Onderzoek naar impact corona op jongvolwassenen

25 april 2022

De coronapandemie heeft impact gehad op iedereen. Ook voor jongvolwassenen heeft deze periode fysieke en mentale gevolgen. De GGD’en brengen daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar in kaart. Het gaat om een eerste meting van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022.

Inhoud en planning Gezondheidsmonitor

Van 21 april tot en met 8 juli 2022 hebben jongvolwassenen door heel Nederland de kans om de online vragenlijst in te vullen. Zij worden bereikt via verschillende sociale media. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder gezondheid en welzijn, leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen. Deelnemers die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met betrouwbare informatie.

Alle GGD’en doen mee om bij te dragen aan de gezondheid van jongvolwassenen

Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Alle GGD’en gebruiken dezelfde vragenlijsten en voeren het onderzoek in dezelfde periode uit. De resultaten zijn begin 2023 beschikbaar. Het onderzoek geeft een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en de impact van corona. Omdat alle GGD’en meedoen, ontstaan resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om uitkomsten te vergelijken. Het Rijk en de gemeenten maken op basis van dit onderzoek landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo draagt de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 bij aan de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen.

Wie voeren het onderzoek uit?

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van het ZonMw- programma COVID-19. In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vind je op www.monitorgezondheid.nl.