD Fryslân is de gezondheidsdienst van de Friese gemeenten en werkt aan het bevorderen van de gezondheid van- en het voorkomen van gezondheidsproblemen bij de Friese inwoners. Bij GGD Fryslân werken ongeveer 550 mensen. Vanaf 1 mei a.s. bestaat  de GGD uit vier regio’s, een afdeling Algemene gezondheidszorg en een afdeling Beleid en  Ondersteuning.  

Ons team

De afdeling Beleid &ondersteuning gaat bestaan uit de teams: Staf Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Strategisch beleid, Kwaliteit, Leren & Ontwikkelen, Teamcoaches, Managementondersteuning, Klantcontactcentrum, Jeugdadministratie en Functioneel beheer KD+. Voor het team Strategisch beleid zijn we op zoek naar een collega die zowel directie en management op beleidsmatig terrein ondersteunt bij het bevorderen van samenhang en synergie in de verschillende onderdelen van de publieke gezondheidzorg. Met name nieuwe ontwikkelingen zoals het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn daarbij een speerpunt. Je hebt een centrale rol in de GGD en je hebt overzicht over alle preventieve opgaven in de zorg.

Als Strategisch Beleidsadviseur ga je het volgende doen:

 • Signaleren van en adviseren over ontwikkelingen in de zorg en specifiek IZA in samenhang met het brede veld van de Publieke Gezondheidszorg.
 • Annoteren en voorbereiding van besluitvorming ten behoeve van MT, Directie en bestuur.
 • GGD vertegenwoordigen in strategische netwerken.
 • Opzet en ontwikkeling van samenhang in netwerken.
 • Coördinatie en opzet van (tijdelijke) samenwerkingsnetwerken binnen de GGD op thema of projectbasis.
 • Ondersteuning van MT-portefeuillehouders en programmamanagers met betrekking tot het signaleren, bewaken en bevorderen van integraal werken.
 • Opstellen van beleidsdocumenten.
 • Signaleren van samenhang in GGD opgaven (lokaal, regionaal, provinciaal) en voorstellen doen voor integrale aanpak.
 • Realiseren integrale samenhang van onderdelen in de P&C cyclus: Agenda publieke gezondheid, jaarplan GGD, begroting, kaderbrief en jaarrekening.

Als Strategisch Beleidsadviseur is het logisch dat jij beschikt over:

 • Een afgeronde WO-opleiding in bijvoorbeeld de richting bestuurskunde, gezondheidswetenschappen, Public Health of aanverwante opleidingen.
 • Bij voorkeur enige ervaring in het vakgebied van de (preventieve) gezondheidszorg.
 • Zeer ruime ervaring in een adviesfunctie.
 • Ervaring in het ontwikkelen van scenario’s, het opstellen van nota’s en het voeren van overleg met diverse groepen.
 • Kennis van, of ervaring met, de besluitvormingsprocessen van gemeenten en ketenpartners.
 • Affiniteit met relevante wetgeving, beleid en procedures in de preventieve gezondheidszorg.
 • De kernwaarden van Veiligheidsregio Fryslân; samenwerkend, nieuwsgierig, met eigenaarschap en klantgericht.

Je bent daarnaast een stevige gesprekspartner en hebt politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Je weet mensen te verbinden en kunt goed samenwerken. Daarnaast is het voor deze functie van belang dat je analytisch bent en een proactieve houding hebt.

Wat bieden we jou?

 • Afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring bedraagt de inschaling minimaal€ 4.010,00 en maximaal € 5.773,00 bruto per maand bij een werkweek van 36 uur (schaal 11 CAR UWO Veiligheidsregio’s).
 • Een extra aantrekkelijke voorwaarde is het gebruik kunnen van het Individueel Keuzebudget (IKB). Dit bedraagt 18,63% en komt boven op je brutosalaris. Met het IKB kun je keuzes maken die passen bij jouw persoonlijke wensen en doelen.
 • Naast een goed salaris biedt de Veiligheidsregio Fryslân meer aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan flexibele werktijden, een laptop, mobiele telefoon, gunstig pensioenfonds en korting op diverse verzekeringen.
 • Een dienstverband van 32 uur per week voor de periode van 1 jaar.
 • De tijdelijke aanstelling kan in nader overleg plaatsvinden op basis van een payrollconstructie of detachering vanuit bijvoorbeeld een gemeente of andere publieke organisatie.

Bijzonderheden

Interne en externe werving vindt gelijktijdig plaats. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.

Bij indiensttreding vragen wij een verklaring omtrent gedrag (VOG). De kosten hiervoor krijg je natuurlijk van ons terug.

Wil je meer weten over GGD Fryslân en Veiligheidsregio Fryslân? Ga dan naar www.ggdfryslan.nl en www.veiligheidsregiofryslan.nl. Of bekijk onze animatie via www.veiligheidsregiofryslan.nl/animatieVRF.

Vacature informatie

Solliciteer nu

Is je interesse gewekt?

Dan horen wij graag zo snel mogelijk van jou! Solliciteren kan via onderstaande knop. 

Wil je meer weten over het werken als Strategisch Beleidsadviseur bij Veiligheidsregio Fryslân? Neem gerust contact op met Theo Hartman, Manager Beleid en Ondersteuning GGD Fryslân, via telefoonnummer 088-2299512.

Sluitingsdatum 04 juni 2023

Werken bij GGD Fryslân

GGD Fryslân is de gezondheidsdienst van de Friese gemeenten. De GGD werkt aan het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van gezondheidsproblemen bij de Friese burger. Zij richt zich onder andere op infectieziektenbestrijding, jeugdgezondheidszorg en milieu-advies. Daarnaast informeert en adviseert de GGD Fryslân de gemeenten over de gezondheid van de Friese burger.

GGD Fryslân werkt klantgericht, lokaal en dichtbij de mensen. Dat de GGD vanuit drie regio's, een team beleid en de afdeling Centrale Dienst en Ondersteuning (CDO).