Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Resultaten Gezondheidsmonitor bekend

30 juni 2021

Een groot deel van de Friezen boven de 18 jaar voelt zich gezond. Signalen zijn er met name op het terrein van psychische gezondheid en leefstijl. Dat blijkt uit de eerste cijfers van de Gezondheidsmonitor 2020, een grootschalige enquête onder de Friese bevolking van 18 jaar en ouder. Aan het onderzoek hebben 17.681 personen meegedaan. Het onderzoek is uitgevoerd door GGD Fryslân ten behoeve van het gezondheidsbeleid van de Friese gemeenten.

Wat valt op in Fryslân?

1 op de 20 (5%) volwassen Friezen heeft een hoog risico op een angststoornis of depressie. Het betreft vaker jongvolwassenen tot 35 jaar, vrouwen en inwoners met een lager opleidingsniveau. Dit zijn ook de groepen die vaker veel stress ervaren.

Het percentage Friezen met obesitas (een Body Mass Index van boven de 30) is licht gestegen: van 13% in 2016 naar 15% in 2020. Dit zien we terug in heel Nederland.

Positief is dat de neerwaartse trend van roken doorzet: in 2020 rookt 18 % van de Friese inwoners. In 2016 was dat nog 21%, in 2012 24%. Deze trend is zichtbaar in heel Nederland.  Fryslân behoort nog wel tot de GGD-regio’s met een hoger percentage rokers.

Over de Gezondheidsmonitor

De Gezondheidsmonitor is een onderzoek dat elke 4 jaar wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeenten door de 25 GGD ‘en, GGD GHOR Nederland, RIVM en CBS. Dit levert cijfers op over gezondheid, welzijn en leefstijl op landelijk, regionaal en lokaal niveau. GGD Fryslân is verantwoordelijk voor de uitvoering en advisering in haar regio. 

De COVID-19 pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en welzijn van de respondenten beïnvloed. Deze gegevens worden momenteel eerst verder geanalyseerd.

Waar vind je de cijfers uit de Gezondheidsmonitor?

De landelijke cijfers en die per GGD-regio staan in kaartvorm op volksgezondheidenzorg.info met een toelichting. De onderliggende cijfers zijn te vinden op CBS Statline en RIVM Statline. De cijfers per gemeente worden op 9 september 2021 openbaar gemaakt.