Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Samen voorkomen we zelfmoord!

10 september 2021

Op vrijdag 10 september is het Wereld Suïcide Preventie Dag. Wereldwijd wordt er stilgestaan bij alle mensen die zijn overleden door zelfmoord, mensen die een poging hebben overleefd of aan zelfmoord denken en familie, vrienden en alle anderen die door zelfmoord zijn geraakt. Suïcidepreventie is een belangrijk thema voor GGD Fryslân. In de afgelopen jaren hebben wij intensief samengewerkt met verschillende organisaties binnen de Supranet Community. Deze samenwerking heeft bijgedragen aan het in kaart brengen van mensen die rondlopen met angstige, depressieve of suïcidale gedachten, zodat zij vroegtijdig de hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben. Hoewel de Supranet Community-periode is afgerond, blijft GGD Fryslân zich inzetten voor de versterking én verbreding van de samenwerking bij suïcidepreventie in Fryslân.

Supranet Community

In 2016 startte GGD Fryslân als één van de zes regio’s met de Supranet Community, een initiatief van 113 Zelfmoordpreventie. Supranet staat voor Suïcidepreventie Actienetwerk en gaat uit van een zogeheten community-aanpak. Onder andere familie en naasten, GGD Fryslân, wijk- en gebiedsteams, huisartsen, scholen, politie, (sport)verenigingen, GGZ Friesland, ProRail en NS en LTO Noord hebben bijgedragen aan de Supranet Community-aanpak.

Deze Supranet Community-aanpak bestaat uit vier pijlers: publiekscampagnes om het taboe op praten over zelfmoord(gedachten) weg te nemen, gatekeeperstrainingen om mensen buiten de zorg te leren suïcidaal gedrag te herkennen en ermee om te gaan, focus op risicogroepen zodat zij actief benaderd kunnen worden voor hulp en het versterken van suïcidepreventie in de ketenzorg zodat suïcidaal gedrag beter gesignaleerd, besproken, gediagnosticeerd en behandeld kan worden.

Fryslân zonder zelfmoord

Op het gebied van suïcidepreventie hebben we verschillende acties ondernomen. Zo organiseerden wij onder andere - in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie en Omrop Fryslân - de publiekscampagne ‘Stel de fraach fan dyn libben’, om het taboe op praten over zelfmoord(gedachten) te doorbreken. De radiospot die we samen met Omrop Fryslân produceerden werd bekroond met de Fryske Radio Reklamepriis. Ook hebben we in zes jaar tijd ruim 657 Friese professionals getraind tot gatekeepers. Zij hebben geleerd om suïcidaal gedrag te leren herkennen en ermee om te gaan.

We gaan door!

De afronding van de Supranet Community-periode betekent niet het einde van suïcidepreventie door GGD Fryslân. De ervaring die wij in de Supranet Community hebben opgedaan, bundelen we in een toolbox, zodat alle Friese gemeenten de Supranet Community-aanpak kunnen toepassen. Verder willen we de samenwerking met onze ketenpartners als het gaat om suïcidepreventie, voortzetten. Op die manier blijven we ons inzetten voor het verminderen en voorkomen van zelfdoding. Want: ‘Tegearre kenne wy selsmoard foarkomme!’ (Samen kunnen we zelfmoord voorkomen).

Maak jij je zorgen om iemand of heb je zelf hulp nodig? Bel of chat via 0900 0113 en 113.nl.